Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 31-35 от 225.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ е с отлични резултати година след създаването си


 
Близо 50 учени от различни научни институции, начело с Тракийски университет – Стара Загора, се събраха на годишен отчет по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“. Те отчетоха отлични резултати по работните научни пакети и поставените им амбициозни задачи в иновациите при отглеждането и развъждането на животни. Част от достигнатите постижения на този етап в разработването на прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно и ефективно животновъдство; публикации в специализирани списания (включително в топ 10 на класацията на Thompson-Reuters WoS); организиране на мероприятия във високо специализирана среда и апаратура, активна работа с млади учени и изследователи, подадени проектни предложения към Фонд научни изследвания, „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Работните екипи на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ споделят опит, натрупани знания и чертаят нови перспективи. „Уверено правим последващи планове, стъпили здраво на основите на екипност и добро сътрудничество, конкретни резултати и научни постижения, иновативност провокирана от потребностите на реалния сектор“ – казаха инициаторите на форума. На база постигнатите вече резултати Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ има готовност да надгражда дефинираните цели и приоритети  за реализирането на интелигентните решения в животновъдния сектор. От Тракийския университет припомнят, че през март 2021 година, стартира Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Тракийският университет оглавява консорциума, съставен от водещи академични институции в България: Аграрен университет – Пловдив; Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН; Институт по механика към БАН; Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“; Селскостопанска академия. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Вижте статията тук

Infoz.bg, 08.04.2022 г.

2022-06-17

Бош обучи и сертифицира софтуерни инженери80% от курсистите получиха предложение за работа в компанията. Завърши първото издание на Bosch ECS Career Camp, програма за обучение на млади софтуерни специалисти в България, стартирала през ноември 2021 г. Преминалите успешно академията на Бош Инженеринг Център София получиха сертификати от компанията. Специализираната академия продължи 4 месеца, като по време на обучението участниците придобиха знания и умения за работа със съвременните софтуерни технологии за автомобилната индустрия. След завършване на програмата, курсистите бяха поканени да се присъединят към екипа на Центъра на позиции, отговарящи на техния профил. Така участието им в Bosch ECS Career Camp може да се превърне в добър кариерен старт в сферата на
информационните технологии и мобилността, заявиха от компанията. Инженерната академия включваше поредица от лекции и практически задания от професионалисти в екипа на Бош Инженеринг Център София. Сред приоритетните цели на Bosch ECS Career Camp са възможностите за придобиване на опит с последните технологии в сектора – софтуерни алгоритми, стандарти, процеси и програми, което от решаващо значение при създаване на устойчиви решения в бъдеще. Академията беше структурирана в три направления: програмиране с Embedded C, Embedded Modern C++ и усъвършенствани методи за автоматизирано тестване и валидиране за бъдещите тест инженери. „Развитието на ИТ сектора в България е от голямо значение за Бош Инженеринг Център София. С академията даваме възможност на талантливи млади хора, с интерес и потенциал за развитие, да получат практически опит в тази изключително динамична и иновативна сфера”, сподели Момчил Станчев, ръководител отдел в Бош Инженеринг Център София. Чрез създаване на нови умения в сферата на автомобилния софтуер компанията иска да вдъхнови повече хора да погледнат на инженерството като на потенциален свой път за реализация, допълни Елена Демирева, HR мениджър в „Роберт Бош”. След старта на първата академия на Центъра за обучение на софтуерни инженери – Bosch ECS Career Camp, стремежът към подкрепа на млади таланти и инвестицията в образованието доведе до разширяване на сътрудничеството на компанията с Технически университет – София и откриване на нова мултидисциплинарна бакалавърска програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект”. Експерти от Центъра ще имат водеща роля в специален практически модул „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия”. В подкрепа на студентите и университета ще бъде създадена и съвременна лаборатория, оборудвана от Бош. Предстои обявяване на следващото издание на инженерната академия Bosch ECS Career Camp през есента на 2022 г., уточниха от компанията.   

Вижте статията тук

Тechnews.bg, 05.04.2022 г.

2022-04-27

Близо 700 кандидат-студенти се явиха на втория предварителен изпит по математика в Техническия университет в СофияБлизо 700 кандидат-студенти се явиха на втория предварителен изпит по математика в Техническия университет (ТУ) в София, съобщи пресцентърът на висшето училище. Това е вторият от общо три отдалечени предварителни кандидатстудентски изпита по математика. На състоялия се на 19 март първи кандидатстудентски изпит по математика в ТУ-София се явиха близо 1000 души. Изпитът се състоя чрез използването на специализирана университетска платформа и с приложението Google Meet. Продължителността на изпита беше четири астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носеше 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носеше 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Резултатите от изпита по математика на 2 април вече са готови и кандидат-студентите може да ги видят в персоналната информация за кандидат-студента. Следващите предварителни изпити в Техническия университет ще се състоят по график. Тестът по математика е на 16 април, по немски език (за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт) е на 9 април. На 9 април е и изпитът по английски език за специалността "Индустриално
инженерство" във Факултета за английско инженерно обучение и за специалността "Интелигентни системи и изкуствен интелект на английски език" в Машинно-технологичния факултет. Изпитът по рисуване е на 16 април, а по композиция е на 17 април - за специалността "Инженерен дизайн". Всички предварителни тестове и изпити ще се състоят дистанционно, с изключение на изпита по немски език, който ще е присъствен. Техническият университет в София предлага обучение в над 30 бакалавърски специалности, четири от тях са нови - "Интелигентни системи и изкуствен интелект", "Интелигентни системи и изкуствен интелект - на английски език", "Анализ на данни" и "Киберсигурност". Като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, ТУ-София предлага още по-големи възможности за мобилност в обучението и за получаването на международно признато европейско висше образование.

Вижте статията тук

БТА, 04.04.2022 г. 

2022-04-27

Посещение на ректорското ръководство на Техническия университет – София в Сливен

На 3-ти и 4-ти април 2022 г. Ректорското ръководство на Техническия университет – София посети Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен. На 3-ти април 2022 г. (неделя) от 19:00 часа се състоя официално откриване на паркова територия и на външния дизайн на звената на ТУ – София в гр. Сливен. На официалното откриване присъстваха ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов, зам.-ректорът Факултет и колеж – Сливен проф. дтн инж. Станимир Карапетков, областния управител на област Сливен Веселин Вълчев, зам.-ректорът по академичен състав и координация проф. д-р Георги Венков, зам.-ректорът по електронно управление доц. д-р инж. Росен Радонов, председателят на Общото събрание на ТУ – София и декан на Машинно-технологичен факултет проф. дн инж. Георги Тодоров, директорът на ТУ – София Филиал Пловдив проф. д-р инж. Въльо Николов, директорът на Технически колеж – Казанлък проф. д-р инж. Ивайло Ганев, началникът на Учебен отдел на ТУ – София маг. инж. Силвия Бориславова, директорът на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“ проф. д-р инж. Георги Ангелов, ръководителят на отдел „Връзки с обществеността“ д-р Владислав Прелезов, декани на факултети, директори на дирекции, ръководители на отдели, преподаватели и др. Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и зам.-ректорът Факултет и колеж – Сливен проф. дтн инж. Станимир Карапетков откриха парка на университета, светещите табели и фонтана. В своето обръщение ректорът проф. дн инж. Иван Кралов акцентира върху водещото място на Техническия университет – София за поредна година в шест професионални направления съгласно рейтинговата система на университетите, позицията „1200“ в авторитетната световна класация на университетите Times Higher Education World University Rankings за 2022 г. и участието на ТУ – София като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища. Проф. дтн инж. Станимир Карапетков приветства гостите и благодари за оказаната подкрепа от страна на ръководството на ТУ – София, като подчерта, че студентите трябва да идват с желание на занятия и да се обучават не само в модерни учебни зали и лаборатории, но и в една естествена и красива среда. На 4-ти април 2022 г. (понеделник) от 9:00 часа гостите се запознаха с обновяването на сградния комплекс и предстоящите проекти, след което се проведе среща на ректорското ръководство с академичния състав на Инженерно-педагогически факултет – Сливен и Колеж – Сливен.

Вижте статията тук

Slivenmedia.com, 04.04.2022 г.
Slivenpress.bg, 04.04.2022 г.
Sliven-news.com, 04.04.2002 г.
Sliveninfo.bg, 04.04.2022 г.

2022-04-27

Вторият предварителен кандидатстудентски изпит по математика в Техническия университет в София ще се състои на 2 априлНа 2 април от 9:00 часа в Техническия университет (ТУ) в София ще се състои вторият от общо три отдалечени предварителни кандидатстудентски изпита по математика. Това съобщи пресцентърът на висшето училище. На първия предварителен изпит по математика, състоял се на 19 март, се явиха близо 1000 кандидат-студенти, което е доказателство за огромния интерес към обучението във водещото техническо висше училище в страната. Изпитът ще се състои чрез използването на специализирана университетска платформа и с приложението Google Meet. Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, разделени на два модула от по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Техническият университет в София и тази година организира своята кандидатстудентска кампания във формата на онлайн студиа, които всяка седмица, в периода от 24 февруари до 12 май, те се излъчват в YouTube канала на ТУ-София тук. На онлайн срещите декани, преподаватели и изявени студенти представят над 30-те бакалавърски специалности на 14-те факултета на ТУ-София, като четири от тях са нови - "Интелигентни системи и изкуствен интелект", "Интелигентни системи и изкуствен интелект - на английски език", "Анализ на данни" и "Киберсигурност". Според рейтинговата система на университетите, ТУ-София за поредна година е водещ в шест професионални направления - "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство". Техническият университет в София е едно от двете акредитирани висши училища в България, включени в авторитетната световна класация на университетите Times Higher Education World University Rankings за 2022 г. и е поставен на позицията "1201+" сред повече от 2000 университета от 99 държави. Техническият университет в София е съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, с което за студентите се откриват нови възможности за модерно обучение чрез мобилност и за придобиване на европейски бакалавърски и магистърски степени.

Вижте статията тук 

БТА, 31.03.2022 г.

2022-04-27