Изложбата „В света на българските откриватели и изобретатели“ гостува в Техническия университет - София

 

 

По покана на вестник „Нов технически авангард“ в ТУ гостува Националният политехнически музей – София с мобилната изложба „В света на българските откриватели и изобретатели“.

Експозицията с постери популяризира 11 от големите имена в българската наука, допринесли за световния научен прогрес. Сред представените български учени са:

-Джон Атанасов – бащата на световната компютърна революция;

-академик Ангел Балевски – откривателят на метода за леене с противоналягане и основоположник на българската научна школа по металознание и технология на металите;

-д-р Стамен Григоров – откривателят на Lacto bacterium bulgaricum;

-Методи Попов – разработил едно от най-значителните постижения на българската биология - учението за стимулацията на жизнените процеси;

-Карл Джераси – известен със своя принос за създаването на първото противозачатъчно хапче;

-Петър Петров – сред чиито изобретения са първият безжичен сърдечен монитор в света и първият цифров часовник;

-Асен Йорданов – конструирал първия български моторен самолет Диплан "Йорданов-1“;

-академик Георги Наджаков – физикът открил новото явление - фотоелектретно състояние на веществата, от което се ражда копирната машина (ксерокса);

-проф. Иван Странски – със значителен научен принос в областта на физикохимията;

-Румен Антонов – изобретател в областта на автомобилостроенето;

-проф. Виден Табаков – един от най-крупните изследователи по аеронавтика, почетен професор на НАСА, участвал в екипа, изпратил първия човек на Луната.

Инициативата е първа от договорено сътрудничество между вестника на ТУ-София – „Нов технически авангард“ и Националния политехнически музей – София.

Изложбата е у дома си в най-голямото висше техническо училище в България, където академичната общност ще има възможността да научи нови неща за българския изобретателски дух и талант и да се вдъхнови за покоряването на световните научни върхове, които не са запазена територия за големите нации, както става ясно и от представеното в изложбата, посветена на световно признатите български изобретатели.

2019-11-14