яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 216-220 от 225.

4476 първокурсници без такси в 17 вуза

19.07.2020 г.Учители по предмети, теолози, математици, румънски филолози учат безплатно. Общо 4476 първокурсници в 17 вуза няма за плащат такса за обучение. Тя ще бъде заплатена от държавната хазна, от която ще бъдат отпуснати 1 308 542 лв. Първокурсниците в 41 специалности ще следват в СУ „Св. Климент Охридски“ без да плащат такса. В Химикотехнологичният и металургичен университет в София пък безплатно ще обучават в учещите в 14 курса. За целта кандидат-студенти трябва да учат в едно от осемте професионални направления или осемте защитени специалности с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, включени в списъка на МОН. „Освобождаването от заплащане на такси за обучение има за цел да насърчи кандидат-студентите да изберат да се обучават по конкретни специалности и придобият знания и умения по професии, необходими за икономическото и общественото развитие на страната. Това е поредната стъпка от страна на Министерството на образованието и науката от една последователна и целенасочена политика за реформиране на системата за висше образование чрез различни механизми на въздействие, включително и финансови“, обясниха от ведомството. Без такса ще бъдат най-много първокурсници в „Педагогика на обучението по …“ - 2299. Останалите професионални направления са „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“. Безплатно ще бъде и обучението на новоприетите в „Арменистика и кавказология“, „Индология“, „Иранистика“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Унгарска филология“, „Хебраистика“ и „Хидростроителство“, които спадат към защитените специалности. В СУ са предвидени 794 места за студенти с безплатно обучение, обясниха от вуза. Те са разпределени в 5 приоритетни професионални направления и 7 защитени специалности. Новоприетите кандидат-учители по различни предмети, теолози, математици, инженерни физици, химици, иранисти, румънски или унгарски филолози са само част от тези, които ще запълват липсата на кадри на пазара на труда срещу платено от държавата обучение. За целта към бюджета на СУ ще бъдат преведени 258 420 лв. Химикотехнологичният и металургичен университет обучава в две професионални направленията - „Химични технологии“ и „Материали и материалознание“, за които първокурсниците ще бъдат освободени от такси за обучение за целия курс на обучението си. В списък попадат „Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки“, „Парфюмерия и козметика“,„Чиста енергия и устойчиво развитие“, „Химично инженерство“ (на немски език), „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества“. Във всички 14 безплатни специалности са заложни 206 места за обучаващите се в тях. От ХВМУ допълват, че те ще имат възможността да получават, както държавна стипендия за успех, така и стипендия по приоритетно професионално направление и успех, а тези от тях, които са били сред зрелостниците с най-високи оценки на ДЗИ, ще получават по 100 лева допълнителна стипендия на месец. С 94 500 лв. пък ще бъде финансирано обучението на новоприетите в три от специалностите на Технически университет – София. Това са бакалавърските специалности „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и „Топлинни и хладилни технологии и системи“ от професионално направление „Енергетика“ и „Приложна математика и информатика“ от професионално направление „Математика“. Бъдещите учители по физическо възпитание, които ще стартират обучението си в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София също няма да плащат такса. В Бургаския Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ безплатни ще бъдат две специалности - „Химически науки“ и „Химични технологии“. Досега студентите плащаха по 720 лв. на година или по 360 лв. на семестър. От тази учебна година новоприетите първокурсници, които изберат тези специалности ще бъдат освободени от такси и ще се обучават безплатно, за сметка на държавата. „Все още е много рано да се каже колко студенти ще бъдат приети по тези направления и дали интереса на кандидат-студентите ще се повиши заради отпадането на таксите“, коментира ректорът на вуза, проф. Магдалена Миткова. 59 студенти в Тракийски университет - Стара Загора също ще учат безплатно, ако изберат една от четирите специалности, попадащи в списъка на МОН. Това са „Педагогика на обучението по информационни технологии”, за която има 14 места редовно, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн” с 15 бройки редовно, „Топло- и газоснабдяване”,за която са предвидени по 10 бройки за редовно и задочно, както и задочната специалност „Индустриално инженерство” в Ямбол. Така новоприетите ще си спестят между 570 и 600 лв. годишно. Във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще има 13 педагогически специалности, за които няма да се плаща такса. В тях ще има по 30 новоприети.

Вижте статията тук

Мonitor.bg, 19.07.2020 г.

2020-07-20

5 наши университета са партньори в Европейски алианси

16.07.2020 г.Всяко обединение от висши училища получава до 5 млн. евро от „Еразъм+“ и до 2 млн. евро от програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации. България вече е представена с 5 университета в новите 24 европейски алианса от висши учебни заведения, одобрени от Европейската комисия. Това са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът за национално и световно стопанство, Нов български университет, Техническият университет – София, и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, също е включен като асоцииран партньор към един от консорциумите. Сред кандидатите в инициативата Европейски университетски алианси са и Медицинският университет – София, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Икономическият университет – Варна, и Химикотехнологичният и металургичен университет – София. По втората покана по програма „Еразъм+“ са получени “ 62 кандидатури, 12 от които с българско участие, в които участват над 380 висши училища от 32 държави – 26 държави членки на ЕС, 5 държави по програма „Еразъм+“ и Обединеното кралство. България е сред държавите с увеличен брой на кандидатствалите институции, като по този показател се нареждаме на трето място след Германия. Участието на българските висши училища и подготовката им стана с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Следващата покана ще бъде публикувана не по-рано от 2022 година.
Избраните 24 нови алианса включват 165 висши учебни заведения от 26 страни членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. Те ще се присъединят към първите 17 алианса на инициативата Европейски университетски алианси, избрани през 2019 г. Съвместната работа ще подобри способността им да се справят с обществените предизвикателства като екологичния преход и цифровата трансформация. „Радвам се, че и български университети вече са част от европейските университетски алианси. Сега имаме 41 алианса, включващи 280 висши учебни заведения. Те ще предоставят на своите студенти, преподаватели и научни изследователи нужните умения и компетентности, за да се справят с предизвикателствата на екологичния преход и цифровата трансформация. Те са основен градивен елемент на европейското пространство за образование“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел. Европейските университети са транснационални алианси на висши учебни заведения, които се обединяват с цел да развиват дългосрочно сътрудничество в полза на студентите, преподавателите и обществото. Всеки алианс се състои средно от 7 университета. Някои от тях са всеобхватни и обхващат всички дисциплини, други са съсредоточени например върху устойчивото развитие, здравето и благосъстоянието, цифровизацията и изкуствения интелект, изкуството, инженерството или космическото пространство. Според Мария Габриел чрез разработване на междууниверситетски кампуси, обмен на онлайн курсове, данни и цифрова инфраструктура те могат да бъдат по-ефективни в подготовката на студентите за бъдещите работни места. Европейските университетски алианси имат също така за цел да подкрепят ученето през целия живот чрез предоставяне на възможност на учащи от всички възрасти да получават микрокредити след завършване на кратки курсове или модули. Комисарят подчерта и важността от създаването на европейска образователна степен. Подкрепата на ЕС за тези 41 университетски алианса е в размер до 287 милиона евро. Освен по програма „Еразъм+“, по предложение на българския еврокомисар, е осигурено допълнително финансиране и по програма „Хоризонт Европа“. Тези средства ще бъдат съсредоточени върху дейностите в стратегиите на алиансите за научни изследвания и иновации. „Това показва реалната добавена стойност на полезните взаимодействия, които създаваме между програмите. Всеки алианс получава до 5 милиона евро от програма „Еразъм+“ и до 2 милиона евро от програма „Хоризонт 2020“. Възнамеряваме да продължим тези взаимодействия и в бъдещата многогодишна финансова рамка. Финансирането по двете програми е важна стъпка за укрепване на връзката между европейското образователно пространство и европейското научноизследователско пространство“, обяви българският еврокомисар Мария Габриел. 
СУ „Св. Климент Охридски“
Алиансът „Трансформация за Европа (Т4Е)“ с участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обединява 7 европейски университета: Университета в Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), СУ „Св. Климент Охридски“ (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва). 5 милиона евро се отпускат на транснационалния алианс „Т4Е“ за стартиране на съвместната стратегия за консолидиране на европейската университетска екосистема.
Университет за национално и световно стопанство
УНСС заедно с още 6 водещи европейски университета в област-
та на икономиката и социалните науки създаде алианса ENGAGE.EU,
в който се обучават общо над 100 000 студенти. Партньори в европейската мрежа са: Университетът в Манхайм (Германия) – координатор, университетът Luiss Guido Carli (Италия), NHH – Норвежкото училище по икономика (Норвегия), Тилбургският универститет (Нидерландия), УНСС (България), Университетът в Тулуза 1 (Франция) и Виенският икономически университет (Австрия).
Технически университет – София
ТУ – София, и още 7 университета се обединиха в алианса Европейски технологичен университет EUt+. Осемте члена на съюза EUt+ са: ТУ – София (България), Кипърският технологичен университет (Кипър), Технологичният университет Троа (Франция), Висшето училище Дармщат – Университет за приложни науки (Германия), Технологичният университет Дъблин (Ирландия), Техническият университет Рига (Латвия), Техническият университет Клуж-Напока (Румъния) и Политехническият университет Картахена (Испания). Човешките науки са в основата на Европейския технологичен университет Eut+, за да формират инженери и техници, които са запознати с глобалните проблеми, но и високо технологично отговорни граждани.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, стана пълноправен партньор в Европейския университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост – INVEST“. Той е насочен към сътрудничество за осъществяване на съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, и европейски мобилности за студенти, преподаватели и непреподавателски състав. INVEST обединява 5 университета: координатори са Словашкият университет по земеделие в Нитра (Словакия), Университетът на Тесалия (Гърция ), Университетът за приложни науки в Карелия (Финландия), Van Hall Larenstein университетът за приложни науки (Нидерландия) и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (България).

Вижте статията тук

Press.azbuki.bg, 16.07.2020 г.

 

2020-07-16

ТУ-София обяви приетите на второ класиране

13.07.2020 г.Технически университет – София обяви второто класиране на кандидат-студентите, приети за обучение в бакалавърските специалности за учебната 2020/2021 г., съобщават от там. Информация за резултатите от класирането кандидат-студентите могат да получат в „Персонална информация“ на сайта на вуза. Класираните от втория (окончателен) етап кандидат-студенти се записват в периода от 14 до 17 юли вкл. по специалности в съответния факултет, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа. То е окончателно с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта, след внесена държавна такса за обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. Таксата се заплаща на постерминал в учебен блок 1 (Ректорат), ет. 3, ст. 1337. Студентските картони и уверения се получават безплатно от съответната факултетна канцелария, а студентските книжки се закупуват от книжарниците в района на ТУ-София. Класираните в специалност от друг факултет трябва да вземат дипломата-оригинал от факултета, в който са били приети на първо класиране и да се запишат в новия. От 14 до 18 юли в Учебен отдел, бл. 2, ет. 3 се приемат документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности. Кандидатства се с диплома-оригинал за завършено средно образование и ксероксно копие, както и документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 или 60 лв. Плащането се извършва на постерминал в учебен блок 1 (Ректорат), ет. 3, ст. 1337. За тези места могат да кандидатстват некласираните на I и II етап на класирането, некандидатствалите в ТУ–София и получилите по-късно диплома за средно образование.

Вижте статията тук

Monitor.bg, 13.07.2020 г.
БТА, 13.07.2020 г.

2020-07-16

Софийската математическа гимназия, Немската гимназия и ТУЕС водят по бал за прием след 7 клас

13.07.2020 г.

9036 седмокласници са приети на първо класиране, 914 са свободните места, обяви на брифинг Ваня Станчева, старши експерт в Регионалното управление на образованието – София -град. 1206 ученици, като 1006 от тях в София, не са класирани след провелото се първо класиране за прием в 8 клас. Най-често посочваните паралелки за 8 клас са тези с изучаване на чужди езици – английски, испански, немски език, предава Дарикнюз. Софийската математическа гимназия е с най-висок бал, като той е по-висок спрямо миналата година. След Немската гимназия и ТУЕС в София се нареждат съответно 73-о училище, Испанската гимназия, Първа английска, Втора английска, Френската гимназия, 22-о и 31-о училище. По думите на Кастрева високите балове се дължат на високите резултати на седмокласниците и на отговорното отношение на родители и учители по време на дистанционното обучение тази година.

Вижте статията тук

Тeacher.bg, 13.07.2020 г.
Мonitor.bg, 13.07.2020 г.
2020-07-14

ТУ-София влиза в Европейски технологичен институт

10.07.2020 г.

Осемте членове на съюза EUt+ са:

 • Технически университет – София (България)

 • Кипърски технологичен университет (Кипър)

 • Технологичен университет Троа (Франция)

 • Висше училище Дармщат – Университет за приложни науки (Германия)

 • Технологичен университет Дъблин (Ирландия)

 • Технически университет Рига (Латвия)

 • Технически университет Клуж-Напока (Румъния)

 • Политехнически университет Картахена (Испания)

EUt+ е една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство, която в числа изглежда така:

 • 8 членове

 • 8 държави

 • 8 кампуса

 • 100 000 студенти

 • 1 диплома

 • 1 университет

EUt+ има за цел да гарантира, че всеки студент ще се чувства като у дома си във всички кампуси на съюза и може свободно да се придвижва от една страна в друга. Технологиите ще позволяват първо запознаване с мултикултурната среда, за да може да се преодолеят психологическите, икономическите и физическите бариери от всеки един студент. Европейската диплома за Интеркампус по инженерство и съвместната учебна програма са в процес на изграждане и са основата на EUt+. Хармонизацията ще се осъществява постепенно на всички нива (бакалавър, магистър, доктор на науките) и ще обхване всички области на обучение: мрежи и телекомуникации, машиностроене, информационни системи, устойчиво развитие, архитектура.
 
Вижте статията тук

Тechnews.bg, 10.07.2020 г.
News.bg, 09.07.2020 г.
МОН, 09.07.2020 г.
24chasa.bg, 09.07.2020 г.
Monitor.bg, 09.07.2020 г.
Computerworld.bg, 10.07.2020 г.
Мonitor.bg, 10.07.2020 г.
Мonitor.bg, 10.07.2020 г.
Оffnews.bg, 12.07.2020 г.

2020-07-14