Делегация от Китай се срещна с ръководството на Техническия университет-София


 

Днес, 18.07.2019 г. Ректорът на Техническия университет-София – чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, зам.-ректорът по научна и приложна дейност – проф. д-р инж. Иван Кралов и председателят на Общото събрание на ТУ-София и декан на Машинно-технологичния факултет – проф. дтн инж. Георги Тодоров приеха  на официална среща в залата на Академичния съвет в Ректората китайска делегация. Единайсетчленната китайска делегация изказа благодарност към ръководството на ТУ-София за успешното взаимно сътрудничество и обмена на студенти, преподаватели и специалисти. Традицията на сътрудничество между китайската академична общност и ТУ-София е от години и със задоволство се  отбелязва, че взаимните връзки стават все по-интензивни. В съвременния динамичен технологичен свят нуждата от инженери е все по-голяма и важна, а взаимния обмен в областта на учебните процеси между двете държави става задължителен. И двете страни бяха на мнение, че в глобалния свят става все по-наложително повишаването на нивото на образованието. Предстои китайската делегация да разгледа учебната база на университета.

2020-07-15