Център за компетентност влиза в обновена сграда на Техническия университет – София, филиал Пловдив


На 29.05.021 г. в Техническия университет – София филиал Пловдив беше тържествено открита реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава 3-ти корпус на висшето училище. Гостите бяха посрещнати с красивите песнопения на хор „Евмолпия“. Тук се бяха събрали представители на 6 висши училища, партньори в осъществяването на  проекта, представители на бизнеса, заместник-кметът на община Пловдив – Анести Тимчев и еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел. Красивата сграда на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, в която се помещават 20 нови научни лаборатории през 1985 година е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. Реставрацията на сградата започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на  2 223 300, 80 лева са отпуснати по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. В момента екип на Техническия университет – София филиал Пловдив подготвя и обявява обществени поръчки за доставката на научна техника на стойност  9,8 милиона лева. Общо в 3-ти корпус ще заработят 20 научни лаборатории, плюс още две във 2-ри корпус, като стойността на тяхното обновяване влиза в посочената по-горе сума. Ето как директорът на Техническия университет – София филиал Пловдив проф. д-р инж. Въльо Николов коментира на какви цели ще служи новият център за компетентност: „В университета имаме научно-изследователски сектор със специализирани лаборатории,  в които правим разработки, необходими на компании, обръщащи се към нас за инженерна помощ. По този начин  ще работи и Центъра за компетентност, само че на много по-високо научно и инженерно ниво. До приключване на програмния период през 2023 година имаме ограничение да ползваме придобитото оборудване максимум 20 на сто от работното време за съвместни разработки с бизнеса от региона. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, те ще бъдат общодостъпни и безвъзмездно предоставени на всички, които проявяват интерес към тях. Но най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си най-добрите студенти с интерес към науката.“ Еврокомисар Мария Габриел поздрави създателите на Центъра за компетентност, подчертавайки, че всички участници в проекта са показали, че знаят как се гради общност между научно-изследователски институции, университети и бизнес, общност между местна власт и европейски институции. „Центърът за компетентност стъпва на 3 здрави основи: на партньорството и полезните взаимодействия, създадени при осъществяване на проекта, на младите инженерни таланти, които могат точно тук да намерят мястото си в живота, като развиват идеите си и живеят добре и на приложимост на идеите и на разработените научни продукти и услуги, за да направят средата ни за живот по-добра“. Мария Габриел счита, че Центърът за компетентност има перспективи за развитие,  финансирани със средства от над 100 млрд. евро от програмата „Хоризонт Европа“, и програма „Еразъм плюс“, чийто бюджет е 28 млрд. евро. Пламен Панчев – създател и управител на клъстер „Тракия икономическа зона“ заяви, че компаниите от зоната имат добър опит в работата си с екипа на Техническия университет – София филиал Пловдив и разчитат, че новата научна база на Центъра за компетентност ще направи съвместните инженерни проекти по-ефективни. „Имаме възможност и вече работим с екипа на еврокомисар Мария Габриел. Ние участваме в програма за привличане на инвеститори и новият Център за компетентност ще ни даде нов надежден инструмент в тази конкуренция“, заключи Пламен Панчев.  


Историческа справка 

Историята на тази сграда води началото си от август 1899 година, когато архитектите Мариано Пернигони, Георги Фингов и Вълко Вълкович правят проекта на френския девически колеж „Свети Йосиф". По исторически данни сградата е била построена през 1907 година. Запазена е нейна снимка от 1912 година, публикувана от Димитър Райчев в „Пловдивски алманах" на страница 104. Първоначално сградата на девическия колеж „Свети Йосиф" е била двуетажна. След земетресението през 1928 година започва ремонт и дострояване на трети етаж. В този вид сградата е завършена през 1942 година.  През 1948 година сградата на колежа е национализирана и предоставяна на държавни институции. От 1987 година е предадена за ползване на Техническия университет – филиал Пловдив. Католическият орден „Свети Йосиф" е водил неуспешна съдебна битка за възстановяване на собствеността на сградата. През 1992 година имотът е реституиран и върнат на ордена. По-късно в международен съд българската държава доказва, че е изплатила репарации на Франция след втората световна война и в тези репарации е включена и цената на имота на ордена за колежа. От 2000 година имотът със сградата отново е публична държавна собственост, предоставена на Техническия университет – филиал Пловдив. 

Видеоклип от тържественото откриване на Центъра за компетентност вижте тук

 

Последвайте ни на

2021-06-21