PARTNERSHIP FOR ADDRESSING MEGATRENDS IN ICT - ARRANGE-ICT


 PARTNERSHIP FOR ADDRESSING MEGATRENDS IN ICT - ARRANGE-ICT

Ние имаме за цел  да  повишим качеството, знанията и уменията на студентите, да обогатим образователните програми и да помогнем на компаниите да намерят подходящи кандидати. Нека го направим заедно!

Smart Job Hub

Trends and Skills in ICT

Ако търсите работа,  съответстваща  на вашите качествата и умения, моля регистрирайте се тук

Ако сте компания, която търси таланти в областта на информационните технологии, моля регистрирайте се тук

Благодарим Ви!

2019-11-14