Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 1-5 от 297.
Лекция на проф. Януш Кожински, Канада

  На 29.09.2022 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на БИЦ проф. д-р Януш Кожински от Университет Лейкхед, Канада, Декан на Факултета по електроинженерство и гост-преподавател във ФЕТТ по програмата "Erasmus+, представи с...

2022-09-29

Конференция “Engineering 4.0 and The Internet of Everything“ на ФаГИОПМ – 24-25 ноември 2022 г. в хибриден формат

                    На 24-ти и 25-ти ноември 2022 г. в хибриден формат ще се проведе годишната конференция на ФаГИОПМ “Engineering 4.0 and The Internet of Everything“. Конференцията е годи...

2022-09-27

Откриване на академичната 2022-2023 година в Техническия университет – София

              На 26.09.2022 г. тържествено бе открита новата академична 2022/2023 година в Техническия университет – София. Гости на тържеството бяха Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична община по направление ...

2022-09-28

Национален център по мехатроника и чисти технологии

  През последните години усилено се изгражда съвременна научна инфраструктура в съответствие с Националния план за развитие „България 2030“, която ще осигури пълноценното участие на страната в Европейското научноизследователско простр...

2022-09-26

Откриване на академичната 2022-2023 година в Техническия университет – София

Тържественото откриване на академичната 2022/2023 година в Техническия университет – София ще се състои на 26.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в пространството между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2.   Церемониите по о...

2022-09-20