Плагиатството при професорите се наказва с уволнение

Нека дойдат грамотни кандидат-студенти, ние на математика ще ги научим.
Интервю с проф. Георги Михов, ректор на Технически университе - София,
 в-к Монитор, Мила Мишева, 17.02.2015г.

Повече: 
http://www.monitor.bg/article?id=460934

2018-07-03