Мерки за подобряване на качеството на автотехническата експертиза в съдебното разследване

    
  
На 16.07.2019 г. в Техническия университет-София се проведе кръгла маса на тема „Мерки за подобряване на качеството на автотехническата експертиза (АТЕ) в съдебното разследване“. Организатори на събитието бяха Техническият университет- София, Съюзът на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) и Съюзът на българските автомобилисти. Целта на кръглата маса бе да се извърши оценка на състоянието на АТЕ на всички етапи от съдебното разследване, анализ на състоянието на кадрите – съдебните автотехнически експерти, тяхната компетентност и знания. Основният въпрос за разискване бе необходимо ли е лицензиране на съдебните автоексперти и тяхното периодично обучение. Предложиха се мерки и актуализация на нормативната уредба с цел подобряване на качеството на съдебните експертизи в страната със сериозното участие на ТУ-София за подготовка и верификация на вещите лица в предварителното досъдебно производство и съдебното разследване. Домакини на форума бяха Ректорът на ТУ-София – чл.-кор. проф. дтн. инж. Георги Михов, зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация – проф. д-р инж. Любомир Димитров, зам.-ректорът и Председател на СНАТЕБ – проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков и Председателят на СБА – инж. Емил Панчев. Участници в кръглата маса бяха съдии от Върховния касационен съд, председатели и съдии от апелативни и окръжни съдилища в страната, следователи от Националната следствена служба, представители на прокуратурата, адвокати и старши разследващи полицаи от досъдебното производство.

2020-07-15