Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 211-215 от 225.

Студенти от ТУ-София създадоха авиационен тренажор

31.08.2020 г.Комплексът ще се използва за обучение и изследователски цели. Тренажорният комплекс ще служи за демонстрации, обучение и анализ на авиационни системи. Екип от трима дипломанти и преподавател от специалност „Авиационна техника и технологии” към Технически университет – София проектира и създава авиационен симулатор с образователна цел, съобщиха от ВУЗ-а. Виктор Генов, Мартин Томанов и Симеон Алексиев от катедра „Въздушен транспорт” при Факултета по транспорт стигат до идеята по време на упражнение в дисциплина „Авиационни прибори и автоматични системи” при ас. д-р инж. Димитър Гинчев. Ентусиастите ремонтират помещение в 10-ти учебен корпус на ТУ-София, след което проектират и построяват авиационния симулатор. Първоначално финансират начинанието си със собствени средства. Тази година участват в конкурса за иновативни студентски разработки „Студентски иновационен хъб”, организиран от Научноизследователския сектор при ТУ-София и проектът печели финансиране от него. Конкурсът насърчава разработването на експериментални модели и прототипи, както и подаване на заявки за патенти и полезни модели с участие на студенти. Проектът има за цел създаване на тренажорен комплекс за демонстрации, обучение и анализ на различни системи в летателните апарати и авиацията. Тренажорният комплекс ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи за нагледно обучение чрез средствата на виртуалната реалност по голям брой дисциплини от учебния план на специалност „Авиационна техника и технологии”, съобщиха от ТУ-София. Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи в режим „Полет”. В момента могат да се симулират полети на леки самолети, тежки самолети и хеликоптери, като е предвидена и възможност за добавяне на допълнителни модели самолети. Симулират се различни летища в различни метеорологични условия и в различни части на денонощието. Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи.  Целта е обучаващите се да изградят опознавателни умения за приборите на различните летателни средства, как се държат те по време на полет, излитане и кацане, да придобият важни умения и навици, които се ценят високо в авиацията. Според преподавателите от катедра „Въздушен транспорт”, в бъдещите учебни програми се предвиждат симулирани летателни часове на треножара. Това ще бъде практическо или мотивационно обучение. Завършеният тренажорен комплекс ще бъде използван и за научно-приложни и изследователски цели от преподавателите и докторантите в катедра „Въздушен транспорт”, както и за разработването на бакалавърски и магистърски дипломни работи. Предвижда се бъдещо разширяване на възможностите на комплекса за събиране, обработване и анализ на полетна информация и на полетни симулации. В резултат ще се постигне връзка между различни институции – „Гражданска въздухоплавателна администрация”, „Ръководство въздушно движение” (РВД), авиационни фирми и свързания бизнес. Част от оборудването и приборите са предоставени от компанията „Аеро Техник БГ”, където работят и студенти от специалност „Авиационна техника и технологии”. Предстои получаване на допълнително оборудване от РВД. Помощ в изграждането на симулатора и обучението се очаква и от Клъстер „Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения” (CASTRA). Предстои изграждане на учебен център с тренажор за дронове. Студенсткият проект ще участва със забавни демонстрации на 27-28 ноември 2020 г. в предстоящото издание на „Европейската нощ на учените”, организирана от Британския съвет, и в научните конференции „БулТранс-2020” и „Хемус 2020”.

Вижте статията тук

Тechnews.bg, 31.08.2020 г.

Сomputerworld.bg, 31.08.2020 г.
Рublics.bg, 31.08.2020 г.
БТА, 31.0.2020 г.
в-к „Телеграф“, 01.09.2020 г., стр.9
в-к „Аз Буки“, брой 36/03-09.IX.2020 г., стр. 20

2020-09-03

Авиационен симулатор ще обучава студентите в Техническия университет в София

 31.08.2020 г.Идеята е на трима дипломанти, като тренажорът ще се използва и за изследователски цели. Техническият университет в София се сдоби с авиационен симулатор, който ще служи за обучение и изследователски цели. Проектът е дело на трима дипломанти и техен преподавател. Идеята и финансирането. Идеята за авиотренажора се ражда по време на упражнение по дисциплината „Авиационни прибори и автоматични системи“. Ентусиастите ремонтирали помещение, след това проектирали и построили изобретението. Първоначално дипломантите финансират начинанието си със собствени средства. Тази година участват в конкурса за иновативни студентски разработки „Студентски иновационен хъб“, организиран от Научноизследователския сектор при ТУ-София и проектът печели финансиране от него. Конкурсът насърчава разработването на експериментални модели и прототипи, както и подаване на заявки за патенти и полезни модели с участие на студенти. За какво ще се използва симулаторър? Проектът има за цел създаване на тренажорен комплекс за демонстрации, обучение и анализ на различни системи в летателните апарати, авиацията, аеронавигацията, автоматично управление на летателни апарати, авиационни пилотажни системи, комбинирана работа на различни системи, различни видове откази, ситуации, полетна информация, радарен контрол, радарна информация, работа на различни служби и други. Тренажорният комплекс ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи за нагледно обучение чрез средствата на виртуалната реалност по голям брой дисциплини от учебния план на специалност „Авиационна техника и технологии“. Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи в режим „Полет“. В момента могат да се симулират полети на леки самолети, тежки самолети и хеликоптери, като има възможност да се добавят и допълнителни модели самолети. Симулират се различни летища в различни метеорологични условия и в различни части на денонощието. Целта е обучаващите се да изградят опознавателни умения за приборите на различните летателни средства, как се държат те по време на полет, излитане и кацане, придобиване на важни умения и навици, които се ценят високо от работещите в авиацията. Предвижда се в бъдеще да има и симулирани летателни часове като част от практическо или мотивационно обучение. Завършеният тренажорен комплекс ще бъде използван и за научно-приложни и изследователски цели от преподавателите и докторантите в катедра „Въздушен транспорт“, както и за разработването на бакалавърски и магистърски дипломни работи. Студентският проект ще участва със забавни демонстрации на 27 и 28 ноември в предстоящото издание на „Европейската нощ на учените“.

Вижте статията тук

Вtvnovinite.bg, 31.08.2020 г.

2020-09-01

Над 65 магистърски програми за учебната 2020/2021 г. в Техническия университет – София

26.08.2020 г.

Тържественото откриване на новата академична година 2020/2021 в Техническия университет - София е предвидено на 28.09.2020 г. Учебната 2020/2021 година за образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“ в Техническия университет – София започва на 12.10.2020 г. Записването за магистърските специалности става по график на съответните факултети, съобщават от висшето училище. Засега се предвижда учебните занятия да бъдат присъствени. През новата академична година завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, които желаят да продължат своето висше образование могат да избират обучение в над 65 магистърски програми на 14-те факултета на ТУ-София. Учебните програми са преработени в съответствие с новите референтни рамки, приети от академичното ръководство, като срокът за обучение по всички специалности е намален с половин година – съответно на една година и на две години. Новите магистърски специалности са „Висш мениджмънт“ и „Мениджмънт и бизнес-информационни системи“ в Стопанския факултет и „Анализ на големи масиви и потоци от данни“ във Факултета по приложна математика и информатика, „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“ – на български и на английски език във Факултета по телекомуникации, съвместно с Университета Алборг, Дания. Три специалности – „Топлоенергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет и „Приложна математика“ във Факултета по приложна математика и информатика са от Списъка на професионални направления и защитени специалности, приет с Постановление № 137/ 25.06.2020 г. на Министерски съвет. В трите чуждоезикови факултета на ТУ–София обучението в ОКС „Магистър“ се провежда на немски, френски и английски език. За контакти и допълнителна информация: Отдел „Връзки с обществеността“ тел.: (02) 965 25 95 тел.: (02) 965 28 43 тел.: (02) 965 28 45 e-mail: pressoffice@tu-sofia.bg www.pressoffice.tu-sofia.bg.

Вижте статията т
ук

Novini.bg, 26.08.2020 г.
Рolitika.bg, 26.08.2020 г.
Мonitor.bg, 26.08.2020 г.
БТА, 26.08.2020 г.

2020-08-27

Ремонтират общежитията на 16 университета

26.08.2020 г.

Студентските съвети предлагат още 4 вуза като резерви. 12 блока ще бъдат санирани, ремонтирани и обзаведени с нови мебели. 12 блока от общежитията на 16 университета в цялата страна ще бъдат ремонтирани със 100 млн. лв., които бяха отпуснати от правителството преди две седмици. Това обясни пред „Монитор“ председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев. Той допълни, че от организацията имат за цел бройката на облагодетелстваните вузове да нарасне до 20 и е подготвен списък с резерви. До подбора на общежитията, които ще бъдат санирани, ремонтирани и обзаведени с нови мебели, се стигнало след представянето на два списъка – един от образователното министерство и друг от Националното представителство на студентските съвети, по време на среща в МОН, в която взели участи и председателят на Съвета на ректорите и ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков, Лиляна Вълчева, председател на синдикат „Висше образование и наука“. „Всички университети, които бяха включени и в списък на МОН, и нашия, са одобрени. Нашата цел е да станат 20, тъй като има и резерви. Ако отговорят на критериите, ще бъдат включени още четири университета. Правят се допълнителни анализи“, обясни Парушев. По този начин ще бъдат ремонтирани поне половината от 40-те общежития у нас, които са в окаяно състояние. При подбора са се вземали предвид готовността на вузовете да започнат ремонт, амортизацията на блоковете и дали имат рамков договор със строителна фирма, която да поддържа ремонтните дейностите на общежитията. Отговорите на университети кой техен блок има най-голяма необходимост да се ремонтира също са помогнали при избора. Предимство пък са имали блоковете, чиито входове се стопанисват от различни университети, тъй като целта е била повече вузове да могат да получат целевите средства. На това се дължи и разликата в броя на блоковете, които ще бъдат ремонтирани, и вузовете, на които ще бъдат отпуснати средства. Пример са блок 60 в Студентския град, чиито входове се стопанисват от три учебни заведения - Лесотехническия университет – София се грижи за вход А, Химикотехнологичния и металургичен университет-София за Б, а Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ за В и Г. Блок 55 пък се дели от студентите на два вуза. СУ поддържа вход А и Б, Университетът за национално и световно стопанство В и Г. За първия обаче няма да се отпускат средства, тъй като вече се ремонтира, уточни председателят на НПСС. Списъкът от вузовете, чиито общежитията предстои да бъдат ремонтирани, се допълват от Аграрен университет Пловдив, Академия на танцово музикално изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ с блок „Чайка-2“, Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“ и блок 1, Русенски университет „Ангел Кънчев“ с блок 6, Техническия университет – Варна с блок 15, Техническия университет - София с блок 2, Тракийския университет в Стара Загора с блок 1, Университетът по архитектура, строителство и геодезия с блок 35, Университетът по хранителни технологии - Пловдив с блок „Марица 3“ и Националната художествена академия с блок 28. Част от тях могат да стартират ремонтните дейности до 3-4 седмици, обясни Парушев. Това са шест университета с блокове към „Студентски столове и общежития“ (Аграрния и Музикалния в Пловдив, ВТУ, Русенския, Тракийския и Шуменския) и УНСС и СУ, които пък имат сключени рамков договор със строителна фирма. Всички останали вузове трябва пуснат обществени поръчки, за които им трябват около 2 месеца. Председателят на НПСС има опасения, че ако те бъдат обжалвани, има опасност вузовете да загубят средствата. „100-те млн. лв. са от бюджет 2020. Ако университетите не успеят да се справят с обществените поръчки навреме, тези средства няма да могат да се усвоят.“, обясни той и посъветва вузовете да се организират възможно най-бързо със стартирането на обществените поръчки. Първи в резервите пък е базата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, която е най-окаяно състояние. В момента там се прави анализ на заетостта, тъй като общежитията трябва да имат пълен капацитет. Ако няма необходимата заетост, няма как да бъде направен ремонт, обясни Парушев. Сред резервите са и блок 7 на Медицинския университет-София, блок 1 на Медицинския университет-Плевен и 61 блок на НСА, Висше училище по телекомуникации и пощи. Следващата седмица предстои нова среща на министъра със студентите и след нея се очаква да бъде утвърден списъкът. Правят и първия кампус в Студентски град. Блок 2 на Технически университет-София е сред блоковете, които ще бъдат ремонтирани. Той е един от двата блока, които ще бъдат заградени първия кампус в Студентски град. Председателят на НПСС обясни, че това не е случайно и целта е проектът да бъде реализиран покрай ремонта. Първият кампус ще бъде факт, увери Парушев. В края на миналата година просветният министър Красимир Вълчев пък коментира, че от МОН ще отпуснат 700-800 лв. В проекта е предвидено в кампуса да има велоалея, няколко фитнеса на открито, споделено пространство за учене, кафене, пейки, а всички те ще бъдат заградени с ограда с два входа. За автомобилите на студентите ще бъде направен паркинг. Той обаче няма да бъде подземен, както е било едно от предложенията за реализация, тъй като той оскъпява реализацията му на около 2 млн. лв. Търсят механизъм за погасяване на кредити за обновяване легловата база. Преди да стане ясно, че държавата ще финансира безвъзмездно ремонта на студентските общежития два от вузовете да изтеглили кредити с ниски лихви чрез фонда за градско развитие под формата на дългосрочни кредити. Националната спортна академия с получила средства за блок 15, а НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за блок 29. Парушев обясни, че се мислил механизъм, по който да може тези два кредита да се погасят. Проектът на НСА е 3 500 000лв., с които да подменят всички мебели в стаите на общежитието - легла, бюра , маси, столове , гардероби, етажерки за книги, както и стаите да бъдат оборудвани с телевизор, хладилник, интернет и други удобства, които да отговарят на изискванията на възпитаниците на вуза. За да финансиране на ремонтите дейности те са разработили бизнес план, направени са и финансови анализи. На база на тях разработен погасителен план, който няма да затрудни редовното погасяване на кредита. За да може да се изпълнява инвестиционната програма и безпроблемно да се обслужва кредите обаче се налага постепенно увеличаване размера на наема за 10- годишния период за изплащане на кредита.

Вижте статията тук

Monitor.bg, 26.08.2020 г.
Plovdiv24.bg, 26.08.2020 г.

2020-08-27

Малкият бизнес преминава към свободния пазар на електроенергия – готовност и предизвикателства

30.07.2020 г.От 1 октомври 2020 г. близо 300 хил. фирми трябва да преминат към свободния пазар на електроенергия. Доколко бизнесът е готов за тази крачка, запознат ли е с процедурите, доставчиците, сроковете, условията и на каква цена ще заплаща електроенергията? Водещият Александър Райчев търси отговорите на тези и други въпроси в студиото на „Нашият ден“ заедно със събеседниците инж. Константин Велев, енергиен експерт на Националната асоциация за малък и среден бизнес, Соня Кадиева,  председател на Управителния съвет на Асоциация свободен енергиен пазар, Иванка Диловска, член на УС на Институт за енергиен мениджмънт, и проф. Валентин Колев, енергиен експерт и декан на Електротехническия факултет в Техническия университет - София. Много от малките фирми още не знаят, че са длъжни да изберат доставчик и какви са изискванията – става ясно от анкетата на Росица Александрова, направена в столичен квартал. „Ако трябва спешно да се реагира, един от начините е малкият бизнес да се присъедини към обществените поръчки на общините. Трябва да има обединение на потребителите, които да застанат срещу евентуална монополизация и евентуален картел. – каза инж. Константин Велев и допълни – За съжаление, във форумите, които организирахме политическите сили не проявиха интерес, само от политическо движение „Социална мрежа“ поискаха някакви рамки в които да помогнат на малкия и среден бизнес най-малкото с информация. Много би ми се искало българския бизнес да си помисли за междинно производство на електроенергия, за да може да има система поне на енергийна самодостатъчност. Собственик на малък бизнес трудно може да се оправи самостоятелно на енергийния пазар.“Соня Кадиева: „Клиентите трябва да са информирани,  трябва да четат какво точно им се предлага и да прецизират какво избират. Компонентите на ценообразуването са: цена на активна ел. енергия, цени за мрежови такси (определят се от КЕВР) към тях има цена - задължение към обществото (не се договаря), акциз и ДДС. Много е важно клиентите да са информирани какво се предлага на пазара – да съберат поне три оферти, да не се чака последния срок, който е 10 септември, и да е сигурен, че са включени всички такси, а не после да бъдат добавени.“ „Хората трябва да се концентрират върху цената за енергия – цената за нощна и дневна енергия – това са двата компонента, които ще се променят при наличие на нов доставчик. Всичко останало (цени за достъп, за пренос, данъци и акцизи) се определят от регулатора. Трябва да стане ясно дали в цената за енергия е включена и цената за балансиране (разходите на търговеца за балансиране и неговата печалба).“ Цялото експертно мнение на Иванка Диловска чуйте в звуковия файл. Проф. Валентин Колев: „Всеки стопански потребител може да си направи проучване и да си избере доставчик на електрическа енергия или да сключи договор с търговските електроснабдителни дружества на големите компании.“ Какво още каза чуйте в звуковия файл.

Вижте статията тук

БНР, Програма "Христо Ботев", 30.07.2020 г.

2020-07-31