Откри се новата академична година в ТУ-София

 

 

Ректорът на ТУ-София откри новата академичната 2019/2020 година и се обърна към първокурсниците с думите:
"Скъпи първокурсници, вие избрахте Техническия университет - София, защото свързвате с него своето успешно професионално бъдеще - не само в областта на компютърното и софтуерно инженерство, телекомуникациите, но също и в машиностроенето, автомобилостроенето, авиоинженерството и другите модерни отрасли на нашата индустрия. Бъдете сигурни, че сте направили правилния избор. Тук ще срещнете преподаватели, готови да споделят с вас своите знания в най-добрата среда за развитие на индивидуалните ви потребности и ще можете да развивате потенциала си. Вие трябва да сте много добре подготвени по избраната от вас специалност, а ние като водещото висше училище в областта на техническите науки можем да ви дадем нужните знания и умения. Бъдете упорити, всеотдайни, търсещи и любознателни в усвояването на инженерните науки и постигането на вашите цели." Приветствие към студентите отправиха Марияна Николова - замeстник министър-председател на Република България, Таня Михайлова - заместник министър на образованието и науката, Димитър Дилчев-кмет на район "Студентски",  инж. Иван Михайлов - член на Настоятелството на ТУ-София. Тази година в ТУ-София заедно с филиалите в Пловдив и Сливен са приети 2500 първокурсници.
2019-11-14