70 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

70 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ - София

списание „Човешки ресурси“, брой 1/241/2015 г.

стр.14, стр.15, стр.16
Пълния текст на адрес: 
http://www.hrmagazinebg.eu/home

2018-07-03