Връчване на дипломите на първия випуск на Технически колеж-Казанлък

  

На 05.06. 2021 г. в град Казанлък Ректорът на Техническия университет - София, проф. дн инж. Иван Кралов връчи дипломите на първия випуск на Техническия колеж -  Казанлък.

 

Снимка: Община Казанлък, Фейсбук

Снимка: Община Казанлък, Фейсбук

Снимка: Община Казанлък, Фейсбук

Снимка: Община Казанлък, Фейсбук

Снимка: Община Казанлък, Фейсбук

 

Последвайте ни на 

2021-06-09