Научно-педагогическа конференция на тема: „Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера“

 
 

 

 

 

 

На 14-ти и 15-ти декември 2022 г. в Конферентната зала на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, кампус „Студентски град (ул. „Росарио“ № 1, бл. 8) се провежда научно-педагогическа конференция на тема: „Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера“ (“Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere”). Организатор на конференцията е Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на Техническия университет  – София. На откриването на конференцията присъстваха Ректорът на Техническия университет – София  проф. дн инж. Иван Кралов, зам-ректорът по научна и приложна дейност – доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, директорът на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика – доц. д-р Ивайло Пеев, директорът на Британския съвет в София г-жа Любов Костова.

Научно-педагогическата конференция „Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера“ се организира съвместно с Технологичния университет в Дъблин (TU – Dublin), който е партньор по проекта EUt+ и е част от инициативите на Лабораторията за педагогически приложни изследвания и обучение, фокусирано върху студента (ELaRa), част от проекта „Европейски технологичен университет (ЕUt+)”. Целта е да инициира и промотира плодотворен диалог между преподаватели, студенти, докторанти, учени и изследователи и да се превърне в свободен форум за популяризиране на техните виждания и мнение в контекста на устойчивото развитие и подхода, ориентиран към обучаемия. Специално внимание от първия ден се отдели на въпроса за по-нататъшното осмисляне на преподавателския опит, придобит в дигитална среда, споделянето и прилагането на добри практики, както и на предлагането на работещи решения за устойчивото им интегриране. Дискутира се разработването на нови и усъвършенстването на познати педагогически и методически модели, интегриращи дигиталните технологии като неотменима част от педагогическото взаимодействие през 21-ви век. Организаторите вярват, че така се осигурява необходимата приемственост между минали постижения, знания и опит, от една страна, и бъдещи научни изследвания от друга.

Тематичният обхват на научно-педагогическата конференция обхваща актуални въпроси за връзката между традиционната и иновативната педагогика и за мястото на докторанта в съвременния обучителен и научно-изследователски процес в дигиталния век.

 

Гледайте репортаж за научно-педагогическата конференция в You Tube канала на Техническия университет – София: 

 

 

Последвайте ни на 

2022-12-19