Магистърски програми във ФАИО

Уважаеми колеги,

ФАИО  предлага на Вашето внимание  следните магистърски програми ( 2 семестъра + дипломна работа):

-          E-management (държавна поръчка);

-          IT for Business Management -съвместно със  CCHBC (държавна поръчка);

-          Industrial Engineering (държавна поръчка).

Имате възможност по време на обучението да се включите в обмен по програма „Еразъм+“ (обучение и стаж) –  

https://elfe.tu-sofia.bg/index.php?mjnzysdt=7616241

2020-07-15