Ние успяваме!

Техническият университет в София, инженерният  елит, събран в 14 факултета, 31 – една специалности в 11 направления, шест от които на първо място в рейтинговата система на висшите училища.
Предизвикателствата на модерния инженеринг - виртуално инженерство, нанотехнологии, компютърни и софтуерни науки, изкуствен интелект,  телекомуникации, енергийна ефективност и електротехника, авиационно инженерство, машиностроене, инженерен дизайн и логистика. Философията на световния стремеж за иновации.


Тя се преподава, изучава и подготвя тук.

Ние успяваме!
Ние успяваме!

2019-06-10