Откриване на академичната 2019-2020 година в Техническия университет-София

На 24 септември (вторник) 2019 г., от 10:00 ч. между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2 на Техническия университет-София, Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн. инж. Георги Михов тържествено ще откриe новата академична година в присъствието на зам.-ректорите, деканите, студенти, преподаватели и служители. Официални гости ще бъдат представители на държавни институции, университети, членове на Настоятелството и на Алумни съвета на  ТУ-София.
 
Заповядайте!

 

2020-07-15