Техническият университет – София продължава приема на студенти

В Техническия университет – София продължава приемането на документи за попълване на ограничен брой места след първи и втори етап на класирането за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Кандидатите трябва да носят оригинал и копие на дипломата за средно образование. За абитуриентите, които ще се дипломират през месеците август и септември документите се приемат със служебна бележка (академична справка) от училището с оценките от дипломата.
  
За справки и информация:
Учебен отдел на ТУ-София:
Блок 2, ет. 3, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа

2020-07-15