Проф. дн инж. Иван Кралов е  новият ректор на Техническия университет – София

 

Общото събрание на Техническия университет – София избра за ректор за мандат декември 2019 – ноември 2023 г. проф. дн инж. Иван Кралов.

Проф. дн инж. Иван Кралов-биография

Проф. дн инж. Иван Кралов-мандатна програма

2020-07-15