Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 1-5 от 225.

Четвъртото издание на “Студентски иновационен хъб” се състоя в Техническия университет в столицата

 


 

Четвъртото издание на "Студентски иновационен хъб на Техническия университет – София" се състоя в Конферентната зала на “Националния център по мехатроника и чисти технологии”, в кампус “Студентски град”. По време на събитието студенти заедно със своите ментори представиха иновативните си проекти, съобщиха от висшето учебно заведение в сайта си. Заместник-ръководителите на Научноизследователския сектор на Техническия университет – София проф. д-р инж. Валери Стоилов и доц. д-р инж. Николай Николов връчиха сертификати за участие в студентския иновационен хъб за 2022 г. Теодор Ъков, магистър от Факултета по компютърни системи и технологии в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство”, бе отличен за участие в научноизследователски проект по програма “Студентски иновационен хъб” “Храм лайт” с ръководител  гл. ас. д-р Георги Руменов Цочев. Деница Паункова , бакалавър в Енергомашиностроителния факултет, специалност “Дизайн и технологии за облекло и текстил”, получи сертификат за участие в научноизследователския проект “Създаване на иновативни луминесцентни аксесоари за повишаване на видимостта на деца в условия на слаба осветеност” с ръководител гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова. Ивалин Цеков, магистър във Факултета по транспорта, специалност “Транспортна техника и технологии” и двамата бакалаври от същата специалност Станислав Стоилов и Станчо Иванов бяха отличени за участието си в научноизследователския проект “Разработване на автомобил с ултраниско аеродинамично съпротивление” с ръководител доц. д-р инж. Пламен Пунов. От 2019 година в ТУ-София започва да се осъществява инициатива за насърчаване на студентите да участват в научноизследователската дейност и да разработват иновативни проекти. Всеки редовно записан студент в университета може да участва с проект в конкурса “Студентски иновационен хъб на ТУ-София” за научно, методическо и техническо подпомагане на своята иновативна разработка, идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. Студентът си избира ментор – изследовател на основен договор в ТУ-София. Менторът подава проектното предложение по електронен път от името на студента и след положителна оценка на проекта от съответната комисия става ръководител на договора. Ако в резултат от работата по проекта се стигне до защита на интелектуална собственост, разработката се защитава от името на ТУ-София, а изобретател е студентът или студентите. Научноизследователският сектор (НИС) винаги подкрепя иновативни и любознателни студенти от Техническия университет, отбелязват от учебното заведение и допълват, че новата сесия на конкурса “Студентски иновационен хъб на ТУ-София” започва през март 2023 година. 

Вижте статията тук

БТА, 22.12.2022 г.

2023-01-19

150 дръвчета от черна топола бяха залесени край Сливен

 

Горски служители от Югоизточно държавно предприятие – Сливен и Държавно горско стопанство – Сливен залесиха 150 фиданки от черна топола. В инициативата се включиха и лесовъди от Дирекция на Природен парк „Сините камъни”, както и членове на НПО „Зелени балкани”.  Залесяването на младите дръвчета бе извършено в защитена зона “Каменски баир”, като част от дейностите по проект „Възстановяване на ловния сокол в България”. Участниците в него споделят, че общата идея на проекта е да подпомогне възстановяването на популацията като намали въздействието на основните заплахи заедно с външни усилия по други проекти за възстановяване на вида, които вече са доказали своя успех. С голямо желание и ентусиазъм участие в засаждането на фиданки взеха и студенти от Инженеро-педагогическия факултет в Сливен към Технически университет – гр. София.

Вижте статията тук
 
sliveninfo.bg, 19.12.2022 г.

2023-01-19

Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера обсъждаха в Техническия университет в София

 Научно-педагогическа конференция на тема “Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера” се състоя в Техническия университет в столицата (ТУ-София). Това информират от висшето учебно заведение в своята интернет страница. 
Форумът беше в конферентната зала на “Националния център по мехатроника и чисти технологии” в кампус „Студентски град”. Организатор е Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на ТУ-София. На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов, зам-ректорът по научна и приложна дейност доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, директорът на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика доц. д-р Ивайло Пеев, директорът на Британския съвет в София г-жа Любов Костова. Научно-педагогическата конференция “Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера” се прави съвместно с Технологичния университет в Дъблин (TU-Dublin), който е партньор по проекта EUt+ и е част от инициативите на Лабораторията за педагогически приложни изследвания и обучение, фокусирано върху студента (ELaRa), част от проекта “Европейски технологичен университет (ЕUt+)”. Целта на двудневния форум е да инициира и представи плодотворен диалог между преподаватели, студенти, докторанти, учени и изследователи и да се превърне в свободен форум за популяризиране на техните виждания и мнение в контекста на устойчивото развитие и подхода, ориентиран към обучаемия. Специално внимание от първия ден се отдели на въпроса за по-нататъшното осмисляне на преподавателския опит, придобит в дигитална среда, споделянето и прилагането на добри практики, както и на предлагането на работещи решения за устойчивото им интегриране. Дискутира се разработването на нови и усъвършенстването на познати педагогически и методически модели, интегриращи дигиталните технологии като неотменима част от педагогическото взаимодействие през 21-ви век. Организаторите вярват, че така се осигурява необходимата приемственост между минали постижения, знания и опит, от една страна, и бъдещи научни изследвания от друга. Тематичният обхват на научно-педагогическата конференция засяга актуални въпроси за връзката между традиционната и иновативната педагогика и за мястото на докторанта в съвременния обучителен и научно-изследователски процес в дигиталния век.

Вижте статията тук

БТА, 19.01.2023 г.

2023-01-19

Проведе се Общо събрание на "Фен клуба на ЦСКА в ТУ-София"

УС на сдружение "Фен клуб на ЦСКА в ТУ-София" организира Общото събрание на Сдружението, което се проведе на 14.12.2022 г. от 17.00 часа в зала 3201 на Технически университет – София. Сдружението се състои от 109 члена – основно преподаватели и служители в ТУ – София. В същата зала след приключването на Общото събрание се проведе Коледното тържество на Сдружението. То бе съчетано със среща с легендата Георги Велинов, който заедно със спортния журналист Ники Александров представи книгата си "Джони Велинов – моята история".
Специални гости на събитието бяха изпълнителният директор на ЦСКА Филип Филипов, волейболната легенда на ЦСКА Александър Попов, уредникът на музея на спортната слава на ЦСКА Христо Христов – Графа, легендарният треньор по бокс Тодор Занданов, който е почетен член на Сдружението и журналистите – Ангел Домусчиев (главен редактор на Topsport.bg), Георги Банов (редовен член на сдружението и журналист в 24 часа) и Георги Атанасов (почетен член на Сдружението), както и членове на Сдружение "Червени сърца", което в качеството си на юридическо лице е колективен член на "Фен клуб на ЦСКА в ТУ-София". На събитието бе изложен кратък снимков материал от най-мащабния проект на армейските привърженици за изтеклата 2022 година – създаването на реплика на първата шампионска купа на ЦСКА от 1948 г., която беше представена в музея на спортната слава на ЦСКА на стадион "Българска армия". Специална покана за тържественото събитие получи Данаил Ганчев, който обаче поради неотложни ангажименти не успя да присъства лично, но изпрати писмо и почетен плакет с емблемите на отбора и университета, които бяха прочетени и връчени от изпълнителния директор на клуба Филип Филипов, който в последствие държа реч и отговори на въпросите на всички привърженици. Тържеството приключи с много снимки, автографи, усмивки, положителни емоции и добро настроение!
 
Вижте статията тук
dsport.bg, 15.12.2022 г.
sportlive.bg, 15.12.2022 г.
topsport.bg, 15.12.2022 г.

2023-01-19

Реализирането на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии" беше представено на информационен ден

Ректорът на Техническия университет в София проф. Иван Кралов откри днес информационния ден за реализирането на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии". "Това е най-големият проект в страната с близо 70 милиона лева бюджет и той е с ясна индикация за това какво можем и какво трябва да дадем на обществото", каза проф. Кралов. Той подчерта, че по проекта редица университети, институти от Българската академия на науките (БАН) и партньори са се обединили, и вече се виждат резултати от неговата реализация. Те са свързани със съвременна инфраструктура, с нови машини и технологии, но най-важното е участието на млади последователи, включително първенците на нашите випуски са изследователи в този център, каза проф. Иван Кралов. Ректорът на Техническия университет в София подчерта, че всичко това е гаранция за развитието на проекта. В програмата на информационния ден с модератор проф. Георги Тодоров, бяха включени документален филм за кампуса "Студентски град" и презентации на ръководителите на останалите два кампуса, съставящи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Филмът за ръководения от проф. Тодоров кампус и презентациите на чл.-кор. Тони Спасов, ръководител на кампуса "Лозенец", и на проф. Пламен Стефанов, ръководител на кампуса "Гео Милев", представиха резултатите от надграждането на научноизследователската структура на всеки един комплекс, повишаването на нейния изследователски капацитет и успешното й използване. Имаше и презентации на учени за значими научни постижения в моделирането и създаването на материали за чиста енергия, опазването на околната среда, съхранението на енергия и други. Последната презентация беше на Цветелина Владимирова - експерт за мониторинг и контрол, за изпълнението на финансовия план и на основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта. В края на форума имаше и посещение на лабораториите в кампуса "Студентски град". Проф. Нели Косева - главен научен секретар на БАН, поздрави всички участници в проекта с постигнатите успехи, както и домакините от Техническия университет в София. Преди доста време се обединихме за създаването на този огромен консорциум, който доказа, че изследователският капацитет у нас в тази изключително важна област - мехатрониката и чистите технологии, е компактен и всички работим заедно и обединяваме усилия за посрещането на предизвикателствата, подчерта проф. Косева. Чл.-кор. проф. Тони Спасов представи кампуса "Лозенец" и отбеляза, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" участва с два факултета в Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии - това са Факултетът по химия и фармация, и Физическият факултет. И двата факултета се намират в кампуса "Лозенец". Чл.-кор. Спасов представи различни лаборатории, научната апаратура в тях и успешни изследвания. И двата факултета на СУ от много години - от около 50 години, развиват успешно структурния и микроструктурния анализ, и в тези факултети се синтезират нови вещества и материали, като се използват различни технологии, обясни той. Чл.-кор. проф. Тони Спасов е декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Проектът за мехатроника и чисти технологии е свързан също с получаването на водород и със съхраняването му, както и с ефективното използване на енергия, каза чл.-кор. Тони Спасов. Той съобщи, че в кампуса има четирима млади изследователи и 12 изследователи с научна степен, които имат постоянен ангажимент по проекта по няколко часа на ден. Информационният ден беше излъчван в Ютюб канала на проекта "Национален център по мехатроника и чисти технологии".

Вижте статията тук

БТА, 15.12.2022 г.ь
utroruse.com, 15.12.2022 г.

2023-01-19