яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Брошура

Плакат

Показване на 191-195 от 299.

Технически колеж-Казанлък влиза в обновения си дом

30.10.2018 г. Обновената сграда на Технически колеж-Казанлък към Технически университет-София бе открита официално. В навечерието на Деня на будителите кметът на община Казанлък Галина Стоянова посочи като съвременни будители представителите на местния бизнес. „Всеки от бизнеса в Казанлък даде своя принос днес да имаме Технически колеж. Това са хората, които дадоха и дават отличен пример за последователност в желанието си да го има Колежът и днес мога да заявя, че това са едни от народните будители в Казанлък – местният бизнес. Поздравявам ги, че са родолюбиви , че сърцата им са в Казанлък, че целите и мислите им са дългосрочно свързани с града. Така е пребъдвал и ще пребъде Казанлък“, посочи Стоянова. Своята благодарност към Община Казанлък и бизнеса изказа и ректорът на Технически университет – София член-кореспондент проф. Георги Михов. „Колежът не е само цел за Казанлък. Той е кауза и днес в него е надеждата за обучаването на кадри за машиностроителния бизнес в града. Благодарни сме за дарителството от страна на местния бизнес. Явно духът на хората в Казанлък е жив и възрожденският пламък не е угаснал.“  Кметът на Казанлък връчи Благодарствена грамота и Почетния знак на Казанлък на изпълнителния директор на „Арсенал“АД Николай Ибушев за активната му роля при набирането на дарителски средства за ремонта на сградата и на ректора на Технически университет-София за големия принос в сбъдването на мечтата на казанлъчани да имат Технически колеж. Сградата на бившата Професионална гимназия по строителство бе предоставена за ползване и стопанисване от Технически университет - София за нуждите на колежа в Казанлък с Решение № 29 от март 2018 г. Ремонтните дейности започнаха след съвместната инициатива на Община Казанлък, местния бизнес и колежа и набраните над 320 000лв. от 32 фирми и 14 физически лица. С осигурените средства бяха финансирани ремонтните дейности по сградата: подмяна на ел. инсталацията, монтаж на LED осветление, съгласно всички съвременни изисквания, изграждане на нова отоплителна инсталация и газификация. Помещенията са цялостно санирани, нови са подовата настилка и санитарните възли. Монтирани са СОТ и видео наблюдение. Изградените съвременни системи за визуализация ще подпомагат преподаването на учебния материал. Тази година Технически колеж - Казанлък прие студенти за втори път по специалността „Технология на машиностроенето”. Така в единственото легитимно висше училище в града, звено на Технически университет-София в обновената сграда се обучават близо 150 студенти в първи и втори курс. 

Вижте статията тук

Zakazanlak.bg, 22.10.2018 г.
Dariknews.bg, 30.10.2018 г.
Focus-news.net, 30.10.2018 г
Focus-news.net, 31.10.2018 г.
БНР, 30.10.2018 г.
Кazanlak.com, 30.10.2018 г.
Аctualno.com, 31.10.2018 г.
Сhambersz.com, 31.10.2018 г.
Zagoranews.bg, 30.10.2018 г.
Zagoranews.bg, 30.10.2018 г.

2018-11-07

Член-кореспондент проф. дтн. Георги Славчев Михов: До няколко години ще останем без енергетици

30.10.2018 г.

Машинният инженер вече не ходи със синя престилка, омазан с грес и масло
Търсят се специалисти от областта на телекомуникациите, електрониката, казва в интервю пред "Монитор" ректорът на Техническия университет – София
- Проф. Михов, миналата седмица се проведе 13-ото издание на „Дни на кариерата“ в Технически университет, то се превръща в една добра традиция. Разкажете ни какви възможности дава то на студентите.
- Преди 13 години, когато бях все още ръководител на катедра, на изложението в София се явиха само 20 фирми участници. Благодарение на „Дни на кариерата“ се опитваме да направим връзка между бизнеса и студентите, които в момента следват. Постепенно това събитие набра изключителна сила. То се разрасна, като се разпростря и във филиала ни в Пловдив и в Сливен следващата година. В момента имаме много сериозно рекордно участие на фирми. Общият им брой е около 149, докато за миналата година бяха 136. Това говори за две неща – първо, че в България икономиката, индустрията върви напред и на нея й трябват кадри, изпитва се глад, особено за инженерни. Не знам да има работодателско мероприятие, което да се провежда в Икономическия университет или в бизнес университет. Гладът за инженерни кадри обаче не е само в България, той е и в чужбина. Второто, което е много важно – бизнесът е разбрал, че качествени инженерни кадри се създават в Техническия университет. Често си правя алегория, нещо като ухажване между студентите и работодателите. В това ухажване работодателят се стреми да се покаже в най-добра светлина, студентите пък са най-взискателни. Много често едно такова ухажване завършва с щастлив брак.
По време на това изложение се създават връзките между работещите, учещите студенти. Те имат възможност да видят къде какво и как се прави, дори донякъде да преосмислят бъдещите си дисциплини. Нормално това са студенти от горните курсове, където се изучават т.нар. избираеми дисциплини. Веднъж като се насочат към дадена дисциплина и разберат какво изисква дадена заемана позиция, студентите имат възможност да изберат тези дисциплини, които най-добре ще съответстват на бъдещата им дейност.
Изложението е полезно и за работодателите, защото със своите действия те намират на завършващите една почти сигурна реализация. По наши наблюдения реализацията на студентите, завършили инженерни специалности, е между 70-95 % в зависимост от различните специалности. Най-много търсени са специалностите от IT сектора, но в последно време и машиностроенето, мехатрониката.
- Успяват ли по време на този процес на ухажване някои студенти да си договорят стаж или да намерят бъдещата си професия?
- Договореността за стаж се извършва чрез нашия кариерен център. Там те фиксират съответната фирма, за която да заявяват желание след това в кариерния ни център и чрез него се да свържат. По време на изложението и самите работодатели могат да осъществят контакт с някои студенти и да кажат, че са съгласни да го приемат на подходящ стаж.
- Тази година стартирахте с висока оценка по рейтинговата система (9,56). Кое ви помогна за това?
- На предишната акредитация оценката ни беше 9,50. Това беше преди шест години и ние имахме желание да я повишим. Самата оценка се дава преди всичко за качеството на учебния процес, материалната база и академичния състав. Наблегнахме основно на качеството на обучението и материалното му осигуряване. Имаше редица препоръки на националната Агенция за оценяване и акредитация, които ние се постарахме да преизпълним. В резултат на тези мерки получихме една доста по-висока оценка, като искам да отбележа, че значително и в доклада на комисията беше отбелязан ръстът в качеството на обучение, което се дава от нашите звена – това са филиалът в Пловдив и факултетът и колежът в Сливен. Тази оценка е съвкупност за Техническия университет и всички негови подразделения. През този период открихме и Техническия колеж в Казанлък, който започна обучение от новата учебна година, и също бе включен в тази акредитация. Този колеж е показателен с това, че изнесохме обучението в една специалност – машинното инженерство, която не е много любвеобилна от страна на студентите, към потребителите на тези кадри. Казанлък е голям център на машиностроенето в държавата ни, нуждае се от изключително много кадри в тази област. Успяхме да реализираме този проект, за което получихме адмирации от машиностроителите в България.
- Към кои специалности отбелязвате ръст на интереса?
- В последните години интересът към инженерните специалности не се е повишил кой знае колко, но за радост не е и спаднал. Обучението за инженерни специалности е доста трудно, тежко, непривлекателно изглежда за младите хора. Що се отнася до Техническия университет, през последните няколко години имаме задържащ се брой на кандидат студентите в нашия университет. На фона на увеличаващите се зрелостници, които напускат държавата, без да постъпят в български училища, може да се каже, че това задържане на кандидат-студентите е лек завишен интерес към нашия ВУЗ, особено в инженерните науки.
- Какъв е броят на кандидатстващите, които са приети, и тези, които завършват тези специалности?
- Специалностите са трудни. Преди много години за една инженерна специалност съотношението на кандидат-студентите към 1 на сто беше между 5 и 10. Сега този интерес е спаднал. Тази година реализирахме средно по 1,7 кандидати за едно място. Това съвсем не е равномерно, има и специалности, които са доста търсени, и при тях броят на кандидатстващите е значително по-голям.
- Кои специалности са най-търсени?
- Най-търсени са специалностите от областта на компютърното и софтуерното инженерство, комуникационна и компютърна техника. Търсят се специалисти от областта на телекомуникациите, електрониката. Имаме специалност компютърно и софтуерно инженерство, която почти всеки втори кандидат-студент е посочил на първо място. Броят на желаещите е много голям. Следват телекомуникациите, електрониката. С най-голямо внимание се ползва авиационното инженерство. Най-малко търсените специалности са енергетичните. Там имаме недостиг на студенти и останали свободни места. Това са енергетичните специалности - топлоенергетика, ядрена енергетика, електроагрегетика и електрообзавеждане. Негативно е отношението към енергетиката в България изобщо. Ако така вървят нещата с приема, след време ще останем без енергетици. Няма опасност да останем в недоимък с компютърни специалисти, защото по наши данни в България професионалното направление комуникационна и компютърна техника се изучава в 15 висши учебни заведения. Енергетиката е само в 4, но и там се наблюдава спад към тези енергетични специалности. Тук е мястото на медиите да алармират за това състояние, защото държавата ни се нуждае от такива специалисти, а в същото време интересът на студентите е много малък.
- След колко време има опасност да няма кой да работи в електроцентралите в България?
- Въпрос на няколко години е. Трябва да се вземат спешни мерки за оздравяването на бъдещите енергетици.
- При учениците често се дава пример, че стругарят днес не е този от преди 20 години. Има ли професионални направления, които са напреднали благодарение на новите технологии, но обществото все още ги възприема по друг начин?
- За някои специалности, особено за машиностроенето все още витае едно старо разбиране, че един машинен инженер ходи със синя престилка, омазан с грес и масло. Нещата отдавна не са така. Съвременните информационни и компютърни технологии са навлезли навсякъде, особено в машиностроенето, електрониката – там вече се работи с бели ръкавици, извършва се проектиране с използване на компютърни продукти. Там нещата са много променени и крайно време е тази стара представа да бъде отстранена от съзнанието на младото поколение, за да могат се влеят повече хора в тази област.
- В проекта на бюджета са предвидени 2 млн. лв. за освобождаване от такси на специалности с бъдещ недостиг на пазара на труда. Смятате ли, че това ще помогне за привличането на студенти към тях?
- Да, но в допълнение ще бъдат необходими и други мерки, като добре е, че тези средства се дават, добре е да се помисли и за това студентите от тези специалности да бъдат кредитирани за своя живот. Това трябва да стане с дългосрочни заеми, които са с много ниска лихва или въобще да бъдат опростявани, когато постъпят на работа. Може би е добре работодателите да се включат. Най-важно е предимствата и това, което се дава на завършващите тези специалности, да бъде широко рекламирано. Това, че се отпускат пари за такива специалности, трябва да се популяризира, да се тръби непрекъснато за него. Провеждаме дни на отворените врати не само по веднъж на годината, каним ученици, показваме им нашето оборудване, пускаме ги дори из лабораториите между техниката, запознаваме ги с предимствата, които им дава съответната специалност и професия. Това върши работа, но този вид реклама не е достатъчна. Необходимо е и медиите да рекламират инженерното образование.
- В какви проекти ще се включи университетът тази година?
- От фонд „Научни изследвания” имаме 13 проекта, които са одобрени и стартират. Някои от тях са едногодишни, други – двугодишни. Най-важните проекти са тези по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата сума на тези проекти е от порядъка на 150 млн. лв., от които дялът за Техническия университет е 40 млн. лв. В тях участват почти всички технически университети в държавата ни и около 13 института от БАН. Най-силни сме в проекта „Мехатроника и чисти технологии“. Другите три са „Наследство BG”, Центърът за върхови постижения „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ и Център за компетентност по „Интелигентни и мехатронни, еко- и енергостестяващи системи и технологии“.
Визитка:
- Инженер по радиоелектроника, професор по Цифрова схемотехника -Завършва ВМЕИ – София със специалност „Електронна техника“
-1997-2004 е зам.-декан по учебната дейност на Факултета по електронна техника и технологии
-2007-2010 г. ръководи катедра „Електронна техника”
- Ректор на ТУ-София е от 24 ноември, 2014 г.Основни области на преподавателска и научна дейност – медицинска електроника, цифрова електроника, микропроцесорна схемотехника, диагностика на цифрови електронни устройства, промишлени контролери и системи за управление.

Вижте статията тук

Мonitor.bg, 30.10.2018 г.

2018-10-30

Бизнесът настоява за радикална реформа в образователната система

26.10.2018 г.„Егоистичният интерес на работодателите е ясен-имаме очакване висшите училища да подготвят достатъчно качествен човешки ресурс за новата икономика на България. Тук сте в качеството си на наши работодатели, затова днес ние ще слушаме, а Вие ще говорите. Очакваме да споделите вижданията, притесненията, проблемите си и да преценим заедно какво реално и практически ориентирано можем да направим, за да променим системата на наука и образование към по-добро“. С тези думи изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев откри проведената днес (26 октомври 2018 г.) работна среща с ректори на висши училища и ръководители на научни институти при БАН, както и на научно-технически съюзи, които членуват в Камарата. В срещата участваха ректорите на Техническия университет-София, проф. Георги Михов, Университета по архитектура, строителство и геодезия - проф. Иван Марков, и Химико-технологичния и металургичен университет - проф. Митко Георгиев, президентът на Международното висше бизнес училище - Лена Гайдарска, директорът на Института за икономически изследвания при БАН-проф. Александър Тасев, проф. Татяна Хубенова от Икономическия институт на БАН, проф. Камен Веселинов от Института по металознание при БАН, изпълнителният директор на Съюза по автоматика и информатика – Веселин Акиванов, и проф. Иван Ячев-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи, проф. Камен Веселинов от Института по металознание при БАН и бивш ректор на ТУ-София, както и акад. Стефан Воденичаров-също представител на Института по металознание, член на УС на БСК и бивш председател на БАН.

Вижте  цялата статия тук

Вia-bg.com, 26.10.2018 г.
Тechnews.bg, 27.10.2018 г.
News.bg, 27.10.2018 г.

2018-10-30

Повече от 60 души само в София участват в глобално технологично състезание на НАСА

21.10.2018 г.


 

Във втория ден на международното състезание на НАСА участват около 20 проекта само в столицата. То се провежда едновременно в 130 града по цял свят. Локално жури ще определи печелившите. Двама души ще продължат на глобалните финали, а тази година ще бъде връчена и купа в чест на Боян Петров.

Екипи на различна възраст участват в тазгодишното международно състезание на НАСА. Те могат да се състоят както от един, така и от повече участници. Целта е да допринесат за изследването на космоса и да подпомогнат подобряването на живота на Земята. Повече от 60 души се регистрираха за участие само в столицата. Сред тях е и екипът на Иван, Николай и Виктор. Иван и Николай са студенти в първи курс в Техническия университет, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“. Виктор е 10-ти клас в Технологично училище „Електронни системи“.

ИВАН МИЛЕВ СТУДЕНТ В ТУ - СОФИЯ
 „Това, което искаме да направим като концепция, е програма, която да може да предполага реално каква площ би изгоряла при пожар и съответно да помага на хората като ги предупреждава, че евентуално би имало опасност за тях.“
ВИКТОР ВЕЛЕВ УЧЕНИК В ТУЕС
 „Този проект – доста ми хареса идеята и доста ми хареса цялата концепция на хакатона. И избрах с тези мои приятели да се включа на хакатона, защото смятам, че можем да направим нещо доста готино.“
НИКОЛАЙ СТАНИШЕВ СТУДЕНТ В ТУ - СОФИЯ
 „Много по-лесно е да работиш в екип, отколкото сам, защото всеки може да помогне с нещо.“
Състезателите имат за задача да разработят и представят проект на концептуално ниво, на ниво прототип, или завършено решение за пазарна реализация. Те могат да работят над мобилни приложения, софтуер, хардуер, визуализиране на данни, платформа за разрешаване на проблеми и други идеи.
 МИЛЕНА КРУМОВА ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО
 „Състезанието се провежда за шеста поредна година в България. Ние изключително се гордеем с постиженията а международно и глобално ниво. Имаме глобален финалист в категорията най-добро използване на хардуер. Очакваме и тази година да имаме много силни решения с висока конкуренция.“
Състезанието се провежда ежегодно в рамките на 48 часа, когато по едно и също време участват екипи от всички континенти по света


 Репортаж от събитието вижте тук

ТV +, 21.10.2018 г.
2018-10-24

„Дни на кариерата“ в Техническия университет в София

23.10.2018 г.150 компании търсят стажанти и служители в „Дни на кариерата“ на ТУ-София. За тринадесета поредна година на територията на ТУ-София се провежда изложението на работодатели „Дни на кариерата“, което ще се състои в рамките на три дни. На 23 и 24 октомври 2018 г. изложението  ще се проведе в три учебни корпуса на ТУ-София – 1-ви, 2-ри и 12-ти, а на 25-ти октомври – във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен. Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ на ТУ-София е основен организатор на събитието. „Преди 13 години „Дни на кариерата“ започна с около 20-на работодатели и шепа студенти. Днес броят на участниците е рекорден – близо 150, а изложението се провежда и във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен,“ заяви по време на откриването член-кореспондент проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на ТУ-София. „Изложението е един от начините студентите на ТУ-София да се свържат с потенциалния си работодател още по време на следването си. Благодарение и на това традиционно за университета събитие, реализацията на нашите студенти на пазара на труда е близо 100 %“, допълни ректорът. „Традиция стана студентите на ТУ-София да правят първите си стъпки в кариерата си именно от тази среща на образованието с бизнеса. 106 на брой са българските и международните компании и организации, които са днес и утре тук, на едно място, за да представят своята дейност и да осъществят директен контакт със студентите на ТУ-София,“ заяви Силвия Янева, директор на Център „Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, също отправи приветствена реч по време на откриването. „Скъпи студенти, поздравявам ви от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която обединява браншове като машиностроене, електротехника и електроника. Много от нашите членове са изложители на днешната проява, а ние имаме нужда от вас, от вашите знания и умения. Пожелавам успех на изложението!“ В  "Дни на кариерата" ще се включат близо 150 представители от различни бизнес сектори в направленията, по които обучава ТУ-София. По време на изложението работодателите ще представят своите дейности пред студентите и преподавателите, ще предложат стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми на младите специалисти. 

В
ижте статията тук

Сomputerworld.bg, 23.10.2018 г.
БТА, 23.10.2018 г.
Мonitor.bg, 23.10.2018 г.
Сross.bg, 23.10.2018 г.
Novinite.bg, 23.10.2018 г.
Technews.bg, 23.10.2018 г.
Еconomic.bg, 23.10.2018 г.
БНР, 23.10.2018 г.
БНР, Радио "София", 23.10.2018 г.

Tvplus, 24.10.2018 г.
TVplus, 27.10.2018 г.
Career TV, 28.10.2018 г.
Инженер.bg, 29.10.2018 г.

2018-11-05