Университетски център помага на бизнеса

Българска лаборатория вече 18 години е в услуга на родните предприятия. Това е "CAD/CAM/CAE в индустрията" - научноизследователска лаборатория на Техническия университет София.
Проф. Тодоров разкрива, че 3С Lab е сред 10-те най-добре технологично оборудвани лаборатории в Европа.

интервю с проф. д-р инж. Георги Тодоров, в-к Труд, 
 Даниел Живков, 20.02.2015г.

2018-07-03