Стипендия АББ на фондацията „Юрген Дорман“

04.04.2019 г.

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

Партньори: Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

Размер на стипендията: 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър

Продължителност на финансовата подкрепа: Максимален срок от 5 учебни години* 

*  Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

Допълнителни активности:

  • Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;

  • Онлайн курс по английски език;

  • Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;

  • Възможност за летен стаж в АББ.

Процедура за подбор: Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.

Срок за кандидатстване: от 11.03.2019г. до 12.04.2019г.

Повече информация за стипендията, критериите за участие и документите за кандидатстване може да откриете  тук.

 

2019-08-14