яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Показване на 176-180 от 225.

„Европейска нощ на учените“ 2020, интервю с доц. Георги Ангелов

29.11.2020 г.


 
Как се работи в Техническия университет – София в моментите на бум на цифровизация?
Има ли много интересни проекти и научни постижения?
Интервю на Надя Обретенова с доц. Георги Ангелов.

Вижте интервюто
на Надя Обретенова с доц. Георги Ангелов тук

Y
outube.com, 29.11.2020 г.

2020-12-16

ТУ-София изгражда лабораторен комплекс за близо 30 млн. лв.

Тechnews.bg, 25.11.2020 г.


 
Откриват официално строителната площадка на 26 ноември. ТУ-София започва реализацията на мащабен научноизследователски проект. Научноизследователски технологичен лабораторен комплекс с европейско финансиране започва да изгражда Техническият университет – София по проект УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Проектът се финансира от Европейски структурни и инвестиционни фондове, а одобреният бюджет възлиза на 29 781 883 лева. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Проектстрой – Линк” – Габрово. Строителната площадка ще бъде открита в четвъртък, 26 ноември, съобщиха от университета. Ръководството на ТУ-София е амбицирано да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след кризата, свързана с Covid 19. Чрез  научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации в рамките на проекта УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения, които да осигуряват конкурентни предимства. Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. Целите на проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе. Лабораторният комплекс ще улесни и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват специализирани софтуерни решения и комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряване в реални условия на резултатите от тях. Това е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през следващото десетилетие, подчертаха от университета.
 
Вижте статията тук

Тechnews.bg, 25.11.2020 г.

Рublics.bg, 25.11.2020 г.
Vestnikstroitel.bg. 25.11.2020 г.
Сomputerworld.bg, 26.11.2020 г.
Оffnews.bg, 26.11.2020 г.

2020-12-16

АББ България обявява новите стипендианти на фондация „Юрген Дорман“ за 2020 г.

 Рublics.bg, 24.11.2020 г.


 
Трима студенти от Технически университет – София спечелиха престижната стипендия, която подкрепя млади инженерни таланти. За шеста поредна година АББ България обяви студентите, успели да спечелят стипендията на фондация „АББ Юрген Дорман", която има за цел да подпомогне мотивирани инженерни студенти, които искат да продължат обучението си. Стипендията се връчва в повече от 12 държави на студенти с отлични академични постижения. С получени повече от 20 кандидатури, АББ България избра най-добрите трима студенти от Технически университет – София и неговия филиал в Пловдив. Тазгодишни стипендианти са: - Ралица Костадинова - специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника", Факултет по електроника и автоматика, филиал Пловдив; - Симеон Андонов - специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане", Електротехнически факултет; - Делян Димитров - специалност „Приложна математика и информатика", Факултет Приложна математика и информатика. Стипендията се отпуска на студенти първи или втори курс и включва годишна финансова подкрепа в размер на 5 860 лева и еднократно предоставена сума в размер на 900 лева за закупуване на техническо оборудване. Студентите получават възможността да работят с ментор от АББ по време на обучението си. Осигурена е и възможност за летен стаж в компанията, както и получаване на достъп до онлайн курс по английски език за допълнително разширяване на обучението им. Стипендиантите могат да участват и в провежданото на всеки две години международно събитие за стипендианти на фондация „Юрген Дорман" в Швейцария, което дава възможност на стипендиантите от всички страни да се запознаят, да работят по конкретни проекти и да представят своите решения пред експертно жури.

Вижте статията тук

Рublics.bg, 24.11.2020 г.
БТА, 24.11.2020 г.

2020-11-25

Споразумение за сътрудничество подписаха ректорите на Тракийския университет и Техническия университет

23.11 2020 г. Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов подписаха споразумение за сътрудничество. Неговата цел е да се установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области от взаимноизгоден интерес, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми. Тракийски университет – Стара Загора и Технически университет – София ще работят по съвместни научно-изследователски дейности и част от сътрудничеството включва научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, от които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни, ще бъде осъществен и обмен на академични кадри и студенти. И двата университета ще си предоставят взаимно материално-техническа база, лекционен фонд, достъп до библиотеките, учебните зали и научни лаборатории и осъществят посещения за контролиране на изпълнението и ефективността на дейностите по конкретните работни програми. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който беше на работна визита в Стара Загора, директорът на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова, заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова и заместник-ректорът на ТрУ доц. д-р Емил Славов. Гостите на Тракийски университет – Стара Загора посетиха част от художествените галерии и музейните обекти във висшето учебно заведение.

Вижте статията тук

Dariknews.bg, 23.11 2020 г.
Infoz.bg, 23.11.2020 г.

2020-11-25

Представят френското образование на виртуален форум

17.11.2020 г.Френският институт в България и агенцията Campus France - Париж организират на 20 ноември за първи път "Виртуален форум за образование и професионална реализация", съобщиха организаторите. Форумът е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, осъществявана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетите партньори. Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти. В актуалната здравна ситуация мрежата от френски висши учебни заведения е готова да посрещне своите студенти и предлага разнообразни възможности за присъствена и дистанционна форма на обучение. В пет български университета се предлагат 12 франкофонски програми в областите - електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация. С участието на предприятия, установили се на българския пазар, форумът има за цел да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможността студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа. Форумът е насочен към ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в България, към студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България, към студенти, търсещи професионален стаж и към дипломирани специалисти, търсещи работа. Виртуалният форум ще е организиран в три тематични секции. В секцията "Образование" френски висши училища, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и за свързаните с тях възможности за професионална реализация. В секцията "Кариера" представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат. В секцията "Уебинари" ще има конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания, необходими при обучението във висши училища, както и на практични умения при търсенето на стаж или работа.

Вижте статията тук

Politika.bg, 17.11.2020 г.
БТА, 20.11.2020 г. 

2020-11-20