яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Брошура

Плакат

Показване на 46-50 от 358.

СУ отмени 14 кандидатстудентски изпита заради COVID-19, в УНСС и ТУ-София те също отпадат

14.03.2020 г.

Най-големите български университети отмениха кандидатстудентските си изпити от предварителни кампании заради коронавируса и въведеното извънредно положение в страната. 
В списъка са Софийският университет, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Техническият университет в София. Заповедите на ректорите им са от 13 март. Наред с отмяната на изпитите е в сила и удължаване на забраната за присъствени занятия, за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи. Ограничават се командировките, въвеждат се изисквания за 14-дневен карантинен период за върнали се от страни с COVID-19 и пристигнали от такива страни преподаватели и студенти. УНСС Ректорът проф. Димитър Димитров удължава забраната за присъствени занятия до 29 март включително. Тя се отнася и за хасковския център на университета. През това време занятията продължават онлайн. Отменят се насрочените за 15.03. и 22.03.предварителни кандидатстудентски изпити. Предстои новите дати да бъдат определени. На тези дати трябваше да се проведат приемните изпити по български език и литература, география на България, математика, история на България, английски, немски, френски, испански и руски. Отменят се планираните за периода до 29 март държавни изпити и защити на дипломни работи. Предстои новите дати да бъдат определени. Всички входове без централния ще останат заключени. Могат да се отворят само при възникването на извънредна ситуация с разрешение на помощник-ректора или охраната. Забранява се влизането на външни лица в УНСС, на хора под карантина или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания. Технически университет - София Присъствените занятия в ТУ, Технологичното училище по електронни системи в София и Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в гр. Правец се отменят до 29.03. вкл. В този период се отменя провеждането на държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации. Продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентските сесии, но приемният тест по математика на 28 март няма да се състои и ще бъде проведен по допълнително утвърден график. Ограничава се присъствената работа на академичния състав и служителите в Техническия университет – София. Забраняват се всички командировки на академичния състав, служителите, докторантите и студентите в чужбина. Въвежда се задължителен 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители, докторанти и студенти, както и на пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти. Задължават се ръководителите на всички звена, чиито подчинени се завръщат от чужбина или приемат чуждестранни представители, да създадат организация за информирането им относно тази и свързаните с нея заповеди. Домакините на блокове да организират и контролират дезинфекцирането на подовете и повърхностите в сградите на Техническия университет – София. Софийски университет Прекъсването на присъствените занятия също се удължава до 29.03., а през това време ще се провеждат дистанционно. Забранява се достъпът на студенти и служители до сградите на СУ, гласи заповед на ректора проф. Анастас Герджиков. Защитите се отлагат.Няма да има конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти, спортни прояви, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения ще се гласуват електронно. Онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия ще продължи до 30.04. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително. Първата сесия включваше 14 изпита. Те трябваше да започнат на 22 март с журналистика и биология и да приключат на 26 април с математика, събеседване за специалността "Графичен дизайн" и музикален инструмент или пеене. Отменят се всички командировки и пътувания в чужбина на преподаватели, служители и студенти, включително за мобилност или стажове. Въвежда се задължителна 14-дневна карантина за всички завръщащи се от чужбина. До края на март се затварят студентските столове.

Вижте статията тук

Offnews.bg, 14.03.2020 г. 
2020-03-31

Университетите масово вдигат таксите

17.03.2020 г.
 


Педагогиката поскъпва в почти всички висши училища. Масово държавните университети у нас възнамеряват да вдигнат годишните такси за обучение на своите студенти за следващата академична година. На места увеличенията са символични, на други надвишават 200 лв. Предложенията за намаление на таксите са единични случаи. Педагогиката например поскъпва почти навсякъде. Това показва проект на решение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища в България за академичната 2020/2021 г.25 от 37-те държавни вуза у нас предлагат увеличаване на таксите - някои за почти всички специалности, други - само за някои. Прави впечатление, че педагогиката например, като приоритетно направление, в което държавата се бори да привлече повече студенти заради недостига на учители, в повечето вузове поскъпва.В Пловдивския университет годишната такса за тази специалност скача за четвъртокурсниците - от 480 на 500 лв. редовно обучение в степен бакалавър (както и за специалностите педагогика на обучението по и теория и управление на образованието). В университет "Ас. Златаров" увеличението при педагогика и педагогика на обучението е от 520 на 550 лв. за редовна форма бакалавър. При четвъртокурсниците скокът е от 480 на 520 лв. годишно. Във Великотърновския университет обучението по теория и управление на образованието поскъпва от 500 на 600 лв. (редовен и задочен бакалавър), а по педагогика, отново редовна и задочна форма бакалавър - от 550 на 600 лв., но само за първокурсниците. С 50 лв. повече ще плащат там и кандидатите да учат педагогика на обучението, която подготвя учители по отделните предмети - повишението на таксите е от 500 на 550 лв. годишно.В Югозападният университет педагогическите направления вече ще струват 650 лв. годишно вместо досегашните 575 лв. за редовно обучение в бакалавърска степен. Шуменският университет предлага най-висок скок в таксата за педагогиката - от 350 на 500 лв., отново само за първокурсниците редовно и задочно обучение. За магистър след бакалавър в това направление обучението се увеличава от 550 на 650 лв. Русенският университет смята да обучава бъдещите учители срещу 600 лв. - с 40 лв. повече от тази година. Изключение прави само СУ, който смята да запази таксите за педагогика на 530 лв., но пък ще ги увеличи в други 28 специалности.Повечето от изброените по-горе многопрофилни вузове увеличават масово и таксите за други свои специалности. В Бургаския у-т "Ас.Златаров" поскъпва обучението по филология редовен и задочен бакалавър - от 580 на 600 лв., както и по обществено здраве - м.г. то бе 578 лв. за първи и втори курс и 1000 лв. за трети и четвърти курс, като от тази есен всички студенти ще плащат по 1000 лв. Великотърновският у-т смята да увеличи таксите си за обучение в близо 13 направления редовна и задочна бакалавърска степен - религията поскъпва от 450 на 500 лв., психологията, политическите науки социалните дейности, обществените комуникационни и информационни науки, националната сигурност и правото - от 600 на 700 лв. За икономика, администрация и управление и туризъм първокурсниците ще плащат 500 лв., вместо досегашните 420 лв. (за 2-4-курс таксите стават 470 лв.).Масово поскъпват таксите за първокурсници и второкурсници в над 30 специалности редовна и задочна бакалавърска степен и в ЮЗУ - от 710 на 780 лв. скача обучението по филология, от 700 на 780 лв. - обучението по история и философия, от 700 на 750 лв. - по социология, от 830 на 850 лв. - по психология, от 730 на 800 лв. - по политически науки и социални дейности и други. Трите икономически направление там поскъпват от 530 на 610 лв., математиката - от 700 на 800 лв., информатиката - от 810 на 950 лв., химическите науки - от 700 на 720 лв., изкуствата - от 900 на 990 лв. и т.н. Същото е положението в Шуменския университет, който също увеличава обучението в над 20 специалности, но само за 1-ви курс - сред тях са филология, религия и история, които поскъпват от 500 на 600 лв., социални дейности - от 500 на 640 лв., физически, химически и биологически науки и математика - от 500 на 600 лв., информатика - от 550 на 680 лв., общо инженерство - от 550 на 680 лв., растителна защита и национална сигурност - от 600 на 720 лв. и т.н. За всички свои студенти, не само за първи курс, по-високи такси предлага и Русенският университет - също в над 20 направления. Икономиката там се увеличава от 500 на 540 лв., политически науки - от 620 на 820 лв., право и социални дейности - от 620 на 660 лв., природни науки, математика, информатика, машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника, транспорт, материалознание, национална сигурност и др. - от 660 на 700 лв. и т.н.Университетът по хранителни технологии в Пловдив също увеличава таксите за първокурсници - икономика и администрация и туризъм поскъпват от 530 на 590 лв. в бакалавърска и магистърска степен, а други 6 направения - електротехника, компютърни системи и технологии, енергетика, биотехнологии, хранителни технологии и общо инженерство - от 760 на 820 лв. (магистърската степен в тези направления поскъпва от 800 на 860 лв.) Тракийският у-т в Стара Загора увеличава цената на обучението по педагогика - от 570 на 620 лв. и по икономика - от 500 на 550 лв.
ТЕХНИЧЕСКИ
От техническите университети ТУ-София и ТУ-Варна предлагат запазване на таксите, а ТУ-Габрово - увеличение в 7 специалности за първокурсници в редовна и задочна бакалавърска степен - социални дейности - от 650 на 700 лв. (редовна и задочна), администрация и управление - от 530 на 670 лв. (за останалите курсове таксата става 480 лв.), машинно инженерство - от 650 на 750 лв., електротехника, материалознание, общо инженерство и комуникационна и компютърна техника - от 650 на 750 лв. (за магистри таксите скачат от 700 на 800 лв.). Минно-геоложкият у-т и Лесотехническият у-т запазват таксите за обучение, както и Химикотехнологичният у-т, при който обаче поскъпват таксите за кандидат-студентските изпити. Архитектурата запазва цената си от 700 лв. редовна и задочна форма в степен магистър в УАСГ.
ИКОНОМИКА
Поскъпване на таксите ще има и в икономическите университети. УНСС увеличава цените на почти всички свои направления - икономика и администрация и управление - от 462 на 500 лв., право - от 670 на 700 лв., социология, антропология и науки за културата, политически науки и обществени комуникационни и информационни науки - от 670 на 700 лв. В Икономическия университет-Варна поскъпват и трите икономическите направления - икономика, администрация и управление и туризъм - от 530 на 590 лв., а Стопанската академия в Свищов увеличава таксите за икономика и администрация и управление - от 462 на 510 лв. за приетите през 2018/19 г. За приетите през 2019/20 и 20/21 таксата за икономика става 600 лв., а за администрация и управление - 660 лв.
МЕДИЦИНА
Медицинските университети увеличават таксите само за някои свои студенти. МУ-Пловдив например увеличава цената на обучението по медицина, фармация и дентална медицина, но само за 4-курс - от 950 на 1200 лв. По същия начин е решил да постъпи и МУ-Варна - медицина и фармация поскъпват от 900 на 1200 лв. за четвъртокурсници. В МУ-Плевен изненадани ще бъдат първокурсниците по медицина и фармация, които ще трябва да плащат по 1000 лв., а не по 900 лв., както досега. Други специалности там поскъпват, но пък за трети курс - медицинска рехабилитация и ерготерапия и опазване и контрол на общественото здраве - от 640 на 660 лв., а медицинска сестра и акушерка - от 700 на 750 лв. (за трети курс).
ИЗКУСТВА
Националната музикална академия увеличава таксите за всички изкуства за чуждестранните студенти от 4000 на 4500 евро редовно обучение, а специалността педагогика на обучението по музика за чужденци поскъпва за първокурсници от 4000 на 4500 евро. Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив увеличава таксите за педагогика на обучението по за първи до трети курс от 577 на 739 лв., а за 4-ти курс - на 485 лв. Националната спортна академия увеличава цената на педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт - от 350 на 450 лв., но само за новоприети студенти. Тези, приети преди 2019/20 г., остават с такса 350 лв.
И ОЩЕ
Редица специалности поскъпват още в ВТУ "Тодор Каблешков" (за първокурсници по икономика - от 450 на 520 лв. редовен бакалавър, а по електротехника, общо инженерство и др. - от 500 на 520 лв. и др.), във ВСУ "Л. Каравелов" (за чуждестранни граждани), във Висшето училище по телекомуникации (комуникационна и компютърна техника - от 640 на 700 лв. редовен бакалавър), във ВВУ "Н. Й. Вапцаров" (например корабни машини - от 980 на 1350 лв. редовен бакалвър и др.). УниБИТ също повишава таксите - история - от 545 на 592 лв. редовно и от 334 на 384 лв. задочно обучение, информатика - от 738 на 798 лв. редовно, национална сигурност - от 852 на 920 лв. редовен бакалвър и др. НАДОЛУ Намаления в таксите предлагат доста по-малко вузове. У-т "Ас. Златаров" намалява таксите за 4 направления - науки за земята - от 740 на 700 лв., математика - от 760 на 720 лв., информатика и компютърни науки - също от 760 на 720 лв. и за изобразително изкуство - от 920 на 900 лв. ЮЗУ намалява символично таксата за национална сигурност - от 1020 на 1000 лв. Шуменският университет намалява таксата за 4 курс по национала сигурност - от 950 на 600 лв. Икономиката е с по-ниска такса в ТУ-Габрово - там тя намалява от 530 на 410 лв. ИЗПИТИ 7 висши училища предлагат повишаване на таксите за кандидат-студентските изпити. За изпит във ВТУ например вече ще се плаща 50 лв., а не 40 лв., магистрите също трябва да броят 10 лв. повече - от 50 на 60 лв., а кандидат-докторантите - 5 лв. повече (от 60 на 65 лв. поскъпва първият изпит, а всеки следващ - от 40 на 45 лв.). В ХТМУ първият изпит струва 30 лв. вместо 20 лв., а всеки следващ - 20 лв. вместо досегашните 15 лв. Университетът по хранителни технологии е решил да повиши от 48 на 52 лв. таксата за първи изпит, а от 42 на 46 лв. - за всеки следващ, както и таксите за изпити за чуждестранни граждани - от 48 на 52 евро. ТУ-Габрово ще взема по 40 лв. за първи изпити (досега събираше по 30 лв.), а за всеки следващ - по 25 лв., а не по 20 лв. В Тракийския у-т в Стара Загора за първи изпит ще се плаща 35 лв. (30 лв. досега), а за всеки следващ - 30 лв. (25 лв. досега). Икономическият университет във Варна увеличава таксата за първи изпит от 50 на 60 лв., а за втори - от 30 на 50 лв. В МУ-Плевен вторият изпит ще струва 40, а е 30 лв.

Вижте статията тук

Segabg.com, 17.03.2020 г.

Monitor.bg, 13.03.2020 г.

2020-03-17

"Първа копка" за изграждане на лабораторен комплекс Кампус „Студентски град“, бл. 8 – ниско тяло

2020-03-17

Първа копка на кампус за научни изследвания в ТУ – София

11.03.2020 г. 

Техническият университет - София ще направи първа копка на Кампус „Студентски град“ към Центъра за върхови постижения  „Мехатроника и чисти технологии“, съобщиха от вуза. В него са планирани шестнайсет лаборатории, в които ще се извършват върхови научни изследвания. Те ще са областта на мехатроника, виртуално инженерство, роботика, електроника, софтуер, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, електромобилност и др. Лаборатории в кампуса ще бъдат изградени с най-съвременно оборудване и ще се помещават в изцяло модернизираното ниско тяло на блок 8 на университета. . В него ще бъде обособен и втори етаж, както и ще се извърши външно саниране на целия блок. Така ще се оформи един нов центъра за развитие на изследванията и науката, а също и база за подпомагане на бизнеса в иновациите и обучението на специалисти. Проектът за изграждане на центъра е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той ще бъде единствен за България, за намиране на иновативни технологични решения с международна видимост и научна значимост.


Събитието е на 13 март 2020 г. от 15:00 часа пред сградата на блок 8 на ТУ-София.
 
Вижте статията тук

Мonitor.bg, 11.03.2020 г.
БТА, 11.03.2020 г.
Канал 3, 11.03.2020 г.

2020-03-12

Почти 100% от слушалките за хората с увреден слух са направени чрез 3D принтиране

29.02.2020 г.

Проф. Георги Тодоров, Технически университет, София, UpDate. Почти 100% от слушалките за хората с увреден слух са направени чрез 3D принтиране. Това каза проф. Георги Тодоров, Технически университет, София, в предаването „UpDate“ с водещ Бойчо Попов. „Мястото на България по отношение на 3D технологията е водещо спрямо околните страни. Причините са няколко, основното е, че една от първите системи на Балканите беше внесена у нас през 2003 г.“, отбеляза Тодоров. Той коментира приложението на 3D технологията, като посочи, че то е възможно във всички области. „3D технологията променя изцяло парадигмата на производство, позволявайки да се създават всякакви сложни форми. Това отваря нови хоризонти пред създателите на индустриални продукти, дизайн и изкуство“, каза Тодоров. Като друго голямо нейно предимство той изтъкна концентрирането на всички операции в една. По повод мястото на 3D принтирането в медицината експертът заяви, че пациентите в България все повече ще могат да използват най-новите и модерни технологии в областта на имплантите. „У нас технологията вече се прилага и в областта на денталната медицина“, отбеляза той. По думите на Тодоров процесът по 3D принтиране има висока екологичност. „Има много малко отпадъчни продукти, почти целия материал отива директно за изделието“, заяви той. „Потенциалът е по-добър – по-малко загуби на материал, по-чиста технология на производство“. Според Тодоров предстои тепърва технологията да навлиза в индустрията. Той отбеляза, че тя, разбира се, има и своите недостатъци, включително високата себестойност на производството и необходимостта от довършителни операции, които поне за момента все още се изпълняват ръчно.

Вижте статията тук

Bloombergtv.bg, 29.03.2020 г.

2020-03-12