Проф. дн инж. Иван Кралов, новоизбраният ректор на Техническия университет- София в предаването "Бизнес старт" на Вloomberg TV Bulgaria

Техническият университет ще се бори за международна слава. За моя радост Техническият университет е в сравнително добро състояние и това се дължи, както на работещите в него, така и на студентите, и разбира се на тесните връзки с бизнеса, които са традиционно ползотворни за двете страни. Например, в нашето настоятелство дори участват редица от най-големите работодатели в страната. Това каза проф. дн инж. Иван Кралов, новоизбраният ректор на Техническия университет в София, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. "Ние работим и сме предприели редица съвместни инициативи, които съм убеден, че ще подобрят още повече качеството на изследванията, на висшето образование в университета", каза проф. Кралов. Според него възможности за подобрение има във всяка една област на университета. "Най-важното е, че ние вече сме утвърден, национален лидер във висшето техническо образование и научни изследвания" Целта на Техническия университет е да стане разпознаваемо висше учебно заведение на международно ниво. "За тези цел съм предложил редица политики, които касаят по-високо качество на научните изследвания. На второ място, разширяване на географския обхват на кандидат-студентите, по-добро интегриране на студентите като основна част в семейството на университета, и разбира се, издигане имиджа и престижа на преподавателите и служителите", обясни проф. Кралов. По неговите думи конкуренцията сред университетите е по-скоро международна. Проф. Кралов обясни, че младежите отиват в чужбина по редица причини, включително и високите критерии, които имат към средата, към образованието, здравеоопазването и социалната политика. 

Вижте интервюто тук

Вloombergtv.bg, 06.11.2019 г.

2019-11-06