Проф. д-р инж. Огнян Андреев, ръководител на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” към Стопанския факултет на ТУ-София: “Дистанционното обучение има голямо бъдеще в много дисциплини”

Непрекъснато работим за разкриване на нови специалности и непрекъснато се усъвършенстват дисциплините, които преподаваме в отделните специалности. Използваме анкети и анализи от студентите при постъпването им и при завършването им, също така работим и в тясно сътрудничество с бизнеса. В последните години имаме акредитирани три нови специалности, каза проф. д-р инж. Огнян Андреев, ръководител на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет на ТУ-София, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. "Ще се възползваме и от предимствата на дистанционното и електронното обучение, в което за съжаление някои университети вече ни изпреварват", посочи той. "В Техническия университет пречка пред по-широкото навлизане на дистанционното обучение е съзнанието, че студентите трябва да присъстват лично и да пипнат машината и да усетят осъществяването на процесите“."Обучението и в инженерните направления и в областта на мениджмънта може спокойно да бъде в насока на дистанционното обучение" заяви гостът. Сред по-известните възпитаници на нашата катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ са Кирил Домусчиев, председател на КРИБ , Валентина Танева, съветник на президента, Делян Димитров от Булгартрансгаз, Нина Жекова от Виваком, Христиан Даскалов и др., посочи проф. Андреев. "С Христиан Даскалов работим по индивидуализирането на висшето образование във виртуалната среда. С помощта на блокчейн, записите в историята на всеки студент по всяка дисциплина – успех, знания и умения, които е натрупал, се виждат от всеки бизнесмен, който има нужда от даден тип специалист". "Много е трудно да се подготвят няколко хиляди инженери за кратък период от един университет, ако това са изискванията на Volkswagen Group за инвестиция. Подобни специалисти обаче може да бъдат привлечени и от други бизнеси и не само от София", каза в заключение Андреев.

"Бизнес старт", 28 октомври 2019 г.

2020-07-15