Дали роботите ще изместят хората в сложни производствени ситуации? Пазарът на труда и промените в него?

15.07.2019 г.

Дали роботите ще изместят хората в сложни производствени ситуации? Пазарът на труда и промените в него? 
Проф. д-р инж. Валери Младенов от ТУ-София, ръководител на лаборатория по изкуствен интелект в София Техпарк с интересни подробности за бъдещото съжителство с изкуствените интелекти. В новините на НОВА телевизия се проследиха различни гледни точки..

Вижте репортажа тук

2020-07-15