Техническият университет – София бе домакин на информационен ден за проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15-ти декември 2022 г. от 14:00 ч. в Конферентната зала на кампус „Студентски град“ (ул. „Росарио“ № 1, бл. 8) се проведе Информационен ден на тема „Реализирането на проекта Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Форумът, на който ТУ – София бе домакин, бе открит от Ректора проф. дн инж. Иван Кралов. Гости бяха представители на Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на Българска стопанска камара, преподаватели, докторанти и студенти.

Модераторът на форума проф. дн инж. Георги Тодоров представи документален филм за кампус „Студентски град“. Презентации направиха ръководителите на двата кампуса, съставящи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – чл.-кор. Тони Спасов – ръководител на кампус „Лозенец“ и проф. Пламен Стефанов – ръководител на кампус „Гео Милев“.

В документалния филм за ръководения от проф. Тодоров кампус и презентациите на чл.-кор. Спасов и проф. Стефанов се представиха резултатите от надграждането на научноизследователска структура в комплексите, нарастването на изследователския й капацитет и успешното й използване. Наред с това учени представиха своите презентации за значими научни постижения в моделирането и създаването на материали за чиста енергия, опазване на околната среда, съхранение на енергия и др.

В последната презентация Цветелина Владимирова – експерт мониторинг и контрол – запозна аудиторията с изпълнението на финансовия план и основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта. Форумът бе закрит с посещение на лабораториите в кампус „Студентски град“.

Последвайте ни на 

2022-12-15