яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 11-15 от 146.

В Техническия университет – София се проведе тест по математика

03.07.2021 г.Днес, 03.07.2021 г. от 9:00 до 13:00 часа в Техническия университет - София, във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогическия факултет - Сливен се проведе редовният тест по математика за прием в над 30 бакалавърски специалности. В присъствието на проф. д-р инж. Любомир Димитров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, проф. д-р инж. Георги Венков, зам.-ректор по академичен състав и координация, доц. д-р инж. Георги Ангелов, директор на дирекция „Информация и връзки с обществеността" и маг. инж. Силвия Бориславова, началник на „Учебен отдел" кандидат-студентите Габриела Йорданова Георгиева от София и Мартин Теодоров Миланов от Стара Загора изтеглиха вариант № 1. Кандидатите, явили се на днешния тест по математика са над 400. Проф. д-р инж. Любомир Димитров поздрави кандидат-студентите за избора им да учат в Техническия университет - София и пожела успех на всички. Тази година ТУ - София вече проведе три предварителни теста по математика, на които се явиха 1930 кандидат- студенти. Предстоят редовните изпити по „Рисуване" и „Композиция", с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн", съответно на 04.07.2021 г. и 05.07.2021 г. от 9:00 часа в ТУ - София. На 05.07.2021 г. от 9:00 часа са изпитите по немски език, английски език и френски език, необходими за прием във чуждоезиковите факултети, те ще се проведат в ТУ - София и Филиал Пловдив (само английски език). Всички тестове и изпити се провеждат присъствено при спазването на противоепидемичните мерки за ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус). Срокът за приемането на документи за кандидатстване без явяване на изпит е до 08.07.2021 г. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 10.07.2021 г. Приетите за студенти на първо класиране се записват в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. по специалности всеки ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. Класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно в съответната специалност с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Класираните не по първо желание оставят в съответния факултет диплома- оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второ класиране. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности. Ако желаят, се записват окончателно в специалността, в която са класирани на първо класиране, като подават декларация, че желаят да останат в същата специалност и не участват във второ класиране. Некласираните кандидат-студенти чакат второ класиране, без да подават никакви документи. Техническият университет - София - водещото висше техническо училище в страната и част от Европейския технологичен университет EUt+ очаква новото попълнение студенти, на които предлага още повече възможности за модерно обучение на най-високо ниво и придобиване на европейски дипломи.

Вижте статията тук


Сross.bg, 03.07.2021 г.

2021-07-19

Започват кандидатстудентските изпити за ТУ в София и по биология и химия в Медицинския университет

03.07.2021 г.

Започват редовните кандидатстудентски изпити на Техническия университет в София за прием в бакалавърски специалности.  Tестът по математика ще се проведе днес от 9,00 часа в Техническия университет в София, във филиала му в Пловдив и в Инженерно-педагогически факултет - Сливен. Изпитите по рисуване и композиция, с оценките от които се кандидатства за специалността "Инженерен дизайн", ще се проведат съответно на 4 и 5 юли. Също на 5 юли в столицата са изпитите по немски, английски и френски език, необходими за прием в чуждоезиковите факултети. Изпитът по английски ще се проведе и във филиала на университета в Пловдив. Всички тестове и изпити ще бъдат присъствени при спазване на противоепидемичните мерки. Срокът за прием на документи за кандидатстване без явяване на изпит е до 8 юли. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 10 юли, а записването на приетите по първо желание ще бъде в периода 12-16-ти юли. Днес и утре ще се проведат и кандидат-студентските изпити в Медицинския университет в София - по биология и химия. Над 1 200 кандидати са се записали за изпитите. За първи път тази година подаването на документи беше изцяло онлайн.

Вижте статията тук
БНР, 03.07.2021 г.

2021-07-05

ТУ – София ще си партнира с ИТ компанията Experian

22.06.2021 г.В проекта за Национална карта на висшето образование в Република България, който вече е публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на сайта на МОН, са посочени 7-те направления в университетите ни, най-търсени и от кандидат-студенти, и от работодатели. Това са Фармация,  Медицина, Информатика и компютърни науки, Обществено здраве, Здравни грижи, Стоматология, Теория и управление на образованието. В тях учат 38850 студенти или само 18%. Сред направленията с висока степен на реализация на завършилите, но с недостатъчно търсене от кандидат-студентите, е Математиката. Въпреки тази статистика във Факултета по приложна математика и информатика местата по държавна поръчка се заемат безпроблемно. Според декана доц. д-р Десислава Иванова това е резултат, както от традиционно високите стандарти за качество на преподаване, така и от многопластовото и многоспектърно партньорство между ИТ компаниите и факултета. То се реализира в различни насоки - от активното участие на представители на компаниите в изготвянето на учебните планове и програми и участие на представителите на ИТ бизнеса в учебния процес по специалността „Информатика и софтуерни науки“ - за бакалаври и магистри - по дисциплините Облачни технологии и услуги, Анализ на големи масиви данни и ИоТ, Паралелна обработка на информацията и много други, до организиране на различни съвместни инициативи, към специално насочени към студентите на Факултета по приложна математика и информатика като Дни на отворените врати, състезания, стажове, практики и формулиране на съвместни научноизследователски задания. Отличен пример за прилагане на модела за сътрудничество между „образование-наука-бизнес“, което е изключително важно за високото качество на подготовка на бъдещите ИТ специалисти, съобразено с изискванията на пазара на труда и отлична предпоставка за успешна реализация на бъдещите ИТ таланти на национално и европейско ниво е, златното партньорство между ФПМИ на и ИТ компанията Experian. Златно е, защото за безрезервна подкрепа и активна съвместна работа през годините, по решение на Факултетния съвет на ФПМИ, доц. д-р Десислава Иванова връчи на 17.06.2021 г. „Златен медал на ТУ – София“ на инж. Иван Русев, мениджър развойна дейност и връзки с образованието, от компанията Experian, възпитаник на ТУ - София. Награди и грамота за значим принос към учебния процес и научноизследователската работа на факултета получиха и студенти от специалностите „Приложна математика и информатика“ и „Информатика и софтуерни науки“. Факултетът и компанията активно си партнират от 2017 г, когато Факултета по приложна математика и информатика разкри най-новото направление „Информатика и компютърни науки“ и една от най-желаните специалности „Информатика и софтуерни науки“ в Техническия университет - София. 

Вижте статията тук
 
Рublics.bg, 22.06.2021 г.
БТА, 22.06.2021 г.

2021-07-05

​Студентските инициативи на ЧЕЗ България са верен пътепоказател до мечтаните кариерни цели

18.06.2021 г.


 
 ЧЕЗ България вече 13 години открива пред младите инженери широки възможности за професионална реализация със своята стажантска програма. През инициативата, която енергийното дружество реализира на цялата си лицензионна територия у нас, до момента са преминали около 1000 участници, от които около 300 са продължили развитието си като част от екипа на дружеството. Какви са възможностите за начална професионална подготовка, които предлага на студентите ЧЕЗ България, разказаха представители на компанията в рамките на виртуалната поредица на Технически университет – София „Стажът – стъпки към успеха“. „Най-активният период при нас е летният. През това време организираме и нашето Стажантско училище. В него включваме различни активности за стажантите, сплотяваме ги като екип, провеждаме различни тренинги и обучения“, сподели Анна Тодорова от ЧЕЗ България. Ентусиазмът за кариерно развитие в компанията от страна на младите хора е голям. За това свидетелства и младият екип, в който работи Александър Сираков. Работата на отдела е свързана с дистанционното отчитане на електромери. „Използва се специализиран софтуер, с който се отчитат електромерите. Доста интересно е и могат да се научат много неща. Единственото, което се изисква, е желание“, заяви специалистът на ЧЕЗ България, чийто кариерен път в дружеството преминава през стажантската програма и ЧЕЗ Академия. Академията на ЧЕЗ България се провежда в рамките на учебната година. Тя има за цел да запознае участниците с различни звена на ЧЕЗ България и тяхното функциониране в рамките на цялата компания. Освен презентации за дейността на различни направления на енергийната компания, в рамките на Академията се организират и обучения за развитие на способностите на студентите. Ако в момента пред Вас стои изборът за ново кариерно начало, не пропускайте да разгледате актуалните предложения за работа в ЧЕЗ България! Участниците в Академията са от различни специалности, пред които се разкрива цял нов свят от възможности да открият мечтаната работа, тъй като ЧЕЗ България може да предложи разнообразни работни позиции. „Минималната продължителност на стажа е един месец. Участниците могат да сменят позицията си в различни звена. Така в края на лятото доста от стажантите се ориентират каква постоянна работна позиция да потърсят“, допълни г-жа Тодорова. Освен това полезни насоки за професионалната си реализация студентите могат да получат и от кариерното консултиране, което екипът на ЧЕЗ България организира регулярно.

Вижте статията тук

Инженер.bg, 18.06.2021 г.

2021-07-05

12 специалности с утвърден прием ще има ТУ, филиал Пловдив

21.06.2021 г.


 
На национално ниво има дисбаланс на специалности, но при нас е силно индустриалното развитие

Интервю на Живка Танчева с проф. д-р Въльо Николов.

Картата на висшето образование е публикувана за обществено обсъждане до 18 юли на сайта на МОН. В програма "Точно днес" повече за търсенето и предлагането на специалности, за пловдиските вуз-е, разговор с проф. д-р Въльо Николов, директор на филиала на Техническия университет в Пловдив. Там от днес (21 юни) стартира приемането на документи за следващата академична година. Проф. Николов каза, че мястото на ТУ е важно както за града, така и за региона. Той намери място и в пътната карта на научна инфраструктура, която бе публикувана на 14 юни т.г. Пловдивският вуз ще работи по проекти в рамките на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", като тук вече разполагат и с реновирани бази с лаборатории за обучение на бъдещите инженери. Трети корпус на ТУ, който е бивша база на Френския девически колеж, от края на 19 век вече е нов и осъвременен.  По повод на Картата на висшето образование, проф. Николов каза, че вече са ясни местата за прием по държавна поръчка. От тях тези за инженерни специалности, както и тези за информационни и комуникационни технологии са запазаени каквито са заявени от вуз.  ТУ, филиал Пловдив има утвърден прием и започва да приема документите на място в сградата на филиала.  12 специалности ще имат във филиала, като най-голям интерес има към специалността "Компютърни системи и технологии, следвана от последните години  от специалност "Дизайн и печатни комуникации".

Вижте статията тук

БНР, 21.06.2021 г.

2021-07-05