Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 301-305 от 350.
Ректорът на Техническия университет – София награди изявени журналисти

      По случай 75–годишния юбилей на Техническия университет – София, от името на Академичното ръководство, ректорът проф. дн инж. Иван Кралов награди с почетна грамота за обективно и професионално медийно отразяване на дей...

2020-11-05

Новини от Европейския технологичен университет

    На 1-ви ноември 2020 г. бе даден старт на инициативата „Европейски Технологичен Университет“ – EUt+. Проектът е финансиран от Европейската комисия и ще продължи 36 месеца. Днес, 4-ти ноември 2020 г.,  се провежда on-l...

2020-11-04

75 години традиции в инженерното образование

    Със своята дейност през изминалите 75 години Технически университет - София непрестанно се стреми да следва определената му роля в обществото и изпълнява своите социални ангажименти като предлага образователни услуги, създава научни продукти и чрез задовол...

2021-01-18

Техническият университет – София и ЧЕЗ подписаха споразумение за продължаване на стратегическото си партньорство

      На официална церемония в Техническия университет – София ректорът на университета, проф. дн инж. Иван Кралов и регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал подписаха споразумение за стратегическо партньорство. Това е вт...

2021-01-15

Тържествено връчване на дипломи за научни степени и академични длъжности в Техническия университет - София

      Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов връчи дипломи на университетски преподаватели и учени, придобили научни степени и звания през второто полугодие на 2020 г. Академичният състав на университет...

2021-01-15