яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 11-15 от 237.

Техническият университет в София посреща осемте партньорски университета от Европейския технологичен университет в рамките на "Sofia week"

От 16 до 20 януари над 80 участници от осемте европейски университета, които са партньори в Европейския технологичен университет (EUt+), ще се срещнат в София в рамките на "Sofia week". Домакин на събитието е Техническият университет в София (ТУ-София), съобщават от висшето училище. По време на "Sofia week" ще се състои среща на ректорите на Кипърския технологичен университет (Кипър), на Технологичния университет Троа (Франция), на Висшето училище Дармщат, на Университета за приложни науки (Германия), на Технологичния университет Дъблин (Ирландия), на Техническия университет Рига (Латвия), на Техническия университет Клуж-Напока (Румъния), на Политехническия университет Картахена (Испания) и на Техническия университет в София, които са участници в проекта EUt+. В програмата са включени срещи между партньорите и са предвидени разнообразни социални събития за запознаване с българския бит и култура. Какво представлява Европейският технологичен университет (EUt+)? Техническият университет в София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, създаден с визията "Мисли първо за човека", изцяло ориентирана към човека и към подхода в съвременните технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство EUt+ насърчава европейските ценности, идентичността и най-вече революцията в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Мисията на EUt+ е да съдейства за добруването на обществото, а неговите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и отговорни европейски граждани. 

Вижте статията тук

БТА, 16.01.2023 г.

2023-04-07

Нови възможности за университетите

 

 

 

Досега 9 български висши училища получават финансиране по инициативата EIT HEI за подобряване на предприемаческия и иновационния си капацитет. До 28 февруари 2023 г. европейските университети могат да подадат своите проектни предложения по пилотната инициатива на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), чиято цел е да се подобри предприемаческият и иновационният капацитет на висшите училища в Европа. Ще бъдат избрани и подкрепени 16 консорциума от университети с научноизследователски центрове, публични органи, сдружения и частния сектор. За тази цел е предвидено финансиране от 12 млн. евро. Фокусът на тазгодишната, трета покана е върху обучението на технически таланти във висшето образование, съобразено с новата водеща програма на EIT „Таланти в областта на дълбоките технологии“, която ще предостави възможност за обучение на 1 милион таланти до 2025 г. През 2022 година три български университета получиха финансиране по инициативата EIT HEI, с която висшите училища се поставят в центъра на сферата на иновациите в Европа. Това са Софийският университет „Климент Охридски“, Лесотехническият университет в София и Тракийският университет в Стара Загора. По EIT HEI Европейският институт за иновации и технологии работи съвместно с университетите, за да предостави подходящите инструменти за подкрепа на иновациите в кампусите и извън тях. След втората покана 300 нови висши училища и техните партньори от 38 държави получават общо 31,2 млн. евро финансиране за укрепване на своя иновационен капацитет с подкрепата на ЕИТ. Сред тях са и трите наши университета, като всеки одобрен консорциум от висши училища с научноизследователски центрове, публични органи и сдружения получава финансиране до 1,2 млн. евро. Миналогодишните подкрепени организации се присъединиха към вече създадената мрежа от над 270 организации, сред които 6 български университета и 2 частни компании в рамките на първата покана през 2021 г. По нея са одобрени 24 проекта с участието на 142 висши учебни заведения и 155 неакадемични организации, които се финансират общо с 28,8 млн. евро. Сред тях има 6 български университета и две частни компании. Това са ТУ – София, ТУ – Варна, Икономическият университет – Варна, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Медицинският университет – Пловдив, както и компанията The Edge и неправителствената организация GIS Transfer Center. Дейностите по тези 24 проекта се съсредоточават върху теми като насърчаване на институционални промени; укрепване на партньорствата между висшите учебни заведения, предприятията и научноизследователските организации; разработване на услуги в подкрепа на иновациите и бизнеса и повишаване качеството на образованието по предприемачество. Инициативата EIT HEI има интернет портал за висшите училища в Европа, където може да се намери информация за дейностите на обявените проекти, да се научи повече за предстоящите покани за представяне на проектни предложения и да се научават последните новини за инициативата.8 Ролята на университетите в изграждането на европейска иновационна екосистема е решаваща и чрез подпомагането им те могат да се превърнат в двигатели на иновациите на регионално и местно ниво. Университетите имат стратегическо значение за възстановяването на Европа. За постигането на тази цел е необходимо образованието, науката и иновациите да бъдат неразривно свързани.

 

Вижте статията тук

 

2023-04-07

Четвъртото издание на “Студентски иновационен хъб” се състоя в Техническия университет в столицата

 


 

Четвъртото издание на "Студентски иновационен хъб на Техническия университет – София" се състоя в Конферентната зала на “Националния център по мехатроника и чисти технологии”, в кампус “Студентски град”. По време на събитието студенти заедно със своите ментори представиха иновативните си проекти, съобщиха от висшето учебно заведение в сайта си. Заместник-ръководителите на Научноизследователския сектор на Техническия университет – София проф. д-р инж. Валери Стоилов и доц. д-р инж. Николай Николов връчиха сертификати за участие в студентския иновационен хъб за 2022 г. Теодор Ъков, магистър от Факултета по компютърни системи и технологии в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство”, бе отличен за участие в научноизследователски проект по програма “Студентски иновационен хъб” “Храм лайт” с ръководител  гл. ас. д-р Георги Руменов Цочев. Деница Паункова , бакалавър в Енергомашиностроителния факултет, специалност “Дизайн и технологии за облекло и текстил”, получи сертификат за участие в научноизследователския проект “Създаване на иновативни луминесцентни аксесоари за повишаване на видимостта на деца в условия на слаба осветеност” с ръководител гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова. Ивалин Цеков, магистър във Факултета по транспорта, специалност “Транспортна техника и технологии” и двамата бакалаври от същата специалност Станислав Стоилов и Станчо Иванов бяха отличени за участието си в научноизследователския проект “Разработване на автомобил с ултраниско аеродинамично съпротивление” с ръководител доц. д-р инж. Пламен Пунов. От 2019 година в ТУ-София започва да се осъществява инициатива за насърчаване на студентите да участват в научноизследователската дейност и да разработват иновативни проекти. Всеки редовно записан студент в университета може да участва с проект в конкурса “Студентски иновационен хъб на ТУ-София” за научно, методическо и техническо подпомагане на своята иновативна разработка, идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. Студентът си избира ментор – изследовател на основен договор в ТУ-София. Менторът подава проектното предложение по електронен път от името на студента и след положителна оценка на проекта от съответната комисия става ръководител на договора. Ако в резултат от работата по проекта се стигне до защита на интелектуална собственост, разработката се защитава от името на ТУ-София, а изобретател е студентът или студентите. Научноизследователският сектор (НИС) винаги подкрепя иновативни и любознателни студенти от Техническия университет, отбелязват от учебното заведение и допълват, че новата сесия на конкурса “Студентски иновационен хъб на ТУ-София” започва през март 2023 година. 

Вижте статията тук

БТА, 22.12.2022 г.

2023-03-13

150 дръвчета от черна топола бяха залесени край Сливен

 

Горски служители от Югоизточно държавно предприятие – Сливен и Държавно горско стопанство – Сливен залесиха 150 фиданки от черна топола. В инициативата се включиха и лесовъди от Дирекция на Природен парк „Сините камъни”, както и членове на НПО „Зелени балкани”.  Залесяването на младите дръвчета бе извършено в защитена зона “Каменски баир”, като част от дейностите по проект „Възстановяване на ловния сокол в България”. Участниците в него споделят, че общата идея на проекта е да подпомогне възстановяването на популацията като намали въздействието на основните заплахи заедно с външни усилия по други проекти за възстановяване на вида, които вече са доказали своя успех. С голямо желание и ентусиазъм участие в засаждането на фиданки взеха и студенти от Инженеро-педагогическия факултет в Сливен към Технически университет – гр. София.

Вижте статията тук
 
sliveninfo.bg, 19.12.2022 г.

2023-01-19

Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера обсъждаха в Техническия университет в София

 Научно-педагогическа конференция на тема “Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера” се състоя в Техническия университет в столицата (ТУ-София). Това информират от висшето учебно заведение в своята интернет страница. 
Форумът беше в конферентната зала на “Националния център по мехатроника и чисти технологии” в кампус „Студентски град”. Организатор е Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на ТУ-София. На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов, зам-ректорът по научна и приложна дейност доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, директорът на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика доц. д-р Ивайло Пеев, директорът на Британския съвет в София г-жа Любов Костова. Научно-педагогическата конференция “Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера” се прави съвместно с Технологичния университет в Дъблин (TU-Dublin), който е партньор по проекта EUt+ и е част от инициативите на Лабораторията за педагогически приложни изследвания и обучение, фокусирано върху студента (ELaRa), част от проекта “Европейски технологичен университет (ЕUt+)”. Целта на двудневния форум е да инициира и представи плодотворен диалог между преподаватели, студенти, докторанти, учени и изследователи и да се превърне в свободен форум за популяризиране на техните виждания и мнение в контекста на устойчивото развитие и подхода, ориентиран към обучаемия. Специално внимание от първия ден се отдели на въпроса за по-нататъшното осмисляне на преподавателския опит, придобит в дигитална среда, споделянето и прилагането на добри практики, както и на предлагането на работещи решения за устойчивото им интегриране. Дискутира се разработването на нови и усъвършенстването на познати педагогически и методически модели, интегриращи дигиталните технологии като неотменима част от педагогическото взаимодействие през 21-ви век. Организаторите вярват, че така се осигурява необходимата приемственост между минали постижения, знания и опит, от една страна, и бъдещи научни изследвания от друга. Тематичният обхват на научно-педагогическата конференция засяга актуални въпроси за връзката между традиционната и иновативната педагогика и за мястото на докторанта в съвременния обучителен и научно-изследователски процес в дигиталния век.

Вижте статията тук

БТА, 19.01.2023 г.

2023-01-19