56-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии - "ICEST 2021"

 

На 16.06.2021 г. в УСОБ „Созопол“ Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов откри 56-тата Международна научна конференция по информационни, комуникационни технологии и енергийни системи и технологии – „ICEST 2021. Той благодари на организаторите за положените усилия и изтъкна високия авторитет, който конференцията има сред научната общност в страната и чужбина. Зам.-ректорът по научна и приложна дейност на ТУ – София – доц. д-р инж. Лидия Гълъбова приветства участниците в конференцията с пожелание за ползотворна работа. Председателят на организационния комитет на „ICEST 2021“ за България – доц. д-р инж. Калин Димитров откри първото работно заседание на конференцията и пожела успех на всички участници. Учените на 56-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии - "ICEST 2021" ще представят своите научни разработки като доклади и на постер сесии в следните тематични направления: „Радиокомуникации, микровълни, антени“, „Телекомуникационни системи и технологии“, „Обработка на сигнали“, „Цифрова обработка на изображения“, „Компютърни системи и интернет технологии“, „Информатика и компютърни науки“, „Електроника, енергийни системи и ефективност“, „Системи за управление“, „Измервателна наука и технологии“, „Дистанционен екологичен мониторинг“ и „Инженерно обучение“. 56-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии „ICEST 2021“ е част от "Дни на науката на ТУ-София 2021" и ще се проведе от 16-ти до 18-ти  юни 2021 г. 

Кратък исторически преглед

Международната научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии – „ICEST 2021“ започва през 1963 г. под името „Денят на радиото“. През 1977 г. името й е променено на „Комуникационни, електронни и компютърни системи“, а от 2000 г. се променя на международна конференция  с наименование „Енергийни и информационни системи и технологии – EIST“ и две поредни години се организира съвместно с  Факултета по комуникационна техника и технологии на ТУ – София и Факултета по технически науки на Университет „Св. Климент Охридски” в Битоля, Македония. През 2002 г. наименованието на конференцията се променя на „Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии – ICEST“, когато към организаторите се присъединява и Факултетът по електронно инженерство на Университета в Ниш, Сърбия.

Информация за 56-тата Международна научна конференция по информационни, комуникационни технологии и енергийни системи и технологии – „ICEST 2021 вижте тук

Последвайте ни на 

2021-06-17