Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 41-45 от 213.

ТУ София и МУ Пловдив с нови научни постиженияРедица български висши училища подобриха научната си дейност през 2020 г. По научни изследвания Техническият университет - София и Медицинският университет - Пловдив се нареждат до големите центрове като Българската академия на науките (БАН), Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и Медицинския университет - София. Към тях се присъединява и Селскостопанската академия. Напредък се забелязва също в научната дейност на Аграрния университет - Пловдив, Лесотехническия университет - София, Университета по хранителни технологии - Пловдив, Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“ и Икономическия университет – Варна. Положително развитие има и при медицинските университети във Варна и Плевен, Тракийския университет - Стара Загора, Университета "Проф. Асен Златаров“ - Бургас и Русенския университет "Ангел Кънчев“. Тези резултати отчита в доклад за 2020 г. Комисията за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научните организации. Наблюдава се стабилност в изследователската дейност на големите центрове за наука в страната. Научните изследвания влияят все по-силно върху обществената и икономическата сфера. Експертите проследяват също ефекта от научните проучвания на базата на брой публикации, патенти и цитирания спрямо броя изследователи в институциите. Отчетливи лидери в тази класация са Медицинският университет – София, Университет "Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Българската академия на науките, Химикотехнологичният и металургичен университет и Софийският университет. През 2020 г. повече организации и университети повишават научната си ефективност. Това са Медицинският университет – Пловдив, Русенският университет, Университетът по хранителни технологии – Пловдив,, Тракийският университет – Стара Загора, Лесотехническият университет – София, Аграрният университет – Пловдив, Медицинският университет – Плевен, Селскостопанската академия, Техническият университет – Варна и др. Напредък по този показател е налице и при Техническия университет – Габрово, Югозападния университет "Неофит Рилски“, УАСГ – София, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски “, Шуменския университет "Епископ К. Преславски“, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“ и др. БАН и Селскостопанската академия запазват лидерските си места в патентната дейност, но според специалистите резултатите им все още са далеч под потенциалните възможности. Като цяло патентната дейност в научните организации и университетите остава на ниско ниво. България продължава да изостава и в други показатели. Като процент от общото активно население в страната учените са над два пъти и половина по-малко спрямо държави от Европейския съюз. Младите изследователи все още са недостатъчни, за да заместят тези, които излизат в пенсия. Това води до влошаване на резултатите от научните изследвания и изостряне на проблемните области. Експертите отчитат и по-ниска публикационна активност от научните организации и университети. Изоставаме с над четири пъти спрямо Гърция и два пъти спрямо Сърбия по отношение на реферираните документи в международните бази данни. До голяма степен спадът на публикационната активност спрямо 2019 г. се свързва с пандемичната обстановка, но въпреки това броят на публикациите остава по-висок в сравнение с всички други предходни години. Успоредно с това страната ни подобрява качеството на научните изследвания. За последните пет години (2016 - 2020 г.) достигаме 40% от публикациите в квартил Q1 (най-високо качество) на международните бази данни, като изпреварваме Словакия и Сърбия и се нареждаме до Хърватия.

Вижте статията тук

Рlovdiv24.bg, 29.12.2021 г.
Mon.bg, 29.12.2021 г.
2022-01-04

Професор Георги Тодоров: До месец ТУ- София ще има ректор

„По правилника, който е атакуван, от 1996 година досега са избрани седем ректори. Подобен е правилникът и в други университети. Той предвижда на първи тур да се гласува за повече от един кандидат. Това не нарушава баланса на гласовете или правото на глас, защото всеки може да гласува за всеки. Съдът обаче се е произнесъл и трябва да уважим решението, с което се отменя, не се прекратява, мандата на текущия избран по този правилник проф. Иван Кралов“. Това поясни пред БНР проф. Георги Тодоров, председател на Общото събрание на Техническия университет в София. Върховният административен съд отмени избора на ректор на Техническия университет в София, състоял се в края на 2019 година, след жалба на един от общо петимата кандидати за поста тогава. Проф.Тодоров съобщи в предаването "Нещо повече", че до един месец ще свика Общо събрание и ще се направи избор за ректор, като правилникът ще бъде променен съгласно решението на съда. „Решението на съда не е със задна дата, затова решенията на проф. Кралов няма да бъдат атакувани“. По думите му е налице правна ситуация и според него е изненадващ целия интерес по случая. Няма нещо, което да притеснява когото и да било", увери той. Интервюто с проф. Георги Тодоров можете да чуете в звуковия файл.

Чуйте интервюто тук 

 
БНР, 22.12.2021 г.

2021-12-23

Умен електромер показва подробно потреблението на енергия

Ученици от Технологично училище „Електронни системи“ създават умния електромер „Електри“. Той е част от представянето им в  състезание за иновации.  „Електри“ може да покаже потреблението на всеки уред в домакинството и така да помогне на потребителите да пестят енергия и средства.

Вижте предаването  тук

БНТ, Иновативно, 19.12.2021 г.

2021-12-23

Юридически хватки оставят водещ университет без ръководствоНеуспял кандидат за ректор води  съдебна жалбоподателска епопея. В резултат,  две взаимно противоречиви решения на Софийския и Върховния административен съд, оставят временно  един от най-големите университети в страната – Техническият университет-София (ТУС) – без легитимно ръководство след като вече е изтекъл над половината от мандата му.Последната съдебна инстанция решава, че вътрешният Правилник за функционирането и дейността на ТУС, по който са избирани поредица от ректори на университета (включително и действащия до момента), се отклонява от  принципа „един човек – един глас“, характерен за равното избирателно право. Върховните съдии считат, че Правилникът на ТУС и резултантния избор на ръководство са в колизия с Чл. 10 на Конституцията, според който „Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване“.Според действащия правилник на ТУС, на първия изборен кръг, членовете на Общото събрание (OC) имат право да гласуват положително за повече от един кандидати, след което се провежда балотаж между класираните на първо и второ място кандидати. От двамата класирани, според броя  на положителните гласове се избира Ректорът. Решението на ВАС поражда поредица от въпроси, на които все някой следва да отговори. След като на членовете на Общото събрание  е дадена възможност да подкрепят „от 0 до N“ кандидати на първия кръг, това означава ли непременно, че са упражнени няколко, а не един глас?  Тоест всеки от Общото събрание е дал своя глас! Нима когато гласуваме колективно за политически партии или за групи (екипи) упражняваме множество гласове? Важи ли автоматично въпросният конституционен  принцип за всички сфери извън политиката? Какво да кажем за търговските дружества, където гласът тежи според дяловете на съсобственика? След като във времето поредица от ректори на ТУС, както и декани на факултети, са избирани по същия правилник, то каква е тяхната легитимност? Какво се случва с подписаните от тях хиляди дипломи на бакалаври и магистри, стотиците докторантури и десетките хабилитационни процедури, проведени в ТУС през този период? Или Законът важи селективно за едни, но не и за други? Докато преписката е върната на Общото събрание на Техническия университет за провеждане на нова процедура за избор на ректор, 64-годишният жалбоподател проф. Веско Панов се надява Министърът на образованието и науката да назначи временен ректор за провеждане на новия избор.Такива временни ректори на Стопанската академия в Свищов и на Техническия университет – Варна са били назначавани в миналото при виновно поведение на техните ръководства. В настоящия  случай, обаче, не би могло да се вмени вина или преднамереност на настоящия ректор на ТУС проф. Иван Кралов, че Общото събрание е провело избора му съобразно действащия правилник, прилаган от десетки години и неоспорен до момента нито от МОН, нито от която и да било институция в страната. На същия принцип току виж, обявили за нелигитимни и шефовете на партии.

Вижте статията тук

Blitz.bg, 20.12.2021 г.

2021-12-22

Отборите от ТУ – София са на челни места в конкурса „HackAtoM“

 

На 25 и 26 ноември 2021 г. за втора поредна година се проведе студентският хакатон за атомна енергетика „HackAtoM“. Събитието се състоя със съдействието на фирма Росатом, а в програмата бяха включени и лекции на учени от Нижни-Новгородския държавен технически университет, Томския политехнически университет, Санкт Петербургския политехнически университет, Уралския държавен технически университет, Националния изследователски ядрен университет МИФИ и Обнинския институт за ядрена енергетика, съобщиха от Технически университет – София (ТУ – София).  В рамките на денонощие отборите имаха задача да създадат интерактивно приложение, предназначено за популяризиране на ядрената енергетика. ТУ – София бе представен от два отбора от студенти от различни курсове на бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и магистърската „Ядрена енергетика“, които заеха челните места в състезанието. Първо място спечели отборът на Иван и Владимир Телкиеви, Ангел Иванов, Васил Узунов и Мирослав Петров, които разработиха мобилно приложение. На второто място се класираха Бранимира Маркова, Цветан Йовов, Александър и Даниела Михайлови, Лилия Великова и Свилен Станулов с разработения от тях сайт.  Журито в конкурса бе съставено от Дмитрий Самохин и Александър Нахабов от Националния изследователски ядрен университет МИФИ и Младен Митев, председател на Българско ядрено дружество. Наградите за победителите и останалите участници бяха осигурени от руската атомна корпорация Росатом.   Повече информация за Технически университет – София, както и за новите проекти и инициативи на учебното заведение, бихте могли да намерите в микросайта в Борса.bg.

Вижте статията тук

Борса.bg, 09.12.2021 г.

2021-12-13