яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 6-10 от 225.

Техническият университет в София ще е домакин на информационен ден по проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии"На 15 декември от 14:00 часа ще се състои информационен ден за реализирането на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии". Домакин на форума е Техническият университет в София. Той ще се проведе в Конферентната зала на кампуса "Студентски град" (ул. "Росарио" 1, бл. 8) и ще  бъде открит от ректора на университета проф. Иван Кралов, съобщиха организаторите. Гости ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителната агенция "Програма за образование", на Българската стопанска камара и други. В програмата на информационния ден с модератор проф. Георги Тодоров са включени документален филм за кампуса "Студентски град" и презентации на ръководителите на останалите два кампуса, съставящи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Филмът за ръководения от проф. Тодоров кампус и презентациите на чл.-кор. Тони Спасов, ръководител на кампуса "Лозенец", и на проф. Пламен Стефанов, ръководител на кампуса "Гео Милев", ще представят резултатите от надграждането на научноизследователската структура на всеки един комплекс, повишаването на нейния изследователски капацитет и успешното й използване. Ще има и презентации на учени за значими научни постижения в моделирането и създаването на материали за чиста енергия, опазване на околната среда, съхранение на енергия и други. Последната презентация ще бъде на Цветелина Владимирова - експерт за мониторинг и контрол, за изпълнението на финансовия план и на основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта. Форумът ще бъде закрит с посещение на лабораториите в кампуса "Студентски град". Информационният ден ще бъде заснет и излъчван в реално време, като видео материалът ще може да бъде видян в ютюб канала на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии".

Вижте статията тук
 
БТА, 12.12.20222 г.

2023-01-19

Техническият университет отново първи по рейтингЗа дванадесета поредна година Техническият университет – София с филиала в град Пловдив е несменяем №1 в инженерните специалности от националната класация на висшите училища в България. Висшето учебно заведение е лидер в професионалните направления „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“. „Оценката на българските висши училища е наистина комплексна и се формира от резултатите от около 100 показателя. На първо място те обхващат качеството на обучението, но също така научноизследователската и приложна дейност, състоянието на материалната и лабораторна база, преподавателската осигуреност, социалните и други дейности в университетите. Тази класация има значение не само за нас, които работим във висшите училища. Разговорите с младите хора, които учат при нас дават основание да смятам, че при избора на висше училище и специалност кандидат-студентите и техните родители следят и рейтингите на университетите. И още един факт: в последните години младежите, които кандидатстват в Техническия университет – филиал Пловдив са много целенасочени в избора си. Рядко някой кандидатства по всички специалности. Обикновено се спират на една, две или максимум три специалности, които са близки. Това е резултат от много добрата предварителна ориентация.“ – коментира проф. д-р Въльо Николов, директор на Техническия университет – филиал Пловдив. Интересът на вузовете да работят по-добре и да заемат челни класации в класацията е не само престижен, но и финансов. През последните години по-високият рейтинг на висшето училище води до по-добро финансиране от страна на държавата. По този начин чрез Министерството на образованието и науката се стимулират най-добрите в професионалното направление. Допълнителното финансиране може да достигне до съществено увеличение на бюджета на университета, ако той е с най-високия рейтинг. През последните години се забелязва, че националната класация служи и на държавата, за да формира своите приоритети при определяне на местата за прием по професионални направления, така че да има по-добро съответствие на приема с търсенето на пазара на труда. Според проф. д-р Въльо Николов традиционната първа позиция на Техническия университет – София с филиала в град Пловдив по шестте професионални направления в областта „Технически науки“ се дължи и на съществено обновената материална база с най-съвременно ново изследователско лабораторно оборудване в резултат на изпълнението на дейностите по редица проекти за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Вижте статията тук
 
plovdiv-press.bg, 21.11.2022 г.

2023-01-19

Делегация от изследователския център IMEC в Белгия посети Техническия университет в СофияДелегация с представители на европейския и световен научноизследователски развоен център IMEC в Белгия посети Техническия университет в София, съобщи пресцентърът на висшето училище. 
Вицепрезидентът на IMEC Йо де Бок и председателят за правителствените връзки Кристоф Люкс се срещнаха с ректора на Техническия университет в София проф. д-р инж. Иван Кралов. Те посетиха лабораториите на Националния център по мехатроника и чисти технологии, както и лабораторния комплекс в "София тех парк". Гостите разговаряха със служебния министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Те се запознаха с напредъка в научноизследователската и образователна дейност, както и с бизнес развитията в областите микроелектроника, мехатроника, изкуствен интелект и с техните приложения. В резултат на срещите се постигна съгласие за сътрудничество в изброените области, което ще е на техническо и експертно ниво. 

Вижте статията тук

БТА, 18.11.2022 г.

2023-01-19

Студенти от ТУ – София посетиха подстанция „Столник“ 400/220/110 kV на ЕСОВ рамките на програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ студенти от катедра „Електроенергетика“ на Електротехническия факултет на ТУ-София посетиха подстанция „Столник“ 400/220/110 kV. Подстанцията на Електроенергийния системен оператор в община Елин Пелин на територията на мрежови експлоатационен район София-област е най-голямата на Балканския полуостров.18 студенти четвърти курс, обучаващи се в специалност „Централи и подстанции“, се запознаха с откритата разпределителна уредба 400 kV, както и с командната зала на подстанцията. Целта на посещението е да бъде провокиран интересът на студентите към бъдеща реализация в структурите на Електроенергийния системен оператор, както и с възможностите за придобиване на практически опит в рамките на стажантската и стипендиантската програми на дружеството.

Вижте статията тук

publics.bg, 17.11.2022 г.

2023-01-19

ТУ – София и НЕК ЕАД подписаха меморандум за сътрудничествоНа 14.11.2022 г. проф. дн инж. Иван Кралов – ректор на Технически университет – София и инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД подписаха меморандум за сътрудничество между двете организации. Меморандумът предвижда ТУ – София и НЕК да си сътрудничат и да работят съвместно основно в следните области:
- Осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студенти от ТУ-София, включително чрез организиране на посещения на място в сгради и съоръжения на НЕК, срещи с практици и експерти- служители на НЕК, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи;
- Подпомагане на качеството на обучение на студенти и докторанти в ТУ – София чрез организиране на публични лекции и дискусии, осигуряване на възможност за поставяне на въпроси по учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес;
- Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на електроенергетиката, управление и планиране на мрежи и други;
- Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от общ интерес.
Сътрудничеството между партньорите освен това може да включва и съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите на взаимен интерес, организиране на публични събития за представяне на добри практики и обмен на информация. Проф. Кралов подчерта значението на енергетиката като ключов отрасъл и необходимостта от постигането на синергия между експертния капацитет на висшето образование, динамиката на бизнеса и потенциала на младите хора в България като заяви: „Нашият университет подготвя широкопрофилни специалисти в най-съвременните направления – интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, а тези знания се прилагат и в отрасли като енергетика, транспорт, комуникации и др. Стремим се да отговорим на потребностите на бизнеса при изготвянето на учебните планове и включваме техни представители в образователния процес. През последните години изградихме и участваме в пет Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Оборудването там е на най-високо световно ниво, а нашите изследователи доразвиват технологии и разработват инструменти за тяхното прилагане в практиката. ТУ – София е част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа и до 2030 г. трябва да се превърне в един конфедеративен университет под мотото „Технологии за човека“. Така ще изпълним нашия социален ангажимент. С особена сила това важи за постигането на енергийна ефективност и опазването на околната среда чрез т.нар. „зелен преход“. „Целта на настоящия меморандум е да направим професията на енергетика и електроинженера по-атрактивна, като мотивираме все повече студенти да изберат именно такива специалности. Особено важно е да асоциираме още средни училища, ние имаме успешен опит с две такива в нашата структура. По този начин ще можем, заедно с НЕК да оказваме на училищата както материална, така и методическа помощ, така че да подготвят квалифицирани кадри за енергетиката, които да могат да се насочат и към висшето образование в тази сфера“, добави проф. Кралов. „За нас е чест да работим съвместно, за да задълбочим и развием дългогодишното ни партньорство, да издигнем отново авторитета на професията енергетик“, каза инж. Георгиев. „Впечатлени сме от инициативността, визионерското мислене и новаторските подходи, които ръководството, преподавателите и студентите на Техническия университет – София развиват. Успешното съчетаване на теорията с практиката, което вие сте постигнали е гаранция за високия професионализъм на кадрите, от които ние се нуждаем. Ето защо подписването на меморандума за сътрудничество с водещия технически университет за нас е толкова важно“, допълни инж. Георгиев. След подписването на меморандума гостите от НЕК с интерес разгледаха Националния център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“, намиращ се на територията на ТУ – София, най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната и на място се убедиха във възможностите за научни изследвания и практическо обучение, които предлага университетът.

Вижте статията тук

publics.bg, 16.11.2022 г.

2023-01-19