Добре дошли бъдещи студенти! Защо да изберете Технически университет-София?


 
Защото това е най-големият университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование. В него има избор между 31 инженерни и стопански специалности за бакалавърска степен и много повече възможности за магистратура.
 
Защото Техническият университет-София е първото висше техническо училище в страната със 74-годишна история, дало на България не само огромен брой специалисти (над 100 000 инженери са получили образованието си тук), но и основния преподавателски състав на другите висши технически училища в страната.
 
Защото Техническият университет-София заема първо място в професионалните направления "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникация и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт", "Корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство“.
 
Защото Техническият университет-София предлага образование с европейски измерения. Благодарение на дългогодишното сътрудничество със сродни университети от страните на Европейския съюз в него се работи по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити.
 
Защото Техническият университет-София  единствен в страната предлага обучение в 3 чуждоезикови факултета, където могат да се получат и дипломи на партньорските университети и организации, съответно от Германия, Франция и Великобритания. 
 
Защото Техническият университет-София  разполага с много добра база, както за учебна и лабораторна работа, така и като условия за богат и пълноценен социален живот. В него могат да се ползват 9 учебни корпуса, най-модерната университетска библиотека, 10 блока студентски общежития, 2 студентски стола, спортен комплекс с плувен басейн с олимпийски размери, зали за спорт и тенис кортове, почивни бази на море и планина.
 
Защото в Техническия университет-София  се извършва значителна научна и изследователска дейност,  провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с  водещи български и световни фирми.
Защото обучавайки се в Техническия университет-София може да се избере и научна кариера под формата на докторантура.
 
Защото в Техническия университет-София всеки може да изгради своето професионално и личностно развитие, като част от „семейството“ на хилядите дипломирани инженери, за което ще съдейства Център „Кариера и възпитаници (алумни)“.
 
Предлаганите специалности за придобиване на бакалавърска степен са:
 

♦ Авиационна техника и технологии
♦ Автоматика, информационна и управляваща техника

♦ Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
♦ Дигитални индустриални технологии
♦ Дизайн и технологии за облекло и текстил
♦ Електроенергетика и електрообзавеждане
♦ Електроинженерство (на френски език) - 5-годишен курс за ОКС „магистър” след средно образование
 Електроника
♦ Електротехника
♦ Индустриален мениджмънт
♦ Индустриално инженерство (на английски език)
♦ Инженерен дизайн
♦ Инженерна логистика
♦ Информатика и софтуерни наукиИнформационни технологии в индустрията
♦ Компютърни системи и технологии (на немски език)
♦ Компютърно и софтуерно инженерство
♦ Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
♦  Мениджмънт и бизнес информационни системи
♦ Машиностроене
♦ Мехатроника
♦ Мехатроника и информационна техника (на немски език)
♦ Приложна математика и информатика
​♦ ​Приложна физика и компютърно моделиране
♦ Стопанско управление
♦ Телекомуникации
♦ Технология и управление на транспорта
♦ Топлинни и хладилни технологии и системи
♦ Топлоенергетика и ядрена енергетика
♦ Транспортна техника и технологии

 
Подробна информация за приема в Техническия университет-София може да намерите в интернет на адрес: https://priem.tu-sofia.bg/university/174  или в ТУ-София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, Учебен отдел, бл.2, ет.3, тел. (02) 965-36-01; 21-74; 21-76; 36-21.

 

2019-09-11