Tържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет

На 23-ти октомври (сряда) 2019 г. от 10:30 часа в Библиотечно-информационния център на Техническия университет – София, ще се състои тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет на ТУ-София. Каним всички преподаватели, служители, студенти и приятели да участват в този значим за катедрата празник. В чест на събитието от 11:00 часа ще се проведе Кръгла маса на тема: "Бъдещето на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите". Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата ще продължат и на 24-ти  октомври (четвъртък) 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждане на състезания между студентите на Стопанския факултет по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации.

Очакваме ви!

Вижте видео за катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" тук

2019-10-08