яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 211-215 от 233.

Студентите в още 8 специалности няма да плащат такси

22.09.2020 г.

В опит да се увеличат медицинските сестри у нас, направление "Здравни грижи" става приоритетно, т.е. вузовете ще получават допълнително средства за издръжка на обучението по него. За психология наплив има, за ядрена техника обаче кандидатите са малцина. Студентите от още 8 специалности ще бъдат освободени от такси, става ясно от проект за промени в постановления на МС в областта на висшето образование. Сред тях са африканистика и класическа филология в СУ, ядрена енергетика в ТУ-София, металургия в ХТМУ и др. Според прието през юни т.г. постановление кандидат-висшистите в осем приоритетни професионални направления и осем защитени специалности няма да плащат такса за обучението си от 2020/21 г. Става дума за направленията педагогика на обучението по, математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. Специалностите, в които студенти са освободени от такси, пък са арменистика и кавказкология, индология, иранистика, новогръцка филология, унгарска филология, румънска филология, хебраистика и хидростроителство.  Според предложените преди ден от МОН промени е планирано към тях да се добавят още осем специалности, които осен това се обявяват и за защитени. Сред тях например е „Африканистика“ в СУ, описана като "единствената университетска специалност в България, подготвяща професионално специализирани кадри, които да участват в осъществяването на външнополитическите и външноикономическите приоритети на страната ни в рамките на политиките на ЕС по отношение на страните от Африка на юг от Сахара". В нея през 2019/20 г. приетите в първи курс студенти са 21. Нова защитена специалност ще е и „Класическа филология“, отново в СУ, която осигурява преподаватели по латински език, както и специалисти за културните институти (музеи, библиотеки), научните институти на БАН и висшите и средните училища в цялата страна, където се изисква владеене на класически езици и знания за класическата древност. Защитени, и без такси, стават още специалностите: „Ядрена техника и ядрена енергетика" в СУ – тя се явява ключова за подготовката и обезпечаването с кадри за сектора на ядрената енергетика, както и за националната сигурност, както и „Топло- и ядрена енергетика" (степен бакалавър) и "Ядрена енергетика" (магистър след бакалавър) в Техническия университет – София, които са уникални по място на провеждане на обучението, с ключово значение за обезпечаването с инженерни кадри за сектора на ядрената енергетика, както и сигурността в национален и международен план. Към момента броят на хабилитираните преподаватели, както и този на студентите, е критично малък, пишат от МОН. В Списъка на защитените специалности, за които студентите няма да плащат такса за обучение, попадат още: Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ (степен бакалавър) и "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост" (магистър след бакалавър) в Университета по хранителни технологии - Пловдив; „Металургия” в Химико-технологичния и металургичен университет; „Корабостроене и морска техника“  в Техническия университет – Варна; „Технология на дървесината и мебелите" в Лесотехническия университет – София. За защитени специалности се обявяват тези, към които няма достатъчен интерес от студентите, но подготовката на високоспециализирани кадри в тези области е от важно значение за икономическото ни развитие. Университетите получават за тях допълнително финансиране, като у нас защитени са 13 специалности - 12 от тях са са областта на филологиите и се изучават само в Софийския университет, а една от тях е техническа специалност - "Хидростроителство", която се изучава в УАСГ. За компенсиране на разходите за освобождаване от такси съответните вузове ще получат за първия семестър на 2020/21 г. 37 145 лв., планирани в бюджета на МОН. За втория семестър същата сума ще бъде планирана със закона за държавния бюджет по бюджетите на висшите училища. ПРИОРИТЕТНО С промени в друго постановление пък към приоритетните професионални направления в българските университети се добавя още едно. Списъкът на приоритетните професионални направления понастоящем включва 36 направления, сред които педагогика, математика, металургия, животновъдство, биотехнологии и т.н. При тях държавата може да утвърждава и по-висок брой студенти от заявения заради нуждата от подобни кадри, освен това те също получават допълнително финансиране за издръжка на обучението. Занапред към списъка се добавя и професионално направление „Здравни грижи“, предложено по инициатива на здравното министерство с цел гарантиране на повече места за държавна поръчка в специалността „Медицинска сестра“. В мотивите към проекта е записано, че по осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС. "Въпреки това възрастовата структура на работещите предполага нарастващи дефицити в бъдеще. Регионалното разпределение на медицинските специалисти е непропорционално и дисбалансирано, което води до затруднен достъп на населението до здравни грижи, влошава качеството на медицинската помощ и влияе върху ефективността и резултатността на медицинския труд", аргументират вносителите нуждата от целенасочени действия за подготовка и задържане на достатъчен брой здравни специалисти.  РАЗЧЕТИ Планираните промени ще обхванат 16 държавни висши училища, в които ще се обучават индикативно 7 020 студенти (редовно и задочно) в 8-те нови защитени специалности и в професионално направление "Здравни грижи", прогнозират от МОН. По техни разчети нужните средства за издръжка на обучението на тези студенти за учебната 2020/21 г. ще са 375 000 лв., които ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2021 г.

 
2020-10-09

Започна настаняването в общежитията на ТУ-София с мерки срещу COVID -19

16.09.2020 г.С цел по-добра организация и предотвратяване на струпването на големи групи от хора, настаняването за различните факултети ще бъде по график в рамките на 7 работни дни от 16-ти до 25-и септември. В деня за получаване на заповедите за настаняване студентите ще влизат само през главния вход на учебен корпус 1 – Ректорат и до отдел „Студентски общежития и столове“ ще се допускат само по 20 студента, а заради мерките за предпазване от разпространение на коронавируса всички останали трябва да изчакат извън сградата
. За всички тях ще бъде осигурено място. „Стремим се да задоволим всички заявления за настаняване в общежитие. С цената на много усилия колективът на „Студентски общежития и столове“ при ТУ-София успя да осигури стая в общежитие на всички студенти, въпреки че от много години има сериозен недостиг на места в студентските общежития в гр. София. Настанените първокурсници са около 940.“, заяви ас. инж. Васил Цанов – ръководител на отдела. Техническият университет предоставя възможност на всички свои студенти да ползват общежитие. По тяхно желание, те могат да ползват една и съща стая по време на цялото си следване, а условията за това са те да изпълняват студентските си задължения и да спазват реда в общежитията.


Вижте статията тук

Мonitor.bg, 16.09.2020 г.

2020-10-09

Александър Атанасов: Да работиш за Илон Мъск - „На кафе”

Александър Атанасов: Да работиш за Илон Мъск - „На кафе” 

Вижте разговора тук

Play.nova.bg, 05.10.2020 г.

2020-10-08

"За" и "против" въвеждането на 5G мрежата

28.09.2020 г.

 

Според проучване на "Тренд" всеки десети българин е съгласен с твърдението, че COVID-19 се разпространява чрез 5G технологията. В страната ни започна вече експолатацията на 5G мрежа. Тя все още не е в пълния си обхват. Първото поколение на тази концепция за клетъчна система започва да навлиза още през 80-те години н западния свят. При нас то се появява през 90-те години с навлизането на мобифоните. Във второто поколение вече навлизат цифровите комуникации, концентрирани към гласово предаване на данни и слаба интернет връзка. В случая става въпрос за надграждане на възможността за по-високи скорости на предаване на данни, обясни гл. ас. д-р Климент Ангелов от факултета по Телекомуникации в ТУ. Той каза, че 5G представлява едно обединяване на 2, 3 и 4G в една нова концепция. Няма ясно доказана опасност за здравето, категоричен беше д-р Марин Пенков, началник на клиника по образна диагностика в "Св. Иван Рилски". Има нови познания, нови заболявания, но не може да се обвинява нещо ново, смята той. Преди няколко месеца беше внесена подписка в Народното събрание за мораториум срещу новата технология. Председателят на Национална инициатива "Стоп 5G в България" Бойко Никифоров каза пред БНТ, че е доказано вредно влиянието на мобилните технологии и попита дали си струва да рискуваме, заради въвеждането на някаква нова технология, здравето на нашите деца. Д-р Пенков обясни, че на този етап няма проучване, което да доказва, че 5G технологията е вредна и няма доказани вредности при електромагнитните излъчвания. Твърдението, че има връзка между тази технология и коронавируса той определи като абсурдно. "Няма как една физична величина да пренася РНК", категоричен беше той и обясни, че подобно нещо е възможно само в сферата на научната фантастика.

Вижте предаването тук

БНТ, Предаване "Денят започва", 28.09.2020 г.

2020-09-28

60 на сто от студентите в ТУ искат да учат присъствено

14.09.2020 г.
 Карантиниран студент ще следи онлайн лекциите от вкъщи.

„На 28 септември академичната година в Техническия университет ще започне присъствено, като това е желанието на 60 на сто студентите според данните на онлайн проучване във връзка с пандемията сред 1000 младежи от най-голямото техническо училище в страната“, съобщи пред БНР Живко Русев, председател на Студентския съвет на Техническия университет в столица. „Според изследването 20 на сто казват, че няма да се чувстват безопасно по време на обучението си заради коронавируса, 25 на сто казват, че ще се чувстват напълно безопасно“. „Колегите настояват за присъствено обучение, защото голяма част от нашите дисциплини са практически, използва се определена апаратура, обясни пред БНР Илиян Кордев, секретар на Студентския съвет в ТУ.  Според заповед на ректора на Техническия университет проф. Иван Кралов, ако студент бъде карантиниран, той ще може да проследи лекциите си онлайн от вкъщи, защото в залите ще са монтирани камери. Ако преподавател бъде карантиниран, неговите дисциплини също преминават на дистанционно обучение. След това се връщат присъствено, след приключване на карантината. „Другата мярка, която ще се прилага, е че големите потоци от над 100 човека, ще бъдат разделени в различни зали, по 40 души, за да не се събират много младежи на едно място. Техническият университет разполага с много зали. Преподаватели ще се намерят“, каза още Русев. „Последният въпрос в допитването е свързан с общежитията“, допълни Русев. В ТУ все още е забранен достъпът на външни лица до стаята ти в общежитието. 35 на сто от запитаните искат изцяло да отпадне забраната , сочи още изследването на Студентския съвет. 35 на сто обаче отговорят, че искат да има ограничение в броя на допусканите външни лица до общежитието, а 10 на сто искат забраната за достъп да остане.“ – това обясни още Живко Русев. До седмица от Студентският съвет ще внесат предложение до ръководството на ТУ мерките в общежитията да бъдат облекчени. Очакваме това предложение да се приеме“. Влизането все пак ще става чрез записване на личните данни. Студентите обясниха, че колегите им спазват противоепидемичните мерки, като не смятат, че маските трябва да се носят по 8 часа на лекции, но пък дезинфектанти има на всички входове на ТУ и те се ползват.“ „Има лек страх от коронавируса сред младите хора, но ние трябва вече да се върнем към нормалния начин на живот“, заяви още Русев. 


Чуйте интервюто тук

БНР, 14.09.2020 г.
2020-09-16