Европейска нощ на учените 2019

Техническият университет – София, съвместно с един от основните си факултети – Машинно-технологичен факултет (МТФ) ще отвори вратите и няколко лаборатории, в които е инсталирано високотехнологично оборудване, с помощта на което се извършва научноизследователска и развойна дейност. Паралелно с отворените врати ще се проведат научни кафенета/дебати и демонстрации с участието на учени в инженерните, техническите и природните науки. 
За проекта ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2019:
REFRESH е иновативен проект за Европейска нощ на учените в периода 2018-2019 г., ръководен от Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 21 основни и 27 асоциирани партньори от цялата страна, с програма в 14 населени места. Програмата е наситена с разнообразни дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети.
Европейска нощ на учените се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри. В рамките на проект „Европейска нощ на учените 2019“ Техническият университет – София е един от партньорите в проекта и ще отвори вратите на Машинно-технологичния факултет.
Основната цел е да се подобри общественото разбиране за науката и да се повиши ангажираността и към проблемите на обществото посредством:
  • повишаване на обществената осведоменост в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите;
  • чрез информация и пряк контакт да се преодолеят негативни стереотипи за учените, като ги представи като достъпни, творчески, загрижени и подкрепящи обществото личности;
  • разширяване достъпа на гражданите до ползите от научната дейност, като по този начин се въвлекат науката и обществото в едно взаимно сътрудничество;
  • подобряване комуникационните умения на активните учени, новатори и предприемачи;
Програмата:
Технически университет – София
бул. „Св. Климент Охридски“ №8, Библиотечно-информационен център и пространството между блок 1 (Ректорат) и блок 2
16:30-17:00
Наука в града REFRESH
Демонстрация на дронове
Дроновете все по-често участват в нашия живот и в редица случаи имат благоприятен ефект върху нашето ежедневие, безопасност и други приложения в нашия живот. По време на събитията на Европейска „Нощ на учените“ екипи от Транспортен факултет на ТУ-София ще имат удоволствието да демонстрират разработки на дронове и тяхното приложение.
17:00-18:00
Наука в града REFRESH кафене
Дигитална трансформация
Дигитализацията в съвременния свят има отражение върху социалния и икономическия живот на обществото като подобрява устойчивостта на услугите и стоките, които ползва, създава все повече работни места и оказва ефект върху достъпа до все повече бизнес сектори. Наред с това обаче се появяват въпроси за нейната безопасност и вредите, до които би могла да доведе? Какво ще бъде развитието й през следващите години и как хората ще се променят спрямо нея?
18:00-19:00
Магия REFRESH
Редене на куб Рубик
Представяне на различни техники и т. нар. пространствено мислене при сглобяване на кубчето на Рубик, различните разновидности пъзели, които са одобрени за официални дисциплини от World Cube Association (WCA) и други. Ще се проведе и демонстрация на някои от официално признатите дисциплини от WCA – 3x3x3.
18:30-19:30
Магия REFRESH
Демонстрации по химия в ТУ София
Химията предлага едни от най-атрактивните и визуални демонстрации на принципите си. Ас. д-р Божидар Стефанов от катедра "Химия" към Факултет по електронна техника и технологии ще покаже някои от тях в рамките на „Европейската Нощ на учените - 2019".
17:00-20:00 Щанд „Студентски иновационен хъб“
Магия REFRESH
Представяне и обсъждане на иновативни разработки на студенти и техните ръководители в ТУ – София.
17:00-20:00 Прожекция на филм „Технически университет – София инженерни и иновативни решения за бизнеса и хората“  и клип на тема „Учен на път и каква е връзката между науката и пътешествията“ по всички екрани  в университета.
17:00-20:00
Лаборатория REFRESH
Нощ на отворени врати
Обиколка и демонстрации в следните лаборатории:
  • Лаборатория „Дигитално изграждане на импланти“, бл. 3, № 3113;
  • Лаборатория „Виртуална реалност“, бл. 3, № 3109;
  • Лаборатории „CAD/CAM/CAE в индустрията“ и „Бързо прототипиране“, бл. 3, № 3119;
  • Лаборатория „Индустриални информационни системи“, бл. 3, № 3216;
  • Лаборатория „Трибология“, бл. 3, № 3125;
  • Лаборатория „Микро електромеханични системи (МЕМС)“, бл. 4, № 4213.
Европейски кът
Представянето на научните постижения ще е интересно за ученици, студенти, преподаватели, изследователи и граждани. Повече информация за проекта и програмата във всички населени места можете да видите на: https://nauka.bg/night/programa/
Заповядайте в света на науката!
Кога 27.09.2019 г., 16:30-20:00
Къде: Технически университет – София, Библиотечно-информационен център и пространството между бл. 1 и бл. 2

2019-11-14