Техническият университет – София – домакин на информационен ден за проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15-ти декември 2022 г. от 14:00 ч. ще се състои Информационен ден на тема „Реализирането на проекта Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Техническият университет – София е домакин на форума, който ще се проведе в Конферентната зала на кампус „Студентски град“ (ул. „Росарио“ № 1, бл. 8) и ще  бъде открит от Ректора на ТУ – София  проф. дн инж. Иван Кралов. Гости на форума ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката и  Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на Българска стопанска камара и др. В програмата на форума с модератор проф. дн инж. Георги Тодоров са включени документален филм за кампус „Студентски град“ и презентации на  ръководителите на двата кампуса, съставящи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – чл.-кор. Тони Спасов – ръководител на кампус „Лозенец“ и проф. Пламен Стефанов – ръководител на кампус „Гео Милев“. В документалния филм за ръководения от проф. Тодоров кампус и презентациите на чл.-кор. Спасов и проф. Стефанов ще се представят резултатите от надграждането на научноизследователска структура в комплексите, нарастването на изследователския й капацитет и успешното й използване. Наред с това ще се представят и презентации на учени за значими научни постижения в моделирането и създаването на материали за чиста енергия, опазване на околната среда, съхранение на енергия и др. Последната презентация ще бъде на  Цветелина Владимирова – експерт мониторинг и контрол – за изпълнението на финансовия план и на основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта. Форумът ще бъде закрит с посещение на лабораториите в кампус „Студентски град“.

Информационният ден ще се излъчи в реално време в YouTube канала на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ https://www.youtube.com/channel/UCA-sENQnViop5kk73B_BcgQ

Допълнителна информация, поканата и програмата за информационния ден вижте туктук и тук.

 

Последвайте ни на2022-12-15