В Техническия университет – София учени представят резултати от научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания"

На 4 юли 2019 г. от 08:45 до 19:30 в зала 2140 (бл. 2, ет. 1) на Техническия университет-София ще бъдат представени резултати от изпълнението на първия етап на проекти от областите „Технически науки" и „Математически науки и информатика". Фонд „Научни изследвания" (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция фондът има основна роля за развитието на науката в България. Събитието е част от „Седмица на бенефициентите на ФНИ" в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София. Поканени са да присъстват граждани, представители на медиите, на академичната общност и на държавната администрация. Техническият университет - София ще отчете работата по десет проекта в областта „Технически науки" и един проект в областта „Математически науки и информатика". Сесията в област „Технически науки" ще бъде ръководена от проф. д-р инж. Огнян Бумбаров, ТУ-София, председател на Постоянната научно-експертна комисия по технически науки към ФНИ.

2020-07-15