яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 26-30 от 225.

Над 700 кандидат-студенти се явиха на третия предварителен изпит по математика в Техническия университет в София

 

Над 700 кандидат-студенти се явиха на третия предварителен кандидатстудентски изпит по математика в Техническия университет (ТУ) в София, съобщи пресцентърът на висшето училище. Изпитът се състоя чрез използването на специализирана университетска платформа и на приложението Google Meet. Продължителността на изпита беше четири астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носеше 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носеше 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Резултатите от изпита вече са готови и всеки кандидат-студент може да ги види в персоналната информация за кандидат-студента. Общо кандидат-студентите на трите предварителни изпита по математика са близо 2400, което отново потвърждава огромния интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната. В началото на юли предстоят редовните кандидатстудентски изпити в Техническия университет в София, които ще състоят по график. Тестът по математика ще е на 2 юли, по рисуване - на 3 юли за специалността "Инженерен дизайн"; по композиция - на 4 юли за специалността "Инженерен дизайн". На 4 юли ще са и изпитите по чужд език - немски, френски и английски език. Техническият университет в София предлага обучение в над 30 бакалавърски специалности, четири от тях са нови - "Интелигентни системи и изкуствен интелект", "Интелигентни системи и изкуствен интелект - на английски език", "Анализ на данни" и "Киберсигурност". Като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, ТУ-София предлага още по-големи възможности за мобилност в обучението и за получаването на международно признато европейско висше образование.
 
Вижте статията тук

БТА, 18.04.2022 г.

2022-06-20

Проф. Василев от ТУ-София: Утопия е реактори, водород и газ от въглища в „Марица Изток“


  
След интервю в Mediapool на собственика на "Нуклеон Консултинг" Йордан Янков, който работи заедно с подписалите с правителството меморандум за зелена трансформация компании Gemcorp и IP3, относно проектите, които стоят зад този документ, се разрази задочен спор между него и проф. Христо Василев от Техническия университет (ТУ) в София, който оспори икономическата логика на описаните намерения. Според Василев такава няма, а Янков в право на отговор в Mediapool оспори неговите сметки и посочи, че инвеститорите ще дават оценка на проекта. Сега професорът отвръща на коментара на Янков. Mediapool публикува неговия "отговор на отговора", но няма да навлиза по-дълбоко в евентуалното продължаване на спора им. Проф. Василев посочва в новия си коментар, че в своите разчети е приел, че в предлагания от "Нуклеон" проект ще се използва енергия от фотоволтаици и от ТЕЦ с улавяне на СО2, чиято цена е 5.73 €/кг Н2 = 116 €/MWh. Енергията само от фотоволаици, както е посочил Янков, води до цена от 6.04 €/ кг Н2 = 123 €/ MWh. "Причината за оскъпяването на водорода във втория вариант е чувствителното намаляване на годишната използваемост на електрилизьора (средно под 7 часа/ден). Допълнително се инсталира инсталация за краткосрочно съхранение и компресиране на водород, която да осигури непрекъсната работа на системата за производство на метанол. Това води до увеличаване на инвестициите и енергийните разходи и оскъпява цената на водорода с около 12 €/ MWh", посочва преподавателят от ТУ-София. Той допълва, че неслучайно производителите на зелен водород избират райони, определени като най-слънчевите и най-ветровитите, тъй като този вид енергии се допълват и цената на водорода пада под 2 €/ кг Н2. Според него няма икономическа логика от производството на метанол с цена водорода над 6€/ кг Н2, при условие че на пазара има водород с цена 2€/ кг. Професорът също така смята, че проект за газификация на лигнитни въглища няма да получи положителна екооценка и посочва, че в ЕС няма такива инсталации и не се предвиждат. Той припомня, че Германия, Полша, Гърция и други държави от ЕС са решили да затварят лигнитните мини. Посочва още, че макар Германия да има 90-годишен опит в производството на различни продукти от въглища в това число и метанол, но не предвижда газификация на лигнитни въглища за производството на синтетичен газ, въпреки че в момента е изправена пред сериозни проблеми с веригата за доставки на природен газ. Според Василев това показва несъстоятелността на идеята за масивно производство на синтетичен газ на площадката на енергийния комплекс "Марица Изток" и "създаването на нереална надежда на миньорите е "опасна игра". Представителят на Техническия университет в София коментира отново, че не е представено какъв тип и мощности малки модулни реактори се предлагат и как ще е обезпечена работата им като персонал и доставки на свежо ядрено гориво, а в последствие и как ще се управляват радиоактивните отпадъци и т.н. той припомня, че има много процедури, които трябва да се извършат – като решение на правителството за нова ядрена мощност, изготвяне на екооценка, на технически проект и лицензиране и разрешителин за строеж на подобни реактори. Янков обаче вече отговори, че на този етап е прекалено рано да се навлиза в такива подробности и повече яснота може да има след като се изработи предпроектното проучване за проекта. Проф. Василев припомня, че след 2035 г. ще бъдат прилагани в глобалната електроенергетика системи, осигуряващи устойчивост при 100% зелена енергия, без да се използва ядрена енергия. Той цитира и прогнози на IRENA и IEA и други за това, че относителният дял на атомната енергия ще намалява постоянно, за да падне под 6.5% от световното електропроизводство през 2050 г. "Инвеститорите залагат на реалистични проекти, а не на утопични идеи!", завършва отговора си Христо Василев.

Вижте статията тук

Мediapool.bg, 14.04.2022 г.

2022-06-19

27 университета вдигат таксите за български студентиЦената на педагогиката се покачва в четири висши училища. На фона на символичната сума от едва 7 лв. (1%), с които държавата увеличи издръжката на обучението за студентите, 27 от 37-те държавни висши училища у нас смятат да повишат таксите за българските си възпитаници. Педагогиката поскъпва в 4 от 9-те държавни университета, които я предлагат, а медицината - почти навсякъде, но за определени курсове. Сред вузовете, които запазват таксите си за бакалавърските и магистърски програми на същото ниво като м.г., са Софийският у-т, Пловдивският у-т, Шуменският у-т, ТУ-София, ТУ-Габрово, УАСГ, ХТМУ, Университетът по хранителни технологии, Аграрният у-т и Висшето строително училище "Л. Каравелов". Доста от тях обаче увеличават или таксите за чуждестранни студенти, или таксите за кандидатстване. Това става ясно от проекторешение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите за академичната 2022/23 г. по математика - направлението с един от най-ниските приеми у нас и с голям дефицит от кадри - само 2 вдигат таксата това направление. В Русенския университет тя скача от
Педагогика
Най-много се повишава цената на обучението по педагогика в редовна бакалавърска степен в университет "Ас. Златаров" в Бургас - от 600 на 800 лв., което е 33% скок. Във Великотърновския у-т тази специалност поскъпва за редовните студенти в първи и втори курс от 600 на 660 лв., а в 3-4 курс - от 550 на 660 лв. В Югозападния у-т педагогика на обучението по вече ще се учи срещу 1020 лв. (редовен и задочен бакалавър), вместо за 750 лв. както досега, или с 36 на сто повече. В Русенския у-т пък кандидатите за учители ще плащат на година по 690 лв., което е с 50 лв. повече от сегашната такса. В СУ таксата за редовни бакалаври по педагогика се запазва на 530 лв., в Пловдивския у-т- на 500 лв., в ТУ-София - 630 лв.,Тракийския у-т - 680 лв. и Шуменския у-т - 500 лв. (тук обаче и третокурсниците, които досега плащаха по 350 лв., вече ще трябва да заплащат 500 лв.).
Медицина
Обучението по медицина поскъпва и в 4-те вуза, които я предлагат, но само за определена категория студенти. В МУ-София например цената на медицината поскъпва само за студентите от 2 курс - от 900 на 1000 лв. за редовен магистър. Денталната медицина се увеличава от 900 на 1000 лв. за редовните първокурсници, а фармацията - до същата сума за второкурсниците. В МУ-Пловдив студентите от 5 курс в редовна форма по медицина, фармация и дентална медицина ще плащат по 1200 лв., вместо досегашните 950 лв. За сметка на това пък за задочните магистри след бакалавър по обществено здраве там има намаление - от 1200 на 800 лв. (Намаление има и в Университета по пощи, който сваля таксите за чуждестранни граждани в направление компютърна техника от 2600 евро на 1600 евро, а в администрация и управление - от 1400 на 850 евро). ВМУ-Варна медицината и денталната медицина се повишават до 1200 лв. и за студентите в 6 курс, които досега плащаха 900 лв. МУ-Плевен пък увеличава таксите за медицина и фармация от 1000 на 1100 лв. за 3-курсниците в редовна форма, и от 900 на 1000 лв. - за 5-курсниците. В у-т "Ас. Златаров" медицината се повишава от 1000 на 1200 лв.
Математика
От 6 вуза, които обучават по математика - направлението с един от най-ниските приеми у нас и с голям дефицит от кадри - само 2 вдигат таксата това направление. В Русенския университет тя скача от 740 на 780 лв. за редовен бакалавър, а във Великотърновския - от 720 на 760 лв. за същата степен.
Икономика
На доста места расте и цената на обучението по икономика, администрация и управление и туризъм. У-т "Ас. Златаров" в Бургас повишава таксата за икономика в редовна бакалавърска степен от 450 на 610 лв. (35%), за администрация и управление - от 520 на 710 лв. и за туризъм - от 500 на 620 лв. Във Великотърновския у-т тези три специалности поскъпват от 600 на 660 лв., а в Икономическия у-т във Варна - от 590 на 640 лв. (за новоприети бакалаври). В Русенския у-т икономиката и туризмът се увеличават от 580 на 630 лв. (за редовен и задочен бакалавър), а в Лесотехническият у-т - обучението по туризъм и администрация и управление за новоприетите догодина ще струва 350 вместо 300 лв. От 500 на 600 лв. се повишава таксата за редовните бакалаври по икономика и администрация и управление в УНСС (там се увеличава и правото от 700 на 800 лв.), а Стопанската академия изравнява за всички студенти цената на обучението по всички професионални направления - до 600 лв. (приетите през 2018/19 досега плащаха 478 лв. за икономика и 510 лв. за администрация). Висшето училище по телекомуникации повишава таксата за администрация и управление за редовни бакалаври от 520 на 600 лв., а Висшето транспортно уч-ще "Т. Каблешков" - за редовни бакалаври по икономика от 520 на 620 лв.
Технически дисциплини
На доста места се увеличават таксите и за техническите специалности, без в ХТМУ, ТУ-София и ТУ-Габрово (тук се увеличава таксата за кандидатстване от 40 на 50 лв. и таксите за обучение чуждестранни граждани в някои специалност). В ТУ-Варна по-скъпо ще е обучението по енергетика за 1 курс (редовен бакалавър) - от 650 на 1210 лв., или с цели 65%, по корабни машини - от 1120 на 1300 за 3 курс, по електрообзавеждане на кораба - от 1210 на 1400 лв. за редовен бакалавър в 3 курс и по корабоводене - от 1290 на 1600 лв. (отново за 3 курс). В Бургаския "Ас. Златаров" поскъпват почти всички технически специалности - таксите за машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника и транспорт се увеличават от 760 на 800 лв. за редовен и задочен бакалавър, а общо инженерство и биотехнологии - от 760 на 800 лв. В Русенския у-т също с 40 лв. - от 740 на 780 лв. - се повишават таксите в редица направления - математика, информатика, машинно инженерство, хранителни технологии, биотехнологии, транспорт, материали и т.н. От 700 на 740 лв. поскъпва обучението в областта на техническите науки в Минногеоложкия у-т, а от 520 на 620 лв. - таксите за редовнибакалаври по машинно инженерство, архитектура, транспорт, електротехника и др. във Транспортния у-т "Т. Каблешков".
НАЙ
Със сериозен процент се увеличава още таксата за специалността педагогика на обучението по в Академията по музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив - от 1050 на 1230 лв. за 1 и 2 курс и от 577 на 1230 лв., или цели над 2 пъти, за 3 курс. От 850 на 1350 лв. (58%) се увеличава таксата за психология в редовна форма във Военната академия "Г. Ст. Раковски" (където поскъпват и национална сигурност от 800 на 1200 лв. и киберсигурност от 2000 на 2500 лв.). Двойно скача и цената на електротехниката и транспорта във Висшето военно въздушно у-ще "Г. Бенковски" - от 300 на 600 лв.
НА ВХОДА
1/3 от вузовете ще изненадат студентите си с по-високи такси за кандидатстване, като увеличението е между 10 и 20 лв. Сред тях са бургаския "Ас. Златаров" (от 30 на 40 лв.), ТУ- Габрово и Лесотехническия у-т (от 40 на 50 лв.), МУ-София (от 70 на 80 лв.), УНСС (от 50 на 60 лв.), УниБИТ, като най-голямо е увеличението при НАТФИЗ - от 50 на 80 лв., а за докторанти - от 150 на 200 лв.

Вижте статията тук

Segabg.com, 12.04.2022 г.

2022-06-19

80 студенти и преподаватели участваха във форум за трафика на хора80 студенти и преподаватели участваха във форум „Противодействие на трафика на хора с цел принудителен труд”. Те са от Технически университет – София, Факултет и колеж, гр. Сливен, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас и ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Организатори на събитието бяха секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора в Сливен, Бургас и Благоевград. Росица Янева, секретар на МКБТХ – Бургас направи общ преглед на престъплението трафик на хора, Любка Кстадинова, секретар на МКБТХ – Благоевград синтезира първопричините за развитие на съвременното робство, Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен представи актуална информация за трафика на хора с цел трудова експлоатация в европейския контекст. Постави се акцент върху миграционните бежански потоци във връзка с войната в Украйна и произтичащите от това социални и икономически промени, които са предпоставка за тревожно нарастване на мащабите на престъплението. Във втората част на събитието се присъедини Михаил Стефанов, консултант и обучител, с дългогодишен опит в организирането и провеждането на превантивни дейности по линия на трафика на хора. Беше представен специализиран видео материал, който показва рисковите ситуации, пред които са изправени младите хора в процеса на намиране на трудова заетост.

Вижте статията тук

БНР, 11.04.2022 г.

2022-06-19

Студенти от Техническия университет в Пловдив разработват многоцелеви дронСтудентите от специалност „Авиационна техника и технологии“ към Техническия университет в Пловдив проявяват все по-голям интерес към безпилотните летателни апарати. Бъдещите авиоинженери са на мнение, че дроновете имат неразвит потенциал за широко приложение. Авиационната специалност е изучавана от над 80 студенти в бакалавърска и магистърска степени. По време на учебните занятия те изучават и историята на първите български безпилотни летателни апарати, произвеждани в Пловдив преди 50 години. Някои от студентите
избират да провеждат стаж при своя преподавател гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов, който има собствено предприятие за производство на реактивни дронове, летящи със скорост 450 км/ч. "Ние можем да построим прототип на български дрон за около половин до една година", счита д-р инж. Стоян Аврамов. Той и екипът му от години произвеждат летящи реактивни мишени за обучение на български и чуждестранни летци от изтребителната авиация и за артилеристите от противовъздушната отбрана. На базата на тази реактивна мишена инж. Аврамов и екипът му вече разработват и безпилотен летателен апарат, който се използва за наблюдение и разузнаване. Тези дронове имат по-ниска скорост, но могат да летят над 12 часа без презареждане. Българският безпилотен летателен апарат е конкурентоспособен на пазарите в Източна Европа и Балканите, като цената му до голяма степен се определя от големината на полезния товар, който трябва да носи. „Убеден съм, че ние от Техническия университет – филиал Пловдив, ще продължим да работим в областта на гражданската авиация, включително и с
безпилотни летателни апарати. Като учен считам, че гражданската авиация е една много по-голяма ниша за развитие на безпилотните летателни апарати в сравнение с военната. Надявам се на това държавата и военните да инвестират в българския потенциал за устойчиво развитие на военно-промишления ни комплекс. Някои побързаха да нарекат дрона „авиация на бедните“ и сгрешиха. Той се оказа авиация на умните“, обобщи университетският преподавател. 

Вижте статията тук 


24chasa.bg, 12.04.2022 г.
БТА, 12.04.2022 г.
Рlovdiv-press.bg, 12.04.2022 г.
Рlovdiv24.bg, 13.04.2022 г.
Мarica.bg, 13.04.2022 г.
Рlovdiv-press.bg, 15.04.2022 г.
 

2022-06-19