​Заслужили преподаватели наградени със Златен медал на Техническия университет-София и Грамота

      
 
В изпълнение на решение на Академичния съвет на Техническия университет – София Ректорът на университета – чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов тържествено връчи Златен медал  на Техническия университет – София и Грамота на проф. д-р инж. Веселин Павлов от Факултет Автоматика – за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и административна работа във връзка с неговата 80-годишнина и на доц. д-р инж. Бойко Гигов от Факултет по транспорта–  значителни приноси в образованието и научно-изследователска дейност, като им благодари за неуморния труд и постигнатите високи резултати в учебната и научна работа през годините, отдадени на ТУ-София.

Вижте видео материала тук

 

2020-07-15