В Техническия университет – София учени представиха резултати от научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания"На 4 юли 2019 г. в зала 2140 на Техническия университет-София се представиха резултати от изпълнението на първия етап на проекти от областите „Технически науки" и „Математически науки и информатика".
Фонд „Научни изследвания" (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция фондът има основна роля за развитието на науката в България.
Събитието е част от „Седмица на бенефициентите на ФНИ" в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София. Присъстваха граждани, представители на медиите, на академичната общност и на държавната администрация. Техническият университет - София отчете работата по десет проекта в областта „Технически науки" и един проект в областта „Математически науки и информатика". Сесията в област „Технически науки" се ръководеше от проф. д-р инж. Огнян Бумбаров, ТУ-София, председател на Постоянната научно-експертна комисия по технически науки към ФНИ.2020-07-15