Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 291-295 от 350.
Проф. Валентин Колев, енергиен експерт и декан на Електротехническия факултет в ТУ-София

  Преходът към безвъглеродна енергетика няма как да мине без развитието на ядрените мощности. Присъединяването на България към Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е много правилно решение и ще помог...

2021-01-15

Свръх модерна лаборатория по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София

  Свръх модерна лаборатория по мехатроника и чисти технологии се създаде в Техническия университет – София. Целта на този нов тип център за върхови постижения е да се превърне във водеща национална и конкурентна научна структура. Фин...

2020-12-18

Онлайн International Week в Техническия университет – София

От 14-ти  до 16-ти  декември 2020 г. в Техническия университет – София се проведе онлайн International Week. Сесията бе открита от Ректора на университета – проф. дн инж. Иван Кралов. Основни теми на он...

2021-01-15

Коледно поздравление на ректора на Техническия университет - София проф. дн инж. Иван Кралов

              Ректорът на Техническия университет - София проф.  дн инж. Иван Кралов поздравява всички преподаватели, служители, докторанти и студенти с настъпващата Коледа и Новата 2021 год...

2021-01-15

Стартират строително-монтажните работи за изграждане на Научноизследователски лабораторен комплекс в Техническия университет – София

Свръхмодерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс с европейско финансиране започва да се изгражда в Техническия университет – София. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Инф...

2020-11-24