Конкурс за именните стипендии на фондация „ЕВРИКА”За седемнадесета поредна година фондация „ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Физика на името на акад. Георги Наджаков; Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; Медицина и биология на името на акад. Методи Попов; Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов; Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев; Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски; Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето и Икономика на името на акад. Евгени Матеев. 
Право на кандидатстване имат български студенти в български университети в определените области, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2019/2020 година.  

Кандидатите трябва да подадат или изпратят във фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2019 г. до 15. 10. 2019 г. следните документи:

1.Заявление (свободен текст) за желанието си за участие в конкурса и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;

2.Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2019/2020 г.;

3.Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;

4.Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници/.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени  на разговор със специализирано жури, което окончателно ще определи  носители на десетте именни стипендии. За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, или  да ползвате адресите: office@evrika.orggrigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/.

2020-07-15