яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Брошура

Плакат

Показване на 236-240 от 260.

Нашата термовизионна камера е с най-висока точност в света

02.03.2018 г.

Интервю на Георги Сотиров с проф. д-р инж. Никола Калоянов, ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника“


Снимка: Георги Сотиров

-Проф. Калоянов, в момента се извършват дейности по обновяване на трети учебен корпус на Техническия университет -София (ТУ-София). Разкажете повече за проекта.

-Първо искам да приветствам инициативата на в. „Строител” да представи на страниците си дейности, свързани с ТУ-София. Реконструкцията на трети корпус е част от мащабен проект, който реализираме по ОП „Региони в растеж 2014-2020” („ОПРР 2014-2020“). Университе­тът ни получи 3 500 000 лв. по оперативната програма благодарение на това, че нашите направления „Компютърна и комуникационна техника” и „Общо инженерство” са класирани високо по рейтинговата система на Министерството на образованието и науката. Трети корпус е основната база за обучение на студентите от тези две специалности. Наред с външното обновяване на обекта изграждаме и шест високотехнологични системи за климатизация на въздуха - в четири аули в първи корпус и в две аули в трети. Това е свързано с изискванията за осигуряване на качеството на микроклимата в зала, която се използва от повече от 100 души. Наред със строително-ремонтните дейности ще доставим и съвременно информационно и комуникационно оборудване, с което ще повишим качеството на учебния процес.
-Преди срещата ни правехте измервания с термовизионна камера пред трети корпус.
-Термовизионното заснемане и термовизионният анализ станаха мощно оръжие в ръцете на екипа на ТУ в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). С тази техника из вършваме безконтактно измерване на температурното поле на различни сградни елементи и про­мишлени системи и след анализ и идентификация на това поле ние откриваме слаби места и можем да дадем компетентна оценка на качеството на изпълняваните мерки за ЕЕ. Ако те са свързани с външно обновяване, след полагане на топлинната изолация и мазилката ние доказваме например как са разположени дюбелите, има ли топлинни мостове, места, откъдето „изтича” топлина, и т.н. С това заснемане правим картина и оценяваме качеството на положената изолация.
-Освен че следите от близо обновяването на трети корпус, как ще гарантирате високо качество при изпълнението на обекта?
-Самата технология, която се използва при СМР, е различна-измерват се размерът, формата и геометрията на необходимо то парче от пенополиуретан за изолацията. После то се отлива в помещение на ТУ, където е
монтирана машина, собственост на строителната фирма, която извършва ремонта. Сместа за отливката също се прави на място, после следва процес на изсушаване и се полага, като се залепва със специално лепило без използването на дюбели. Това е безразрушителна технология, която е патентована в Испания и е широко известна в Европа. Именно с нея строителната компания спечели обекта. Използваният материал за отливките предоставя възможности за различно смесване. Фирмата спазва нормативните изисквания - всяко едно парче, което идва при майсторите, има декларация за съответствие-какъв е коефициентът на топлопроводност. Ние периодично правим проби от използваните панели. Имаме лаборатория за изследване на топлофизичните характеристики на материалите, която е с върхови възможности за целия Балкански полуостров-от минус 70 до 1500 градуса. Практически можем да анализираме от вода до титан… Лабораторията ни е направена по проект на Фонд „Научни изследвания” и техниката ни е на равнището на най-модерните световни образци. Строителите споделят, че никъде досега не са се отнасяли толкова прецизно към тяхната работа. Ние следим много внимателно за качеството и нашите проверки показаха, че фирмата изпълнител е много сериозна. Както споменах, този пенополиуретан може да се смесва съобразно различните нужди при работа с него. Затова нашата сграда се изпълнява с няколко материала. Следвайки противопожарните изисквания например, на определени разстояния трябва да се постави ивица негорима вата, същото се отнася за подпокривното пространство. На покривите отново е различно, където материалите също са с декларация за съответствие. Същото качество се постига и при изграждането на климатизацията. Все пак тук е Катедра „Топлинна и хладилна техника”, една от най-старите и уважавани в ТУ, която е с уникален опит по приложение на системите за климатизиране на въздух.
-Преподавате една трудна и сложна материя. Има ли интерес от младите хора към катедра „Топлинна и хладилна техника”, която ръководите?
-За съжаление през по следните години има спад на броя на младежите и девойките, които искат да се обучават за инженери в нашата специалност, а и не само в нея. Но напоследък се откроява и друга тенденция. Моите студенти в III курс ми напомнят за времето отпреди 10-15 години, когато много трудно излизах от залата за едно кафе в междучасието. Във времето за почивка ми задават въпроси или ми споделят свои идеи и така оставаме заедно в залата за следващия час. В този смисъл има не само интерес, но и възраждане, някакво желание за знания, което е много зареждащо. За нашата катедра, а сигурно така е и при други колеги, няма дистанция между преподавателя и студентите. Самите младежи участват в екипите на своите професори при решаването на даден казус от практиката, за едно разработват тема. При мен е нормално 10-12 студенти да участват по конкретен повод. Разбира се, те не правят тежките анализи, но те се учат, попиват знания и умения за енергийна ефективност, възобновяеми източници. Посещаваме фабрики и заводи, правим измервания на жилищни сгради. С други думи-те участват наравно с нас в научноизследователски проекти, понякога, когато има възможност, получават пари за това, но по-често работата на всички нас е безвъзмездна. Ролята на преподавателя е особена. Той не трябва да се мери по знания, а да активизира младия човек, да го поощри. И имам основание да твърдя, че в ТУ вече идват младежи с нагласата да се учат.
-Наскоро изказахте негативно мнение по отношение на използването на климатици в спалните помещения поради шума, който те произвеждат. Защо?
-Много от предлаганата на нашия пазар техника не отговаря на изискванията за качеството на микроклимата, на шума. Ако говорим за жилищни сгради, за спални помещения, не е възможно да се постави вътрешното тяло на кондиционер, което генерира 40 - 45 децибела шум. Това, от една страна. От друга, няма по-комфортно от централното отопление. Не коментирам и не съпоставям цени. Ако в даденото помещение трябва да се поддържат нормативно 20 градуса, с климатик в никакъв случай не е по-евтино. Но пък имаме проблеми с отчитането на потребената топлинна енергия. При климатичните системи, които изграждаме в нашия университет, измерихме генерирания шум от тях. Нормата за такива лекционни зали е 40 децибела. Шумовото ниво преди монтажа беше до 35 децибела. С пускането на системата нивото нарасна до 39. Спазихме хармонизираните европейски норми. През 2005-2011 г. като Зам.-Ректор на ТУ участвах в проект за изграждане на Центъра за енергийни анализи. С колеги от други направления-„Електроника” и „Машиностроене” и чрез фонд „Научни изследвания” успяхме да направим Университетски научноизследователски комплекс. Постигнахме няколко впечатляващи резултата. Първата сграда, която построихме, е с почти нулево потребление на енергия, което се призна и в Европа. Изградихме и Лаборатория за изследване на топло-физични характеристики на материали, за която вече споменах и която продължава да е единствена на Балканския полуостров. С тази лаборатория помагаме и на бизнеса. Пак за бизнеса, а и за научни изследвания, е и нашата термовизионна камера, която е с най-висока точност в света.

Вестник  „Строител“, 02.03.2018 г.

2018-11-15

Проекти с машинно обучение печелят хакатона на ТУЕС

20.03.2018 г.


Приложение за резюмиране на текст, използващо невронни мрежи и машинно самообучение, спечели голямата награда на ученическия хакатон в Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София. 
Вижте цялата статия тук


Тechnews.bg. 20.03.2018 г.

2018-11-15

Бизнесът в надпревара за 273 дипломирани инженери от Техническия университет – Пловдив

16.03.2018 г.

Абсолвените от випуск 2017 -  бакалаври и магистри от петте специалности на факултет „Електроника и автоматика“  на Техническия университет – София, филиал Пловдив тържествено получиха своите дипломи.

Вижте цялата статия тук
2018-11-15

ТУ организира изложба по случай една година от създаването на IDLab

20.03.2018 г.На 13 март т.г. Технически университет – София организира изложба от серия мебели под наслов "arctonic" в галерия "Техне". Изложбата се проведе по случай една година от създаването на "Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна" – IDLab. Приветствие отправи ректорът на университета проф. дтн инж. Георги Михов.

Вижте цялата статия тук

Industryinfo.bg, 20.03.2018 г.
Pixelmedia.bg, 22.03.2018 г. 

2018-11-15

Нова инициатива на ТУ–София ще задържа студентите в България

14.03.2018 г.

Възпитаникът на ТУ - София инж. Васил Велев предоставя годишна стипендия под надслов "Обучавам се в ТУ-

София за да се реализирам в България"

Вижте цялата статия тук

Борса.bg, 14.03.2018 г.

2018-11-15