яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 21-25 от 237.

Студенти от ТУ – София посетиха подстанция „Столник“ 400/220/110 kV на ЕСОВ рамките на програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ студенти от катедра „Електроенергетика“ на Електротехническия факултет на ТУ-София посетиха подстанция „Столник“ 400/220/110 kV. Подстанцията на Електроенергийния системен оператор в община Елин Пелин на територията на мрежови експлоатационен район София-област е най-голямата на Балканския полуостров.18 студенти четвърти курс, обучаващи се в специалност „Централи и подстанции“, се запознаха с откритата разпределителна уредба 400 kV, както и с командната зала на подстанцията. Целта на посещението е да бъде провокиран интересът на студентите към бъдеща реализация в структурите на Електроенергийния системен оператор, както и с възможностите за придобиване на практически опит в рамките на стажантската и стипендиантската програми на дружеството.

Вижте статията тук

publics.bg, 17.11.2022 г.

2023-01-19

ТУ – София и НЕК ЕАД подписаха меморандум за сътрудничествоНа 14.11.2022 г. проф. дн инж. Иван Кралов – ректор на Технически университет – София и инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД подписаха меморандум за сътрудничество между двете организации. Меморандумът предвижда ТУ – София и НЕК да си сътрудничат и да работят съвместно основно в следните области:
- Осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студенти от ТУ-София, включително чрез организиране на посещения на място в сгради и съоръжения на НЕК, срещи с практици и експерти- служители на НЕК, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи;
- Подпомагане на качеството на обучение на студенти и докторанти в ТУ – София чрез организиране на публични лекции и дискусии, осигуряване на възможност за поставяне на въпроси по учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес;
- Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на електроенергетиката, управление и планиране на мрежи и други;
- Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от общ интерес.
Сътрудничеството между партньорите освен това може да включва и съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите на взаимен интерес, организиране на публични събития за представяне на добри практики и обмен на информация. Проф. Кралов подчерта значението на енергетиката като ключов отрасъл и необходимостта от постигането на синергия между експертния капацитет на висшето образование, динамиката на бизнеса и потенциала на младите хора в България като заяви: „Нашият университет подготвя широкопрофилни специалисти в най-съвременните направления – интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, а тези знания се прилагат и в отрасли като енергетика, транспорт, комуникации и др. Стремим се да отговорим на потребностите на бизнеса при изготвянето на учебните планове и включваме техни представители в образователния процес. През последните години изградихме и участваме в пет Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Оборудването там е на най-високо световно ниво, а нашите изследователи доразвиват технологии и разработват инструменти за тяхното прилагане в практиката. ТУ – София е част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа и до 2030 г. трябва да се превърне в един конфедеративен университет под мотото „Технологии за човека“. Така ще изпълним нашия социален ангажимент. С особена сила това важи за постигането на енергийна ефективност и опазването на околната среда чрез т.нар. „зелен преход“. „Целта на настоящия меморандум е да направим професията на енергетика и електроинженера по-атрактивна, като мотивираме все повече студенти да изберат именно такива специалности. Особено важно е да асоциираме още средни училища, ние имаме успешен опит с две такива в нашата структура. По този начин ще можем, заедно с НЕК да оказваме на училищата както материална, така и методическа помощ, така че да подготвят квалифицирани кадри за енергетиката, които да могат да се насочат и към висшето образование в тази сфера“, добави проф. Кралов. „За нас е чест да работим съвместно, за да задълбочим и развием дългогодишното ни партньорство, да издигнем отново авторитета на професията енергетик“, каза инж. Георгиев. „Впечатлени сме от инициативността, визионерското мислене и новаторските подходи, които ръководството, преподавателите и студентите на Техническия университет – София развиват. Успешното съчетаване на теорията с практиката, което вие сте постигнали е гаранция за високия професионализъм на кадрите, от които ние се нуждаем. Ето защо подписването на меморандума за сътрудничество с водещия технически университет за нас е толкова важно“, допълни инж. Георгиев. След подписването на меморандума гостите от НЕК с интерес разгледаха Националния център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“, намиращ се на територията на ТУ – София, най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната и на място се убедиха във възможностите за научни изследвания и практическо обучение, които предлага университетът.

Вижте статията тук

publics.bg, 16.11.2022 г.

2023-01-19

Още 11 студенти стипендианти на АЕЦ „Козлодуй“​Нови 11 студенти са одобрени за стипендианти на АЕЦ „Козлодуй“ в тазгодишната кампания по програмата на Централата за стипендии на изучаващи ядрени специалности. Седем от новите стипендианти са записали I курс като бакалаври – шестима от тях са избрали специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ – София, а един е започнал обучението си по „Ядрена техника и ядрена енергетика“ в Софийския университет. Изискванията към тях включват висок успех от завършеното средно образование и обучение в редовна форма. В стипендиантската програма се включват и четирима бъдещи магистри: трима в програма „Ядрена енергетика“ в ТУ – София, и един в „Ядрена енергетика и технологии“ в Софийския университет. Предоставяните стипендии са в размер на 1000 лв. на семестър до завършване на съответната образователна степен. Стипендиантите имат и възможност за платени летни стажове, а след завършване да започнат кариерата си в Атомната централа. Вече 13 бивши стипендианти на компанията са част от експертните екипи на АЕЦ „Козлодуй“. 

Вижте статията тук

press.azbuki.bg, брой 46, 2022 г.

2023-01-19

Еврокомисарят Мария Габриел посети Техническия университет в София

 

На посещение в Техническия университет (ТУ) в София беше Мария Габриел, европейски комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Тя беше посрещната от ректора на ТУ-София проф. д-р инж. Иван Кралов в сградата на новосъздадения Национален център по мехатроника и чисти технологии в кампуса "Студентски град", съобщи пресцентърът на висшето учибище. На срещата присъстваха зам.-ректорите - проф. д-р инж. Любомир Димитров, проф. д-р Георги Венков, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова и доц. д-р инж. Росен Радонов, проф. инж. Георги Тодоров, декан на Факултета по индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ-София, проф. инж. Николай Николов, помощник-ректор, проф. д-р инж. Георги Ангелов, директор на Дирекцията "Информация и връзки с обществеността", и Никола Николов - главен секретар на ТУ-София. Проф. Кралов представи Техническия университет в София, като изтъкна, че това е най-старият и водещ технически университет в България и в региона, създаден през 1945 г. "За близо 80 години ние сме обучили над 160 000 инженери, а в момента се обучават 11 500 студенти, от които 750 са чуждестранни, както и над 300 докторанти. Преподавателите са над 700. Университетът има три чуждоезикови факултета - немски, английски и френски, които присъждат двойни дипломи, има два филиала - в Пловдив и Сливен, два колежа и две средни училища в своята структура. Нашият университет подготвя широкопрофилни специалисти в най-съвременните направления - интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, информационни и комуникационни технологии, роботика, мехатроника, авиация, енергетика и др. Силна подкрепа получаваме от бизнеса, който в горните курсове активно се включва в обучението на студентите. Всяка година организираме "Дни на науката", в рамките на които се провеждат над 30 научни конференции, 17 от които са индексирани в Scopus и Web of Science. ТУ-София има сключени над 150 договора с чуждестранни университети и научноизследователски институти. По програмата "Еразъм+" университетът има най-големия бюджет за студентска мобилност в страната. ТУ-София е част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа, с което за нашите студенти се откриват възможности за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома", заяви проф. Кралов. "Научноизследователската и приложна дейност формира една трета от бюджета на университета. През последните години изградихме и участваме в пет Центъра за върхови постижения и в Центрове за компетентност. Най-голям е Националният център по мехатроника и чисти технологии, където има 16 лаборатории с технологии и оборудване на най-високо световно ниво. Там работят и се обучават нашите студенти и докторанти, привлякохме на работа първенците на випуските и сега там се твори наука, разработват се готови пазарни продукти и се трансферират технологии към индустрията", разказа проф. Кралов. "По този начин изпълняваме нашия социален ангажимент, работейки за намиране на решения на наболелите въпроси на икономиката и обществото - енергийна ефективност, опазване на околната среда, здравеопазване и подготовка на бъдещия технически елит на страната", допълни ректорът.

Еврокомисарят Мария Габриел благодари за сърдечното посрещане и интересната информация, и заяви: "Моето посещение е знак, че ние, европейските комисари живо се интересуваме от развитието на образованието, иновациите и научните изследвания. Техническият университет в София е прекрасен пример за изграждането на европейските университетски мрежи и тяхната роля в тези процеси, а участието в редица европейски изследователски проекти създава допълнителна стойност за обществото и издига авторитета на Вашия университет". След това Мария Габриел разгледа лабораториите в Националния център по мехатроника и чисти технологии, и остана силно впечатлена от модерното оборудване, от младия екип от изследователи, от постигнатите успехи и бъдещите планове за работа. Срещата приключи с взаимни пожелания за поддържане на постоянна връзка, диалог и сътрудничество между Европейската комисия и Техническия университет в София. 

БТА, 11.11.2022 г. 

utroruse.com, 11.11.2022 г.

2023-01-19

Студенти от ТУ – София посетиха подстанция „София-запад“ 400/110 kV на ЕСОВ рамките на програмата „Училище за енергетици“ на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) студенти, обучаващи се в специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Електротехническия факултет на Техническия университет – София, посетиха подстанция „София – запад“ 400/110 kV на територията на мрежови експлоатационен район София – област. Третокурсниците от ковачницата на електроинженери в столицата се запознах в реална среда с функционирането на електропреносната система. Целта на посещението бе да бъде провокиран интересът на студентите към бъдеща реализация в структурите на Електроенергийния системен оператор и възможностите за придобиване на практически опит в рамките на стажантската и стипендиантската програми на дружеството. При стриктно спазване на правилата за безопасност студентите разгледаха откритата и закритата разпределителни уредби на подстанцията. Бъдещите електроинженери проследиха демонстрация по автоматично пожарогасене на автотрансформатор, както и симулация на изключване на прекъсвач от защита. Възпитаниците на ТУ – София бяха запознати и със спецификата на работа в командната зала на подстанцията и проследиха в реално време процесите по управление на електропреносната система на територията на мрежовия експлоатационен район София – област. Посещението в подстанция „София – запад“ 400/110 kV е първата инициатива от поредица срещи на експерти на ЕСО със студенти и преподаватели от специализираните технически университети в страната. В рамките на амбициозната програма на дружеството „Училище за енергетици“ са планирани дни на отворените врати в обекти на ЕСО и за възпитаници на Техническите университети във Варна, Пловдив и Габрово, както и посещение на Централно диспечерско управление. Активното практическо обучение, организирано и провеждано от експертите на Електроенергийния системен оператор, цели да провокира интереса към професията енергетик сред подрастващите и да подкрепи професионалното образование в областта на електроенергетиката в страната.

Вижте статията тук

Publics.bg, 10.11.2022 г. 

2022-11-11