Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Показване на 61-65 от 350.
Класиране за общежитие на студентите бакалаври първи курс за академичната 2022-2023

Информация за класирането  за общежитие на студентите бакалаври първи курс може да намерите тук Всички студенти от дадена специалност, кандидатствали за общежитие и имащи бал равен или по-голям от посочения в документа тук ...

2022-10-26

Приветствие на ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов към първокурсниците

Скъпи студенти - първокурсници, За нас е огромна чест и радост да Ви приветстваме с избора да продължите образованието си в най-престижния, високотехнологичен и модерен технически университет в България и региона. В 77-годишната си история, Те...

2022-10-26

Магистърско обучение във ФКСТ

Магистърското обучение във ФКСТ, организирано от катедра „Компютърни системи“ се провежда по специалностите: Магистър-инженер „Компютърно и софтуерно инженерство“ – едногодишно обучение Предназначена е ...

2022-10-26

Магистърски програми в Стопанския факултет на ТУ-София

Магистърска специалност „Индустриален мениджмънт“ Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна и задочна форма на обучение, както и на английски език. Инженерните ...

2022-10-26

​Курсове за теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 03.10.2022 г.

  Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Сертификат за Одобрение  No BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 03.10.2022 г. провеждане на  следните курсове за теоретично обучение на: &nb...

2022-10-26