Висшето образование произвежда скъпо струващи безработни

Държавата би трябвало да следи приоритетните области в икономиката и да финансира обучението в тях
Интервю с проф. д-р инж. Огнян Наков, в-к Новинар, 11.03.2015г., Диана Маркова

Пълния текст на интервюто: http://www.novinar.bg/news/prof-d-r-inzh-ognian-nakov-vissheto-obrazovanie-u-nas-proizvezhda-skapo-struvashti-bezrabotni_NDk0NTs0MQ==.html

2018-07-03